Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers

Aanbestedingsrecht bij VU Law Academy: Voor professionals die in hun dagelijkse inkooppraktijk behoefte hebben aan een degelijke juridische basis


VERNIEUWD_aanbestedingsrecht_inkopersU bent inkoopprofessional bij de (semi-)overheid, in de zorg of in het onderwijs en begeleidt regelmatig aanbestedingen, of u hebt als professional in het bedrijfsleven te maken met inkoop- en aanbestedingsprocessen. In beide gevallen moet u die processen voorbereiden, inrichten en afwikkelen volgens geldende aanbestedings-regels, zodat elke onderneming dezelfde kans op de opdracht krijgt en om te voor-komen dat de aanbesteding eindigt in een juridische procedure bij de rechter. Hierbij kunt u een duidelijk kenniskader goed gebruiken, want het aanbestedingsrecht is aan strakke (en vaak veranderende) wet- en regelgeving onderhevig.

U krijgt een actueel overzicht van de thema’s in het aanbestedingsrecht. Daar hoort de Europese en nationale wet- en regelgeving bij, en ook de aanbestedingsplicht per organisatie en per soort opdracht. Ook maakt de leergang u wegwijs in actuele aanbestedingsrechtelijke thema’s. Bijvoorbeeld:

 • Welke aanbestedingsprocedures zijn er en hoe kiest u de juiste procedure?
 • Hoe moet u een aanbesteding technisch specificeren en bekendmaken?
 • Hoe formuleert u duidelijk volgens welke criteria u aanbiedingen beoordeelt en selecteert?
 • Welke rechtsbescherming genieten gegadigden tegen beslissingen van de aanbesteder?


Leerdoelen

Aan het einde van deze leergang kunt u aan de hand van concrete voorbeelden:
 • de bronnen van het Europees en nationaal aanbestedingsrecht opsommen, herkennen, toelichten en hanteren; 
 • antwoord geven op de vraag of een overheidsinstantie verplicht is een bepaalde opdracht aan te besteden; 
 • antwoord geven op de vraag welke aanbestedingsprocedure de overheidsinstantie in dat geval mag hanteren; 
 • antwoord geven op de vraag hoe die procedure moet worden voorbereid, ingericht en afgewikkeld; 
 • antwoord geven op de vraag of – en zo ja, welke? – juridische acties een onderneming kan instellen in het geval een aanbesteder zijn aanbestedingsrechtelijke verplichtingen (beweerdelijk) niet naleeft.
         
  Op 29 oktober 2015 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel heeft hoofdzakelijk betrekking op de gevolgen van de inwerkingtreding van de nieuwe richtlijnen overheidsopdrachten en concessies. Wat de gevolgen voor uw werk zijn, wordt in de colleges van de leergang behandeld.
Taal
Nederlands
Duur
3 maanden
Vorm
Deeltijd
Interessegebied
Economie, Recht en Bestuur