Incompany cursus Proportionele aansprakelijkheid en het verlies van een kans

In deze cursus staan proportionele oplossingen in het aansprakelijkheidsrecht centraal. Het gaat daarbij primair om het geval dat onzekerheid bestaat over het causaal verband (in de zin van condicio sine qua non-verband) tussen de aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis en de schade. Nauw daarmee verwant – en deels overlappend – is de positie van kansen en risico’s bij het vaststellen van schade. Bij onzekerheid over het causaal verband kan een proportionele oplossing dogmatisch gezien op verschillende manieren worden bereikt. De rechtspraak laat proportionele oplossingen zien die worden bereikt via het leerstuk van de schade (het verlies van een kans) en, sinds Nefalit/Karamus, ‘mede gelet op de aan de artikelen 6:99 en 6:101 BW ten grondslag liggende uitgangspunten’. Sinds HR 21 december 2012 (Deloitte/Hassink) spreekt de Hoge Raad bij deze laatste figuur ondubbelzinnig van ‘proportionele aansprakelijkheid’. Ook de relatie tot de zogenaamde omkeringsregel komt aan de orde.

Leerdoelen
Aan het einde van deze cursus kunnen de deelnemers de ontwikkeling en stand van zaken van de jurisprudentie met betrekking tot onzeker causaal verband problematiseren en beter doorgronden. Op basis daarvan kunnen zij in hun dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot juridische vraagstukken zoals de omkeringsregel, proportionele aansprakelijkheid en het verlies van een kans.

Docenten                 
Prof. mr. Arno Akkermans, hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en raadsheer plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam.
Omvang cursus
3 uur, afhankelijk van uw wensen met betrekking tot de inhoud van de cursus in overleg te wijzigen.
Niveau
Verdieping: basiskennis en juridische ervaring noodzakelijk.
Didactische aanpakDe opzet van deze cursus is interactief, en gericht op het op gang brengen van discussie tussen de cursisten onderling en de docent. De cursus start met een inventarisatie van hetgeen bij de cursisten leeft met betrekking tot het onderwerp. Welke deelonderwerpen wil men graag aan de orde zien komen, gaat de belangstelling uit naar een of meer specifieke aspecten, leven er bepaalde vragen bij de cursisten, zijn er bepaalde casus die men ten bespreking zou willen inbrengen? Desgewenst kunnen de cursisten reeds vooraf onderwerpen en casusposities aandragen.
Deelnemersaantal   
Maximaal 100
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van privaatrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incompany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255