Incompany cursus Storytelling: Het belang van een goed verhaal in de rechtszaal

In de narratieve benadering van het recht (onder meer uitgewerkt door de rechtsantropologen Bennett & Feldman), wordt ervan uitgegaan dat - naast het aandragen van bewijs - het presenteren van een goed verhaal van wezenlijk belang is voor het overtuigen van de rechter. In Dubieuze zaken en andere publicaties hebben de rechtspsychologen Crombag, Wagenaar en Van Koppen deze benadering gebruikt om kritiek te leveren op de wijze waarop de rechter tot zijn oordeel komt. Welke rol speelt storytelling in de rechtszaal? Wat zijn de kenmerken van een goed verhaal en hoe draagt een goed verhaal bij aan het overtuigen van de rechter? Hoe kunnen de zwakke schakels in een verhaal worden opgespoord? En is het terecht (zoals wordt aangenomen) dat de rechter zoveel waarde hecht aan narratieve coherentie, ofwel de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het verhaal? Deze cursus is erop gericht een discussie op gang te brengen tussen theorie en praktijk aan de hand van een actuele casus op het terrein van het strafrecht.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om (i) de verhalen die in een concrete casus een rol spelen, te reconstrueren, (ii) te beoordelen wat de sterke en zwakke kanten van een verhaal zijn en (iii) kritisch te reflecteren op de rol van verhalen in het strafproces. Het beoogde effect van de cursus per doelgroep: 

  • advocaten krijgen meer oog voor het belang van het presenteren van een goed verhaal voor de rechter en leren hoe ze hun verhaal kunnen versterken
  • rechters krijgen meer inzicht in de rol die storytelling speelt bij de overtuiging en hoe ze kritisch kunnen kijken naar de gepresenteerde verhalen in een concrete rechtszaak
Docenten kunnen de kennis over de narratieve benadering van het recht bijvoorbeeld gebruiken in hun onderwijs over bewijsvoering in het strafrecht en bij de analyse van casus.
Docenten                 
Prof. dr. Bart van Klink, hoogleraar Methoden en technieken van recht en rechtswetenschap bij de afdeling Rechtstheorie & Rechtsgeschiedenis, daarnaast voorzitter van de Vereniging voor Wijsbegeerte van het recht (VWR) en hoofdredacteur van het tijdschrift Law & Method.
Omvang cursus
3 uur, afhankelijk van uw wensen met betrekking tot de inhoud van de cursus in overleg te wijzigen.
Niveau
Verdieping: basiskennis en enige werkervaring (hetzij in de rechtspraktijk, hetzij in het juridisch onderwijs) zijn noodzakelijk. Niveau kan in overleg worden aangepast.
Didactische aanpakInteractief werkcollege op basis van voorbereiding door deelnemers, met behandeling van een opdracht aan de hand van een actuele casus.
Deelnemersaantal  
Maximaal 25
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van rechtstheorie- en filosofie.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incompany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255