Incompany cursus Het beoordelen van de betrouwbaarheid en de waarde van bewijs, in het bijzonder getuigenverklaringen

Het beoordelen van de waarde en de betrouwbaarheid van bewijsmiddelen, in het bijzonder getuigenverklaringen, wordt binnen het strafproces steeds belangrijker. Binnen de rechtspraak van de Hoge Raad inzake uitdrukkelijke onderbouwde standpunten, het oproepen en horen van getuigen, en het bewijsminimum van artikel 342 lid 2 Sv, worden zowel de verdediging, als de officier van justitie en de rechter geacht gemotiveerde standpunten in te kunnen nemen over die bewijswaarde en betrouwbaarheid. Het recht geeft de procesdeelnemers daar echter weinig handvatten voor en de (feiten)rechtspraak laat bovendien zien dat veel fouten worden gemaakt.

Deze cursus geeft uitleg over de begrippen betrouwbaarheid, bewijswaarde, voldoende steun (in het kader van het bewijsminimum), alternatieve scenario’s, en over hoe deze in concrete casus moeten worden toegepast.

Leerdoelen
Aan het eind van deze cursus weten deelnemers hoe zij bewijsmiddelen in een strafdossier kunnen beoordelen op hun betrouwbaarheid en bewijswaarde, hoe zij die kennis kunnen aanwenden voor het effectief onderbouwen van standpunten en beslissingen inzake de betrouwbaarheid van getuigenbewijs, het oproepen en horen van getuigen, en inzake standpunten en beslissingen inzake de bewijsminimumregel.

Docenten                
Prof. mr. Lonneke Stevens, hoogleraar Straf(proces)recht, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland
Omvang cursus
2 uur
Niveau
Verdieping: redelijke basiskennis en werkervaring noodzakelijk, één tot drie jaar werkervaring en bekendheid met rechtsgebied, hebben de theorie al bestudeerd, zoeken verdieping van bestaande kennis en ervaring Specialisatie: gedegen juridische kennis en werkervaring noodzakelijk, meer dan drie werkervaring op betreffend rechtsgebied, zijn geïnteresseerd in rechtsontwikkeling en zoeken verdere specialisatie
Didactische aanpak De cursus heeft nadrukkelijk geen klassieke hoorcollege-opzet, maar is gericht op het gezamenlijk toepassen van de theorie op concrete casus uit de praktijk, welke casus (eveneens) door de cursusdeelnemers worden aangebracht.
Deelnemersaantal  
20
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van straf(proces)recht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incompany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255