Incompany cursus Finesses van het ondervragingsrecht

In veel strafzaken worden getuigenverklaringen gebruikt om tot een bewezenverklaring te komen. Getuigenverklaringen worden echter niet altijd naar waarheid afgelegd of correct op papier gezet. Het is voor de verdediging daarom belangrijk om de gelegenheid te krijgen de betrouwbaarheid van de getuigenverklaring te onderzoeken. Zij heeft hiertoe het recht op grond van artikel 6 lid 3 sub d EVRM. De jurisprudentie van het EHRM bepaalt de concrete betekenis van dit recht. Het Nederlandse strafrecht kent gedeeltelijk andersluidende regels dan die uit de EHRM-jurisprudentie kunnen worden afgeleid. Tijdens deze cursus zullen eerst de hoofdlijnen van het Straatsburgse en Nederlandse ondervragingsrecht uiteen worden gezet en zal vervolgens op detailniveau worden aangegeven op welke manier de toepasselijke regels kunnen worden gebruikt om verzoeken en verweren in te kleden dan wel te beoordelen. Deze cursus is al diverse malen verzorgd en zeer positief beoordeeld. De docent is gepromoveerd op een proefschrift met betrekking tot het ondervragingsrecht.

Leerdoelen
Aan het einde van deze cursus zijn de deelnemers in staat om aan de hand van de wet en jurisprudentie getuigenverzoeken en verweren met betrekking tot de niet-uitoefening van het ondervragingsrecht in te kleden dan wel te beoordelen.

Docenten                 
Mr. dr. Bas de Wilde, universitair docent strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Omvang cursus
2 of 3 uur, afhankelijk van uw wensen met betrekking tot de inhoud van de cursus in overleg te wijzigen.
Niveau
Verdieping: basiskennis en enige juridische ervaring worden verondersteld.
Didactische aanpakIn de vorm van een lezing, die wordt doorspekt met voorbeelden uit de jurisprudentie, zullen de hoofdlijnen van het ondervragingsrecht eerst worden uiteengezet, waarna specifieker zal worden ingegaan op de verschillende relevante beoordelingsaspecten.
NB: de docent biedt ook de interactieve cursus ‘Ondervragingsrecht in de praktijk’ aan waarbij de bespreking van casusposities de kern van de cursus vormt. Desgewenst kan die cursus worden geïntegreerd met deze cursus tot een cursus van vier uur.
Deelnemersaantal   
Geen maximum
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van straf(proces)recht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incompany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255