Incompany cursus Overheid en Privaatrecht: algemeen

Vrijwel iedere jurist loopt in de praktijk tegen vragen aan die niet uitsluitend publiekrechtelijk of privaatrechtelijk van aard zijn, maar waarbij beide werelden een rol spelen. De overheid neemt in het privaatrecht een bijzondere positie in. Deze cursus geeft een overzicht van de belangrijkste vragen die spelen bij de verhouding tussen publiek- en privaatrecht. De cursus biedt een heldere structuur waarin de vragen die spelen op het grensvlak van publiek- en privaatrecht uitdrukkelijk een eigen plaats krijgen. Recente jurisprudentie wordt in dat kader behandeld.

Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op enige algemene leerstukken, te weten:

  • wanneer is een bestuurshandeling publiek- dan wel privaatrechtelijk van aard?
  • wanneer is de privaatrechtelijke weg geoorloofd (twee-wegenleer)?
  • welke normen zijn van toepassing op het privaatrechtelijke overheidshandelen en wat is daar de betekenis van?
  • wanneer moet de bestuursrechtelijke rechtsgang worden gevolgd en wanneer de privaatrechtelijke?

Het streven is in een dagdeel een overzicht te bieden van de belangrijkste leerstukken op dit terrein. N.B. Het overheidsschadevergoedingsrecht (de onrechtmatige overheidsdaad en nadeelcompensatie) valt goeddeels buiten deze cursus.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus kennen de deelnemers de belangrijkste vragen die spelen bij de verhouding tussen publiek- en privaatrecht. Aan het eind van deze cursus kunt u de casuïstiek op dit terrein zelf rubriceren en rechtsvragen zelfstandig beantwoorden aan de hand van wetgeving, jurisprudentie en literatuur.
Docenten                 
Prof. mr. Frank van Ommeren, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en programmaleider van het VU onderzoeksprogramma Public Contracts: Law and Governance.
Mr. dr. Pim Huisman, universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit.
Omvang cursus
3 uur, afhankelijk van uw wensen met betrekking tot de inhoud van de cursus in overleg te wijzigen.
Niveau
Verdieping
Didactische aanpakHet is uitdrukkelijk de bedoeling de wet- en regelgeving en jurisprudentie te bespreken aan de hand van een discussie op basis van voorbeelden en daarbij ook de deelnemers aan de cursus te betrekken. De deelnemers wordt – mede met het oog hierop – de mogelijkheid geboden van te voren enige eigen casus aan te dragen, die tijdens de cursus zullen worden behandeld.
Deelnemersaantal  
Maximaal 15
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van privaatrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incompany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255