Incompany cursus De overheidswerkgever als eigenrisicodrager

De normalisering van de sociale zekerheid van overheidswerknemers heeft ervoor gezorgd dat de werknemersverzekeringen, waaronder de Werkloosheidswet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, ook van toepassing zijn op overheidswerknemers. Belangrijk verschil is dat de overheidswerkgever eigenrisicodrager is van de WW-uitkering. Vanwege de bevoegdheden van het UWV gaat “wie betaalt, bepaalt” echter niet op. Niettemin toont de Centrale Raad van Beroep in voorkomende gevallen begrip voor de bijzondere positie van de eigenrisicodrager.  

In deze cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij het eigenrisicodragerschap van de overheidswerkgever in WW en de op dit punt relevante jurisprudentie. Daarnaast wordt ingegaan op de re-integratieverplichtingen van de overheidswerkgever en -werknemer in de WW, Wet WIA en Ziektewet. Ten slotte wordt het eigenrisicodragerschap in verband gebracht met het ambtenarenontslagrecht. Hierbij wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden bezien welke financiële gevolgen bepaalde rechtspositionele beslissingen kunnen hebben voor de overheidswerkgever.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus kunnen de deelnemers de aan het risicodragerschap verbonden risico’s en mogelijkheden inschatten, zodat deze in de praktijk beter kunnen worden gesignaleerd.
Een meer uitgebreide beschrijving van de onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod zullen komen, is op aanvraag beschikbaar.

Docenten                 
Prof. mr. Willemijn Roozendaal, bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheidsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Omvang cursus
4 uur (1/2 dag), afhankelijk van uw wensen met betrekking tot de inhoud van de cursus in overleg te wijzigen.
Niveau
Verdiepings: basiskennis van het socialezekerheidsrecht en (ambtenaren)ontslagrecht noodzakelijk.
Didactische aanpakEen lezing (hoorcollege), afgewisseld met discussie op basis van voorbeelden uit de praktijk.
Deelnemersaantal   
Maximaal 15
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van staats- en bestuursrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incompany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255