Incompany cursus De toepassing van het bewijsminimum van art. 342 lid 2 Sv

Sinds 2009 hanteert de Hoge Raad bij de invulling van het bewijsminimum van art. 342 lid 2 Sv het criterium van voldoende steun. De door één getuige gereleveerde feiten en omstandigheden mogen niet op zichzelf staan en dienen voldoende steun te vinden in ander bewijsmateriaal. De vraag rijst welke bewijsmiddelen en –constructies voldoen aan deze standaard.

Tijdens de cursus zal worden ingegaan op (recente) rechtspraak van de Hoge Raad. Er zal uitgebreid stil worden gestaan bij de feiten en de bewijsconstructies, opdat nader inzicht wordt verkregen in de toepassing van het criterium van voldoende steun. In een interactieve discussie zal – samen met de deelnemers – onderzocht worden hoe het verschil tussen zaken waarin sprake was van voldoende steun en zaken waarin geoordeeld werd dat er sprake was van onvoldoende steun, verklaard kan worden. Mogelijke verklaringen zullen – bijvoorbeeld in het licht van de oorspronkelijke waarborgende functie van het bewijsminimum – worden geproblematiseerd.

Leerdoelen
Aan het einde van deze cursus kunnen de deelnemers de ontwikkeling en stand van zaken de jurisprudentie met betrekking tot het bewijsminimum problematiseren en beter doorgronden. Op basis daarvan kunnen zij in hun dagelijkse praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen of verweren voeren met betrekking tot juridische vraagstukken die hierop betrekking hebben.

Docenten                
Mr. Linda Kesteloo, docent/onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Omvang cursus
Twee à drie college-uren
Niveau
Verdiepingscursus: enige basiskennis en juridische ervaring vereist
Didactische aanpak Tijdens deze studiemiddag wordt een bespreking gegeven van (recente) jurisprudentie. Het is nadrukkelijk de bedoeling de juridische kaders en voorbeelden uit de praktijk te problematiseren. Er zal een discussie worden gevoerd waar ook de deelnemers aan de cursus bij worden betrokken.
Deelnemersaantal  
20
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van straf(proces)recht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incompany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255