mr. Fanny de Graaf

Fanny de Graaf

FunctieDocent en promovendus Strafrecht bij de Vrije Universiteit
RechtsgebiedenStraf(proces)recht
Bijzondere expertisenDoet promotieonderzoek naar meervoudige aansprakelijkheid in het strafrecht. In dat verband worden de samenloopregeling, het ne bis in idem-beginsel, recidiveregelingen en hierop lijkende rechtsfiguren in kaart gebracht en met elkaar in verband gebracht. De focus ligt op het nationale strafrecht maar ook EU-strafrecht komt aan bod.
Wetenschappelijke ervaring & docentervaring
  • coördinator en docent mastervak Internationaal en Europees strafrecht (3 jaar) 
  • docent bachelorvak Formeel strafrecht (1 jaar)
  • begeleiding bachelor- en masterscripties (3 jaar)
  • basiskwalificatie onderwijs (BKO) behaald
Doelgroepen
  • advocaten en andere juridisch adviseurs 
  • leden van de rechterlijke macht 
  • justitiemedewerkers.
Cursussen    
Incompany cursus Het meervoudig plegen van delicten en de straftoemeting
Incompany cursus Bescherming tegen meervoudige aansprakelijkstelling  (het ne bis in idem-beginsel)