Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan activiteiten van de VU Law Academy


Waarom deze algemene voorwaarden?
De Algemene Voorwaarden van VU Law Academy hebben tot doel om een redelijke bedrijfsvoering mogelijk te maken, waardoor we de cursuskosten gematigd kunnen houden. Annulering van PAO cursusen in de openinschrijving en leergangen is mogelijk tot 5 weken voor aanvang van de cursus of leergang, daarna is annulering alleen mogelijk tegen betaling van (een deel van) de cursuskosten. Binnen die termijn van vijf weken draagt de cursist zelf het gedeeltelijke of gehele risico van annulering. Dat is redelijk omdat dan alle voorbereidingen voor de cursus of leergang uitgevoerd worden en VU Law Academy moet kunnen rekenen op de inschrijvers van dat moment.

Met betrekking tot de PO-punten gelden de door de NOvA gestelde regels. Een van die regels stelt dat cursisten punten krijgen op basis van daadwerkelijk gevolgde cursusuren (aanwezigheidsplicht). Daarvan is slechts een minimale afwijking mogelijk (maximaal een kwartier speling). De cursist is zelf verantwoordelijk voor de handtekening op de aanvangslijst en de vertreklijst.

Een puntencertificaat kan pas worden verstrekt wanneer alle openstaande cursuskosten (inclusief eventuele administratiekosten) door degene die moet betalen zijn voldaan.

Download hier de Algemene Voorwaarden.

Zuidas 021