mr. dr. Marcelle Reneman

Marcelle Reneman

FunctieUniversitair docent Migratierechtbij de Vrije Universiteit
Andere functies
 • cluster coördinator vreemdelingenrecht AB bestuursrechtspraak
 • lid Commissie Meijers
 • lid Commissie Strategisch Procederen VluchtelingenWerk Nederland
 • lid Commissie Asiel VluchtelingenWerk Nederland
Rechtsgebieden
 • Europees migratierecht
 • Nederlands migratierecht
 • vluchtelingenrecht
 • asielrecht
 • Europees bestuursrecht
 • mensenrechten
Bijzondere expertisen
 • asielprocedures
 • bewijsrecht (asielrecht)
 • procesrecht
 • EU Handvest van de Grondrechten
 • kinderrechten 
Wetenschappelijke ervaring & docentervaringGeeft sinds 2007 cursussen aan professionals en onderwijs aan studenten. Voorbeelden van cursussen aan professionals: 
 • Cursus Ministerie Veiligheid en Justitie, Europees Migratierecht (2013) 
 • Cursus Ministerie Veiligheid en Justitie, Strafrecht en Vreemdelingenrecht (2013) 
 • VULA, Cursus Actualiteiten Vluchtelingenrecht (2013, 2014), Cursus Afschaffing POK-toets (2015), Cursus Implementatie Herziene Procedurerichtlijn (2015) 
 • OSR cursus Effectief Procederen voor het EHRM in vreemdelingenzaken (2013, 2014) 
 • SSR cursus Internationaal vreemdelingenrecht mensenrechten, verdieping (2014)
 • Cursussen aan rechtbanken, Implementatie Herziene Procedurerichtlijn (2015)
Doelgroepen
 • rechters
 • advocatuur
 • ambtenaren van bijvoorbeeld IND en ministeries
 • medewerkers van NGO’s 
Contact
Wilt u deze docent uitnodigen voor uw incompanyvraag, of heeft u vragen over welke cursussen zij kunnen verzorgen? Neem dan contact op met:
Ireen Schouten new
Ireen Schouten
Opleidingscoördinator incompany
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255

Wilt u de docent benaderen voor andere zaken niet, gerelateerd aan incompany cursussen, dan kunt u gebruik maken van de VU personenzoeker en de contactgegevens gebruiken die u daar aantreft.