Incompany cursus Overheidsaansprakelijkheidsrecht

Schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaden en nadeelcompensatie (schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaden).

Leerdoelen
Aan het einde van deze cursus hebben de deelnemers hun kennis op het gebied van het overheidsaansprakelijkheidsrecht opgefrist en uitgebreid en zijn zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het overheidsaansprakelijkheidsrecht. Op basis daarvan kunnen zij in hun dagelijkse (advies)praktijk tot beter onderbouwde oordelen komen over de procedure die een burger of een bedrijf zal moeten volgen als hij schade als gevolg van een bepaalde overheidshandeling vergoeding wil krijgen en de aansprakelijkheidsrisico’s die aan (voorgenomen) besluiten of handelingen van overheidsorganen kleven.

Docenten                
prof. dr. Richard Neerhof, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, adviseur bestuursrecht en omgevingsrecht bij Kennedy van der Laan.
Omvang cursus
3 uur, afhankelijk van uw wensen met betrekking tot de inhoud van de cursus in overleg te wijzigen.
Niveau
Verdieping: basiskennis van bestuursrecht en aansprakelijkheidsrecht en enige juridische ervaring noodzakelijk.
Didactische aanpakTijdens de bijeenkomst wordt niet volstaan met een inventariserende bespreking van ins en outs van het overheidsaansprakelijkheidsrecht en van relevante ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op dit gebied.  De  ontwikkelingen worden geproblematiseerd op basis van voorbeelden uit de praktijk. De deelnemers doen actief mee door vragen op te werpen en/of praktijkcasus voor te leggen. Er is volop gelegenheid om over de oplossingen van een juridisch probleem in discussie te gaan.
Deelnemersaantal  
Maximaal 20
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van staats- en bestuursrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incompany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255