Incompany cursus Hoofdlijnen en actualiteiten onrechtmatige daad


De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de onrechtmatige daad van het afgelopen jaar worden besproken, met aandacht voor de praktijk van het procederen. Indien de te behandelen stof daartoe aanleiding geeft worden dwarsverbanden gelegd naar aanverwante gebieden, zoals contractuele aansprakelijkheid. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen:

 • Maatschappelijke betamelijkheid en zorgplichten
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Bancaire aansprakelijkheid
 • Overeenkomst en onrechtmatige daad
 • Toerekening
 • Causaliteit
 • Schade
 • Relativiteit
 • Varia (o.a. samenloopkwesties, pauliana, collectieve acties)
Leerdoelen
Na deze cursus bent u weer helemaal up-to-date over de ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht van het afgelopen jaar.
Aan de orde komen, na een bondige bespreking van de kernbegrippen en de ontwikkelingsgang van het aansprakelijkheidsrecht, recente uitspraken van de Hoge Raad op het gebied van het niet-contractuele aansprakelijkheidsrecht. Tevens zal, waar zinvol en mogelijk, recente literatuur en wetgeving op dit gebied worden besproken.

Docent                
Mr. dr. Sjoerd Bakker, universitair docent privaatrecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam, zelfstandig jurist en voormalig advocaat bij Houthoff Buruma.
Omvang cursus
2 tot 3 uur, afhankelijk van uw wensen met betrekking tot de inhoud van de cursus in overleg te wijzigen.
Niveau
Verdieping: basiskennis en enige juridische ervaring noodzakelijk.
Didactische aanpakTijdens de cursus wordt niet – zoals vaak gebruikelijk is – volstaan met een inventariserende bespreking van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie. Het is nadrukkelijk de bedoeling die regelgeving en jurisprudentie te problematiseren aan de hand van een discussie op basis van voorbeelden uit de praktijk en daar ook de deelnemers aan de cursus bij te betrekken.
Deelnemersaantal  
Maximaal 15
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van privaatrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incompany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255