Ontmoet de docenten verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Docenten Burgerlijk(proces)recht


ArnoAkkermansprof. mr. Arno Akkermans
Functie: hoogleraar
Expertisegebieden: aansprakelijkheidsrecht • schadevergoeding • letselschade • gezondheidsrecht • causaliteit en bewijs • proportionele aansprakelijkheid • inzet van deskundigen in de rechtspleging • dienstverlening aan letselschadeslachtoffers • onderhandelen en conflictoplossing • niet-financiële belangen in het privaatrecht • excuses in het privaatrecht • Empirical Legal Studies (ELS) • interdisciplinair onderzoek
 

Sjoerd Bakkermr. dr. Sjoerd Bakker
Functie: universitair docent
Expertisegebieden: contractenrecht • aansprakelijkheidsrecht • precontractuele fase • onvoorziene omstandigheden • open normen in het vermogensrecht • remedies bij niet-nakoming • onrechtmatige daad en gevaarzetting • zorgplichten in het vermogensrecht
 

Lieke Coenraadprof. mr. Lieke Coenraad
Functie: hoogleraar
Expertisegebieden: bewijsrecht in familiezaken • procespositie minderjarige in familiezaken • verhuisproblematiek • burgerlijk procesrecht • mediation
  
   

Chantal Mahedr. Chantal B.P. Mahé
Functie: universitair docent
Expertisegebieden: contractenrecht • totstandkoming overeenkomsten • battle of forms problematiek (tegenstrijdige algemene voorwaarden)
 
 
 
 

Frank van Ommerenprof. mr. Frank van Ommeren
Functie: hoogleraar
Expertisegebieden: overheidsprivaatrecht • overheidscontractenrecht • algemeen bestuursrecht • wetgevingsvraagstukken • institutioneel en politiek staatsrecht
 
 

Geeske Ruitenbergdr. mr. Geeske Ruitenberg
Functie: senior onderzoeker
Expertisegebieden: personen- en familierecht • jeugdrecht internationale kinderontvoering

 
 

Lodewijk Smeehuizenprof. mr. Lodewijk Smeehuijzen
Functie: hoogleraar
Expertisegebieden: verjaring • onrechtmatigheid • contractuele remedies • procedurele rechtvaardigheid • emperical legal studies • recht en cultuur • onzorgvuldige schadeafwikkeling door verzekeraars • emoties in het recht.
 
 

Martien Schaubmr. dr. Martien Schaub
Functie: universitair docent
Expertisegebieden: juridische aspecten van elektronische handel • online consumentenovereenkomsten • doorwerking van EU-recht in het Nederlandse verbintenissenrecht • wilsgebreken • algemene voorwaarden
  
 

August Van mr. dr. August Van
Functie: universitair docent
Expertisegebieden: aansprakelijkheidsrecht • letselschade • onzeker causaal verband • vraagstelling aan deskundigen • arbeidsongevallen en beroepsziekten • medisch traject bij letselschade • productaansprakelijkheid • medische aansprakelijkheid