Ontmoet de docenten verbonden aan de VU Law Academy

Docenten Staats- en bestuursrecht


No Photo100x100prof. mr. Jaap Bellingwout
Functie: hoogleraar
Expertisegebieden: vennootschapsbelasting • dividendbelasting • internationaal belastingrecht • Europees belastingrecht • fusies • splitsingen • interne reorganisaties • zetelverplaatsing • financiering • financiële producten • zetelverplaatsing van rechtspersonen
 

No Photo100x100drs. Wouter Blokland
Functie: docent/onderzoeker
Expertisegebieden: belastingrecht • omzetbelasting • overdrachtsbelasting • assurantiebelasting
 
 
 

No Photo100x100mr. dr. Alexander Bosman
Functie: docent/onderzoeker
Expertisegebieden: vennootschapsbelasting  • dividendbelasting • internationaal belastingrechtomzetbelasting
 
 
 

No Photo100x100mr. Jan Gooijer
Functie: docent/onderzoeker
Expertisegebieden: vennootschapsbelasting  • dividendbelasting • internationaal belastingrechtomzetbelasting
 
 
 

Martin de Graafmr. Martin de Graaf
Functie: docent
Expertisegebieden: directe belastingen  • internationaal belastingrechtomzetbelasting
 
 
 

Bernadette van Leeuwen mr. dr. Bernadette van Leeuwen
Functie: universitair docent
Expertisegebieden: bestuurdersaansprakelijkheid (intern rechtsvergelijkend: bestuursrecht en strafrecht) • comparative company law • ondernemingsrecht (voor legals en non-legals) • juridische aspecten van compliance
  
 

Pim Huisman mr. dr. Pim Huisman
Functie: universitair docent
Expertisegebieden: besluitbegrip en rechterlijke competentieverdeling • grens publiek- en privaatrechtelijk overheidshandelen • twee-wegenleervraagstukken • openbare zakenrecht • bevoegdhedenovereenkomsten • fiscale vaststellingsovereenkomsten • overheidscontract en rechtsbescherming • aansprakelijkheid 

No Photo100x100 mr. dr. Rik Mellenbergh
Functie: universitair hoofddocent
Expertisegebieden: goederenrecht • ondernemingsrecht • effectenrecht • (internationaal) contrachtenrecht • financiering, o.a. van bedrijfsovernames • M&A contracten en financieringscontrachten • zekerheidsrechten en andere thema's binnen het goederenrecht
  

Richard Neerhof prof. mr. Richard Neerhof
Functie: universitair hoofddocent
Expertisegebieden: overheidsaansprakelijkheidsrecht • algemeen bestuursrecht • reguleringsvraagstukken • bouwrecht • certificering, accreditatie en normalisatie in relatie tot het publiekrecht • schadevergoeding bij onrechtmatige overheidshandelen • nadeelcompensatie • bestuurlijke handhaving • publiekrechtelijk bouwrecht

Frank van Ommerenprof. mr. Frank van Ommeren
Functie: hoogleraar
Expertisegebieden: staats- en bestuursrecht • overheidsprivaatrecht • overheidscontractenrecht • algemeen bestuursrecht • wetgevingsvraagstukken • institutioneel en politiek staatsrecht

 

No Photo100x100prof. mr. Frank Pötgens
Functie: hoogleraar
Expertisegebieden: internationaal belastingrecht • grensoverschrijdende fiscale aspecten van werknemers en hun beloningen
 
 
 

Mandy van Rooijmr. Mandy van Rooij
Functie: universitair docent en onderzoeker
Expertisegebieden: staats- en bestuursrecht • openbare orderecht • toezicht publiek toegankelijke plaatsen • Voetbalwet • drank- en horecawetgeving • evenementenbeleid • toezicht en handhaving • bestuursstrafrecht
 
 

Jon Schilder prof. mr. Jon Schilder
Functie: hoogleraar
Expertisegebieden: staats- en bestuursrecht • openbare-orderecht • gemeenterecht • grondrechten • bestuurlijke bevoegdheden burgemeester • regelgevende bevoegdheid gemeenteraad

 

Jan Struiksmaprof. mr. Jan Struiksma
Functie: hoogleraar
Expertisegebieden: staats- en bestuursrecht • algemeen bestuursrecht • bestuursprocesrecht • omgevingsrecht • methodologie van de rechtswetenschap • omgevingswet • bestuursrechtspraak • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht • grondexploitatie
 

Sjoerd Zijlstraprof. mr. Sjoerd Zijlstra
Functie: hoogleraar
Expertisegebieden: staats- en bestuursrecht • wetgevingskwaliteit • wetgevingstechniek • overheidsorganisatierecht • ministeriële verantwoordelijkheid • mandaat en delegatie • interbestuurlijk toezicht • verzelfstandiging en privatisering • zelfstandige bestuursorganen • gemeenterecht • gemeentelijke verordeningen • Algemene wet bestuursrecht