Leergang Decentrale Verordeningen

Banner opleiding Decentrale Verordeningen

Regelgevingsrecht bij VU Law Academy: thuis raken in decentrale verordeningen

Jon Schilder - docent van het jaar Decentrale verordeningen moeten aan veel criteria voldoen. Dit geldt zowel juridisch - vanuit welke rechtsregels worden ze opgesteld? - als technisch - hoe worden ze ingedeeld? Of u nu als advocaat of jurist werkt bij een gemeente, provincie of waterschap, u wilt verordeningen deugdelijk en uitvoerbaar opstellen. VU Law Academy – onderdeel van de Vrije Universiteit (VU) – rust u hiervoor volledig toe in deze leergang.

Wanneer zijn de colleges en wie geeft ze?


Verspreid over twee maanden volgt u de colleges die worden gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

Planning van de leergang
Bekijk hier de planning 2018 met informatie over de data en onderwerpen. De docenten worden binnenkort bekend gemaakt.   

Inhoud
Aan de orde komen onder andere: grondslag en verhouding met hogere regelgeving, interne bevoegdheidsverdeling, procedure, techniek (het formuleren van concrete bepalingen, bevoegdheidstoedelingen, definities, overgangsrecht), uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, alternatieven (waaronder convenanten), rechtsbescherming, 'onderhoud', subsidieverordeningen, Europeesrechtelijke aspecten. De leergang kenmerkt zich door veel interactie, veel oefenen, een groot aantal praktijkcasussen worden behandeld tijdens de colleges. De evaluatie laat zeer goede beoordelingen zien.

Docenten en cursusleiding


Sjoerd ZijlstraDe leergang staat onder leiding van prof. mr. Sjoerd Zijlstra , hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit en kerndocent aan de Academie voor wetgeving.
Hier vindt u een overzicht met informatie over de docenten en cursusleiding betrokken bij deze leergang.