Incompany cursus Juridische en ethische dilemma’s rondom kunstmatige voortplanting

De medische context rondom menselijke voortplanting is afgelopen decennia uiterst complex geworden. Kunstmatige voortplantingstechnieken bieden wensouders niet alleen meer mogelijkheden, maar plaatsen hen en medische hulpverleners tegelijkertijd voor nieuwe dilemma’s. De toegenomen mogelijkheden voor wensouders om gebruik te maken van hun ‘recht op voortplanting’ werpen op die manier ook juridische en ethische vragen op. Zo roept de inbreng van derden bij de totstandkoming van nieuw leven nieuwe vormen van aansprakelijkheid in het leven. Een andere vraag is welke grenzen aan de voortplantingsvrijheid mogen worden gesteld. Wanneer komen de belangen van het toekomstige kind of de menselijke waardigheid in het geding? Door een verkenning van het bestaande recht op dit terrein, zowel op Nederlands als Europees niveau, worden deze vraagstukken vanuit juridisch en ethisch perspectief besproken.

Leerdoelen
Doel van de cursus is om de deelnemers in staat te stellen tot een beter juridisch en ethisch begrip te komen van de dilemma’s rondom kunstmatige voortplantingstechnieken. Wat zijn de belangrijkste gezichtspunten, rechten en belangen waarmee men rekening moet houden in de juridische en medische praktijk rondom kunstmatige voortplanting?

Docenten                
mr. dr. Britta C. van Beers, universitair hoofddocent rechtstheorie en rechtsgeschiedenis aan de Vrije universiteit Amsterdam.
Omvang cursus
3 uur, afhankelijk van uw wensen met betrekking tot de inhoud van de cursus in overleg te wijzigen.
Niveau
Basis: geen basiskennis of werkervaring op dit specifieke terrein noodzakelijk, deelnemers hebben de theorie niet of zeer beperkt bestudeerd, willen goede kennismaking Verdieping: redelijke basiskennis en werkervaring noodzakelijk, één tot drie jaar werkervaring en bekendheid met rechtsgebied, hebben de theorie al bestudeerd, zoeken verdieping van bestaande kennis en ervaring.
Didactische aanpakDe werkvormen kunnen in onderling overleg tot stand komen. Mogelijkheden zijn een hoorcollege met aansluitend discussie; een interactief, socratisch werkcollege waarin de discussie wordt aangegaan met de deelnemers; of een seminar waarin van de deelnemers actieve inbreng wordt verwacht. 
Deelnemersaantal  
Maximaal 20
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van rechtstheorie- en filosofie.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incompany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255