Opleiding de aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid

Veiligheid en veerkracht in een democratische rechtsstaat

Ondermijningbanner

Veiligheid en de aanpak van ondermijning staan hoog op de politieke en bestuurlijke agenda bij gemeenten. Waar vroeger de zorg voor orde en veiligheid primair een overheidstaak was, is er nu een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij publieke en private instanties nauw samenwerken in netwerken. De aanpak van ondermijning lukt niet zonder goede samenwerking.

Actuele ontwikkelingen in het veiligheidsveld
Deze compacte èn intensieve opleiding stelt u in vier dagen volledig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het veiligheidsveld en over de aanpak van ondermijning. U leert over de verschijningsvormen van ondermijnende georganiseerde criminaliteit, de maatschappelijke effecten daarvan, mogelijke beleidsstrategieën, hoe politieke en bestuurlijke weerbaarheid wordt verkregen, het vergroten van de slagvaardigheid van veiligheidsnetwerken en de juridische mogelijkheden en begrenzingen in de aanpak.
 
Voor wie is deze opleiding?
Deze opleiding leert professionals bij gemeenten die betrokken zijn bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit over de vormen die ondermijning kan aannemen, welke ontwikkelinGfS_minibannergen te verwachten zijn, hoe de huidige bestuurlijke praktijk er uit ziet en hoe de noodzakelijke samenwerking georganiseerd moet worden. Theoretische inzichten en praktische ervaringen worden samengebracht. Daarnaast worden bestuurswetenschappelijke, criminologische en juridische inzichten gecombineerd: die hebben hun eigen invalshoeken, die de deelnemer daarna zelfstandig kan inzetten bij eigen praktijkproblemen.

Meer informatie over de inhoud van de opleiding, praktische informatie en het programma.