Prof. mr. Miek T.A.B. Laemers

Miek Laemers

FunctieEmeritus hoogleraar onderwijsrecht afdeling Staats-en bestuursrecht bij de Vrije Universiteit
Andere functies
 • voorzitter Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR)
 • redactielid NTOR
 • bestuurslid NCOR
 • lid klachten- en governancecommissie MBO-raad, lid governancecommissie VO-raad
 • voorzitter College van Beroep voor de examens UvA
 • lid Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef (WHW)
 • voorzitter Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO
Rechtsgebieden
 • onderwijsrecht
Bijzondere expertisen
 • Juridische, rechtssociologische en sociaal-wetenschappelijke onderwijs- en onderzoekservaring op het terrein van onderwijsrecht en -beleid.
 • Gepromoveerd op Schoolkeuzevrijheid.
 • Ervaring als docent in universitair en post-academisch onderwijs.
Wetenschappelijke ervaring & docentervaring
 • sociaal-wetenschappelijk en juridisch onderzoeker (> 25 jaar) op terrein van onderwijsrecht en –beleid
 • ruime ervaring als cursusleider en docent onderwijsrecht
Doelgroepen
 • advocaten en andere juridisch adviseurs
 • rechtshulpverleners
 • (school)bestuurders
 • overheidsfunctionarissen en overige juristen of staffunctionarissen werkzaam op onderwijsterrein
 • schoolleiders
 • leerkrachten
 • medezeggenschapsraadsleden
Cursus
Incompany cursus Basiscursus Onderwijsrecht
Contact
Wilt u deze docent uitnodigen voor uw incompanyvraag, of heeft u vragen over welke cursussen zij kunnen verzorgen? Neem dan contact op met:
Ireen Schouten new
Ireen Schouten
Opleidingscoördinator incompany
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255

Wilt u de docent benaderen voor andere zaken niet, gerelateerd aan incompany cursussen, dan kunt u gebruik maken van de VU personenzoeker en de contactgegevens gebruiken die u daar aantreft.