Incompany cursus Actualiteiten bestuursrecht

Actualiteiten op het gebied van de kernbegrippen van de Awb, het Awb-besluitvormingsrecht, het bestuurlijk handhavingsrecht, het bestuursprocesrecht en het overheidsaansprakelijkheidsrecht.

Leerdoelen
Aan het einde van deze cursus zijn de deelnemers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het algemeen bestuursrecht. Op basis daarvan kunnen zij in hun dagelijkse (advies)praktijk tot beter onderbouwde oordelen komen over juridische risico’s die aan (voorgenomen) besluiten van bestuursorganen kleven en de succes- en faalkansen in een procedure bij de bestuursrechter. 

Docenten                
prof. dr. Richard Neerhof, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, adviseur bestuursrecht en omgevingsrecht bij Kennedy van der Laan.
Omvang cursus
2 of 3 uur, afhankelijk van uw wensen met betrekking tot de inhoud van de cursus in overleg te wijzigen.
Niveau
Verdieping: basiskennis van bestuursrecht en enige juridische ervaring noodzakelijk.
Didactische aanpakTijdens de bijeenkomst wordt niet volstaan met een inventariserende bespreking van relevante ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het algemeen bestuursrecht.  De  ontwikkelingen worden geproblematiseerd op basis van voorbeelden uit de praktijk. De deelnemers doen actief mee door vragen op te werpen en/of praktijkcasus voor te leggen. Er is volop gelegenheid om over de oplossingen van een juridisch probleem in discussie te gaan.
Deelnemersaantal  
Maximaal 20
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van arbeidsrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incompany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255