Incompany cursus Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor georganiseerde criminaliteit: een rechtsvergelijkend perspectief

Georganiseerde criminaliteit stelt de Nederlandse jurist voor moeilijke vragen, zoals: hoe kunnen criminele masterminds die slechts vanaf een afstand betrokken zijn bij het plegen van misdrijven hiervoor strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld? Om deze vraag te beantwoorden kan lering worden getrokken uit de ervaring die andere landen en internationale strafhoven hebben met het berechten van personen voor georganiseerde criminaliteit.

Deze cursus behandelt het vraagstuk van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor internationale misdrijven in een rechtsvergelijkend perspectief. Het plaats de Nederlandse reactie op georganiseerde criminaliteit in een breder kader en bekijkt hoe andere nationale en internationale rechtsstelsels de strafrechtelijke aansprakelijkheid van criminele masterminds beoordelen.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus hebben de deelnemers inzicht in de manier waarop andere nationale en internationale rechtsstelsel omgaan met georganiseerde criminaliteit en kunnen zij de voor- en nadelen van de verschillende reacties op georganiseerde criminaliteit waarderen.
Op basis van deze kennis kunnen de deelnemers de Nederlandse regels en rechtspraak over strafrechtelijke aansprakelijkheid voor georganiseerde criminaliteit in perspectief plaatsen en hier vanuit een rechtsvergelijkend perspectief kritisch op reflecteren.

Docenten                mr. dr. Marjolein Cupido, universitair docent (internationaal) strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Omvang cursus3 college-uren
NiveauVerdiepingscursus: redelijke basiskennis en werkervaring noodzakelijk
Didactische aanpakDe cursus is casus-gedreven. Dit betekent dat aan de hand van verschillende casus duidelijk wordt gemaakt op welke wijzen strafrechtelijke aansprakelijkheid voor georganiseerde criminaliteit kan worden vastgesteld. Van de deelnemers wordt een actieve en kritische houding verwacht. Zij zullen in groepsverband discussiëren over de voor-en nadelen van de verschillende reacties op georganiseerde criminaliteit.
Deelnemersaantal  15
Datum en locatieIn overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van straf(proces)recht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incomany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255