Opleidingspunten

Erkenningen

Bij de betreffende cursussen en leergangen staat aangegeven welke beroepsorganisaties punten toekennen aan de cursus en het aantal punten.
Voor welke beroepsorganisatie kan ik opleidingspunten in het kader van mijn permanente educatie halen? 

1. Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
2. KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders)
3. KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie)
4. MfN (Mediators Federatie Nederland, voorheen NMI)
5. Register Belastingadviseurs (RB)
6. Vereniging van Pensioenrecht Juristen (VvPJ)

Vakbekwaamheid rechtsbijstandadvocaat
Onderstaande cursussen op het gebied van personen- en familierecht, jeugdrecht en vreemdelingenrecht, komen in aanmerking voor advocaten in het kader van het onderhouden van hun vakbekwaamheid als rechtsbijstandadvocaat bij de Raad.
- Cursus Kinderbeschermingsrecht op dinsdag 21 november 2017.
- Cursus Actualiteiten Vluchtelingenrecht op donderdag 23 november 2017.
- Cursus Inleiding jeugdrecht en jeugdstrafrecht op donderdag 7 december 2017.

Wilt u meer informatie over de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad? Kijk op: www.rvr.org
      
Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen (PWO)
De VU Law Academy biedt cursussen en leergangen aan die in aanmerking komen voor het onderhouden van de vakbekwaamheid van wetgevingsjuristen en overheidsjuristen: het zogeheten PWO (Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen). Bij een cursus / of leergang staat het aantal te behalen opleidingspunten. Uw leidinggevende beslist uiteindelijk of deze opleidingspunten daadwerkelijk worden toegekend voor de cursus/leergang die u hebt gevolgd. Wij adviseren u om dit op voorhand bij uw leidinggevende na te vragen.

Masterclasses aanbestedingsrecht (4x per jaar, in 2017 nog op: 20 september, 6 december 2017)  
   
Opleidingspunten Leergange
Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen (start 7 september 2017, opleidingspunten: 38 PO NOvA/38 PWO)
Leergang Arbeidsrecht (start januari 2018, opleidingspunten: 49 PO NOvA)
Leergang Decentrale verordeningen (start 9 november 2017, opleidingspunten: 15 NOvA, 15 PWO)
Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht (start mei 2018, opleidingspunten: 18 PO NOvA)
Leergang Fiscaal-pensioenrecht (start 28 september 2017, opleidingspunten: 19 PO NOvA, 19 VvPJ, 19 RB)
Leergang Financieel-economisch strafrecht (start 26 september 2017, opleidingspunten: 29 PO NOvA)
Leergang Intellectueel Eigendomsrecht (start maart 2018, opleidingspunten: 18 PO NOvA)
Leergang M&A, law, finance, skills (start april 2018, opleidingspunten: 53 PO NOvA)
Leergang Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden (start 30 oktober 2017, opleidingspunten: 18 PWO)
Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief (start: maart 2018, opleidingspunten: 27 PO NOvA)
Leergang Verbintenissenrecht (start mei 2018, opleidingspunten: 18 PO NOvA)
Leergang Verdieping contractenrecht (start 30 oktober 2017, opleidingspunten: 21 PO NOvA)