Prof. mr. Chris Jansen

 
Chris Jansen


FunctieHoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Andere functies
 • Voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE)
 • Raadsheerplaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch en Den Haag
Rechtsgebieden
 • Aanbestedingsrecht
 • Verbintenissenrecht
 • Contractenrecht
 • Bouwcontractenrecht
Bijzondere expertisen
 • Precontractuele onderhandelingen (contractenrecht)
 • Totstandkoming van overeenkomsten (contractenrecht)
 • Voorbereiding, inrichting en uitvoering van aanbestedingsprocedures met inachtneming van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen, de Aanbestedingswet 2012, en de Gids Proportionaliteit (aanbestedingsrecht)
 • Wisselwerking tussen aanbestedingsrecht en verbintenissenrecht in aanbestedingsprocedures (aanbestedingsrecht; verbintenissenrecht)
 • Doorwerking van aanbesteding(srecht) in de contractfase (contractenrecht; aanbestedingsrecht)
 • Totstandkoming en uitvoering van geïntegreerde bouwcontracten op basis van de UAVgc 2005 (bouwcontractenrecht)
Wetenschappelijke ervaring & docentervaring
 • Contractenerecht (> 15 jaar - basis en verdiepend) zowel regulier als postacademisch
 • Aanbestedingsrecht (> 20 jaar - basis, verdiepend, specialisatie) zowel regulier als postacademisch
 • Bouwcontractenrecht (20 jaar - basis, verdiepend en specialisatie) zowel regulier als postacademisch
Doelgroepen
 • Advocaten en andere juridisch adviseurs
 • Bedrijfsjuristen 
 • Overheidsjuristen 
 • Leden van de rechterlijke macht
 • Niet-juristen die hetzij op operationeel niveau hetzij op beleidsniveau ervaring hebben met de aanbesteding van (overheids)opdrachten
 • Contractmanagers in de bouw
Leergangen/cursussen    
Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
Incompany cursus Actualiteiten aanbestedingsrecht
Incompany cursus Capita Selecta aanbestedingsrecht voor specialisten 
Incompany cursus Herziening van de Aanbestedingswet 2012
Incompany cursus Inleiding in het aanbestedingsrecht
Incompany cursus Wisselwerking tussen aanbestedingsrecht en verbintenissenrecht

Contact
Wilt u deze docent uitnodigen voor uw incompanyvraag, of heeft u vragen over welke cursussen zij kunnen verzorgen? Neem dan contact op met:
Ireen Schouten new
Ireen Schouten
Opleidingscoördinator incompany
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255

Wilt u de docent benaderen voor andere zaken niet, gerelateerd aan incompany cursussen, dan kunt u gebruik maken van de VU personenzoeker en de contactgegevens gebruiken die u daar aantreft.