Incompany cursus Bewijs van veelvoorkomende delicten

Het komt regelmatig voor dat de strafrechter in het dossier cruciale informatie mist over het daderschap van de verdachte van bijvoorbeeld diefstal, heling, of geweldpleging. Uit het dossier komt dan naar voren dat de politie heeft gezocht naar andere informatie dan wat de rechter nodig heeft voor het bewijs. Het gevolg is meestal dat de rechter de verdachte vrij moet spreken, hoewel hij het gevoel heeft dat de cruciale informatie wel gezocht (en gevonden) had kunnen worden.

Deze cursus beoogt politiemensen inzicht te geven in wat nodig is voor het bewijs van delicten die vaak door de strafrechter worden beoordeeld – diefstal, heling, geweld. Er wordt ingegaan op de bestanddelen van de delicten en naar welke informatie in een concrete casus gezocht moet worden.

Leerdoelen
Aan het eind van deze cursus weten politiemensen hoe zij gericht bewijs kunnen verzamelen voor bepaalde veel voorkomende delicten, opdat de rechter over een zo volledig mogelijk dossier beschikt.

Docenten                 
Prof. mr. Lonneke Stevens, hoogleraar Straf(proces)recht, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland
Omvang cursus
2 uur
Niveau
Verdieping: redelijke basiskennis en werkervaring noodzakelijk, één tot drie jaar werkervaring en bekendheid met rechtsgebied, hebben de theorie al bestudeerd, zoeken verdieping van bestaande kennis en ervaring
Didactische aanpak De cursus heeft nadrukkelijk geen klassieke hoorcollege-opzet, maar is gericht op het gezamenlijk toepassen van de theorie op concrete casus uit de praktijk, welke casus (eveneens) door de cursusdeelnemers worden aangebracht.
Deelnemersaantal   
20
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van straf(proces)recht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incompany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255