Incompany cursus Zelfregulering in het bestuursrecht, in het bijzonder normalisatie en certificering

Normalisatie en certificering als bijzondere technieken van zelfregulering (het vaststellen, uitvoeren en handhaven van regels op een bepaald terrein door direct betrokkenen of hun vertegenwoordigers), waarvan de wetgever of het bestuur gebruik kunnen maken.

Leerdoelen
Aan het einde van deze cursus zijn de deelnemers op de hoogte van wat certificering en normalisatie is, de voorwaarden waaronder zij kunnen worden ingezet ter behartiging van publieke belangen – zoals constructieve veiligheid van bouwwerken of een bonafide uitzendbranche – en de manier waarop de overheid daarvan gebruik kan maken. Op basis daarvan kunnen zij tot beter onderbouwde oordelen komen over juridische risico’s die aan gebruikmaking van deze figuren door de wetgever of een bestuursorgaan kleven enerzijds en wat de voordelen ervan kunnen zijn anderzijds.

Docenten                
Prof. dr. Richard Neerhof, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, adviseur bestuursrecht en omgevingsrecht bij Kennedy van der Laan.
Omvang cursus
3 uur, afhankelijk van uw wensen met betrekking tot de inhoud van de cursus in overleg te wijzigen.
Niveau
Verdieping: basiskennis van staats- en bestuursrecht en enige juridische ervaring noodzakelijk.
Didactische aanpakTijdens de bijeenkomst wordt niet volstaan met een inventariserende bespreking van certificering en normalisatie als instrumenten van zelfregulering die gebruikt kunnen worden ter behartiging van publieke belangen.  De  verschijnselen worden geproblematiseerd op basis van voorbeelden uit de praktijk. De deelnemers doen actief mee door vragen op te werpen en praktijkcasus voor te leggen. Er is volop gelegenheid om over de oplossingen van een (juridisch) probleem in discussie te gaan.
Deelnemersaantal  
Maximaal 20
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van staats- en bestuursrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incompany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255