Incompany cursus Internationaal strafrecht voor niet-juristen

Het internationaal strafrecht is een relatief nieuw rechtsgebied dat zich bezig houdt met de strafrechtelijke aansprakelijkheid van individuen voor internationale misdrijven, zoals oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de mensheid en genocide. Het internationaal strafrecht is niet alleen voor juristen interessant, maar wekt – onder meer vanwege het politiek gevoelige karakter – ook de belangstelling van andere professionals.

In deze cursus krijgen niet-juristen een algemene introductie in het internationaal strafrecht. We bespreken onder andere de relatie tussen de internationale strafhoven en nationale gerechten, de verplichtingen van staten ten opzichte van de internationale strafhoven, de betekenis van internationale misdrijven, en de positie van slachtoffers in het internationaal strafrecht. Daarbij zal steeds worden aangehaakt bij de meest recente rechtspraak en ontwikkelingen.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus hebben de deelnemers:

  • inzicht in de ontwikkeling van het internationaal strafrecht;
  • kennen zij de bevoegdheden van internationale strafhoven en de verplichtingen van staten ten opzichte van deze hoven;
  • hebben zij kennis van de belangrijkste leerstukken uit het internationaal strafrecht (o.a. internationale misdrijven);
  • zijn zij op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van het internationaal strafrecht.

Op basis van deze kennis kunnen de deelnemers in hun dagelijkse praktijk beter duiding geven aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het internationaal strafrecht. Zij kunnen nieuwe ontwikkelingen in context plaatsen en de juridische betekenis hiervan beoordelen.

Docenten                
Mevr. mr. dr. Marjolein Cupido, universitair docent (internationaal) strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Omvang cursus
6 college-uren
Niveau
Basiscursus: geen basiskennis of werkervaring op dit specifieke terrein noodzakelijk. Ook juridische voorkennis is niet vereist.
Didactische aanpakDe cursus heeft een sterk interactief karakter. De deelnemers kunnen voorafgaand aan de cursus specifieke interessegebieden aandragen waar tijdens de cursus speciale aandacht aan zal worden besteed. Daarnaast worden de deelnemers aangespoord om tijdens de cursus vragen te stellen en – vanuit hun eigen expertise – discussiepunten naar voren te brengen.
Deelnemersaantal  
15
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van straf(proces)recht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incompany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255