Incompany cursus Verjaring en de klachtplicht

Het verjaringsrecht beoogt het rechtsleven eenvoudiger te maken, maar helaas lukt dat maar beperkt. De afgelopen 15 jaar wees de Hoge Raad zo veel verjaringsarresten, dat inmiddels het geldend recht zich nauwelijks meer uit de wet laat kennen. Daar is nog bij gekomen uitvoerige rechtspraak over de klachtplicht. Redenerend vanuit het doel en de rechtvaardiging van verjaring en de klachtplicht, wordt bij deze cursus orde geschapen in wat zich van een afstand soms laat aanzien als chaos.

Leerdoelen
In deze cusus worden de volgende leerdoelen nagestreeft:

  • diep begrip van normatieve achtergrond van de wettelijke regelingen
  • inzicht in toepassingsgebieden van de verjaring en de klachtplicht
  • vermogen om toekomstige rechtsontwikkeling te begrijpen
  • vergroot vermogen om effectief te adviseren en procederen over verjaring en de klachtplicht      
Docenten                 
Prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen, hoogleraar en afdelingshoofd privaatrecht aan de Vrije universiteit Amsterdam.
Omvang cursus
3 uur, afhankelijk van uw wensen met betrekking tot de inhoud van de cursus in overleg te wijzigen.
Niveau
Basis/verdieping/specialisatie.
Didactische aanpakVerjaring en de klachtplicht worden traditioneel gezien als erg technische onderwerpen. Tijdens de cursus wordt dat beeld genuanceerd, door in te gaan op het normatieve kader van de leerstukken. Een duidelijk beeld van dat normatieve kader stelt de cursisten in staat wet en jurisprudentie op een veel dieper niveau te begrijpen. Nadat het normatieve kader is geschetst, volgt bespreking van jurisprudentie en de wet. De docent streeft voortdurend interactie met de cursisten na.
Deelnemersaantal   
Maximaal 30.
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van privaatrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incompany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255