Migratierecht

migratierecht

Op zoek naar een bepaald thema?

Op zoek naar een incompany cursus of opleiding? De docenten verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het migratierecht. Zij kunnen u en uw medewerkers inzicht verschaffen in wetgeving, rechtspraak en literatuur. Op basis van onderstaande expertisen of een combinatie hiervan kunnen wij een cursus vormgeven die aansluit bij uw vraag.
Heeft u interesse, of bent u op zoek naar meer informatie?
Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend advies met Ireen Schouten via i.schouten@vu.nl of tel. 020 598 6255.
 

Rechtsgebied
Docent
Asielproceduresmr. dr. Marcelle Reneman
Bewijsrecht in het Asielrechtmr. dr. Marcelle Reneman
EU handvest van de Grondrechtenmr. dr. Marcelle Reneman
EU recht m.b.t. terugkeer (irregular immigration)mr. dr. Galina Cornelisse
Europees asielrechtprof. mr. Hemme Battjes
Europees visum- en grensbewakingsrechtmr. dr. Evelien Brouwer
Extraterritoriale uitoefening grens- en migratiecontrolemr. dr. Evelien Brouwer
Gebruik van biometrie en databestanden bij grens- en migratiecontrolemr. dr. Evelien Brouwer
Grensdetentie van asielzoekers en EU asielrecht (procedurerichtlijn, grensprocedures)mr. dr. Galina Cornelisse
Grondrechten van migrantenmr. dr. Evelien Brouwer
Non-discriminatierechtmr. dr. Evelien Brouwer
Kinderrechtenmr. dr. Marcelle Reneman
Opvang van asielzoekersmr. dr. Lieneke Slingenberg
Procesrechtmr. dr. Marcelle Reneman
Sociale rechten van illegaal verblijvende vreemdelingenmr. dr. Lieneke Slingenberg
Toegang tot effectieve rechtsbeschermingmr. dr. Evelien Brouwer
Uitwisseling van gegevens met derde statenmr. dr. Evelien Brouwer
Verhouding Europees rechtprof. mr. Hemme Battjes
Verhouding internationale mensenrechten en nationaal rechtmr. dr. Lieneke Slingenberg
Verhouding mensenrechtenprof. mr. Hemme Battjes
Verhouding sociale zekerheidsrecht en migratierechtmr. dr. Lieneke Slingenberg
Vreemdelingenbewaring (nationaal, Europees, internationaal)mr. dr. Galina Cornelisse
Wederzijds vertrouwen in het migratierechtmr. dr. Evelien Brouwer