Incompany cursus Productaansprakelijkheid

Gebrekkige producten kunnen op grote schaal schade of letsel veroorzaken. Denk aan geneesmiddelen als DES en Halcion en recent Vioxx, gebrekkige hartkleppen en kunstheupen of anticonceptiemiddelen (Implanon). Dergelijke zaken kunnen de praktijkjurist voor soms specifieke problemen plaatsen, zoals: 

  • samenloop met andere aansprakelijkheden (arts, verkoper)
  • afwijkend verjaringsregime
  • invulling van het begrip ‘gebrek’
  • onzeker causaal verband
  • afwijkende bewijslastverdeling (res ipsa loquitur)

Daarnaast kan men in dit soort gevallen te maken krijgen met massaclaims en procederen tegen buitenlandse producenten.

Leerdoelen       
Aan het einde van deze cursus kunnen de deelnemers de ontwikkeling en stand van zaken van de wet- en regelgeving en de jurisprudentie met betrekking tot productaansprakelijkheid beter doorgronden. Op basis daarvan kunnen zij in hun dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot juridische vraagstukken die betrekking hebben op de aansprakelijkheid voor gebrekkige producten.

Docenten                mr. dr. August Van, universitair docent en advocaat (o.a. Implanon en tabak)
Omvang cursus3 college-uren
Niveau
Verdieping: redelijke basiskennis en werkervaring noodzakelijk, één tot drie jaar werkervaring en bekendheid met rechtsgebied, hebben de theorie al bestudeerd, zoeken verdieping van bestaande kennis en ervaring
Didactische aanpakTijdens deze studiemiddagen wordt niet – zoals vaak te doen gebruikelijk is – volstaan met een inventariserende bespreking van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie. Het is nadrukkelijk de bedoeling die wet- en regelgeving te problematiseren aan de hand van een discussie op basis van voorbeelden uit de praktijk en daar ook de deelnemers aan de cursus bij te betrekken.  
Deelnemersaantal  Maximum 60
Datum en locatieIn overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van privaatrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incompany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255