Abonnementen

Kies uw PO abonnement
Wij bieden u de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten voor 20 PO punten met een looptijd van 1 jaar (12 maanden) voor €1.495,- . U kunt 12 maanden lang cursussen uit ons uitgebreide aanbod van juridische PO cursussen en vaardigheidstrainingen kiezen. Het PO abonnement is persoonsgebonden hetgeen betekent dat u geen vervanger in uw plaats kan laten deelnemen aan de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven.

Voorwaarden PO abonnement
* Het PO abonnement is geldig voor maximaal 20 PO punten.
* Het PO abonnement is 1 jaar (12 maanden) geldig en gaat in op het moment dat de eerste cursus waarvoor u zich inschrijft start.
* Het PO abonnement is geldig voor de reguliere juridische PAO cursussen en vaardigheidstrainingen met uitzondering van: leergangen, masterclasses, lezingen, congressen en bijzondere bijeenkomsten, ook al worden daar PO punten voor gegeven.
* Het abonnement kunt u niet afsluiten in combinatie met andere kortingsregelingen.
* Het abonnement eindigt automatisch 12 maanden na de eerst gevolgde cursus.

Naast de hierboven genoemde voorwaarden PO abonnement zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

U kunt op het inschrijfformulier zich inschrijven voor het PO abonnement.