Incompany cursus Actualiteiten internationaal strafrecht

Het internationaal strafrecht is een relatief nieuw rechtsgebied dat zich bezig houdt met de strafrechtelijke aansprakelijkheid van individuen voor internationale misdrijven, zoals oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de mensheid en genocide.

In deze cursus bespreken we de meest recente ontwikkelingen op het gebied van het internationaal strafrecht. We reflecteren kritisch op de rechtspraak van de verschillende internationale strafhoven over bijvoorbeeld internationale misdrijven, (collectieve) deelnemingsvormen, slachtofferparticipatie en fair trial rechten. Daarnaast gaan we in op belangrijke politieke en maatschappelijke gebeurtenissen die de voortgang van internationale strafzaken beïnvloeden.

Leerdoelen
Na afloop van deze cursus hebben de deelnemers inzicht in de meest recente ontwikkelingen op het gebied van het internationaal strafrecht en kunnen zij hier kritisch op reflecteren. Op basis van deze kennis zijn de deelnemers in staat in hun dagelijkse praktijk beter onderbouwde beslissingen te nemen over de aansprakelijkheid van personen voor internationale misdrijven en kunnen zij een beter oordeel vormen over de voortgang van het internationaal strafrecht.

Docenten                
Mevr. mr. dr. Marjolein Cupido, universitair docent (internationaal) strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Omvang cursus
3 college-uren
Niveau
Verdiepingscursus: redelijke basiskennis en werkervaring noodzakelijk
Didactische aanpak Tijdens de cursus wordt de rechtspraak van de internationale strafhoven in de vorm van een hoorcollege behandeld. Het is nadrukkelijk de bedoeling de ontwikkelingen in de rechtspraak niet alleen te signaleren, maar deze waar nodig ook te problematiseren. Van de deelnemers wordt op dit punt een actieve opstelling en eigen inbreng verwacht.
Deelnemersaantal  
Geen maximum
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van strafrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incompany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255