Leergang Decentrale Verordeningen

Hoe gaat u aan de slag?


In twee maanden krijgt u de theorie van het regelgevingsrecht aangeboden in zes colleges, verdeeld over drie dagen.

De kennis die u opdoet, wordt nauw gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in het regelgevingsrecht, aan de hand van casussen. Die kunnen gaan over concrete verordeningen en hun effect, over de verdeling en de grenzen van bevoegdheden of over praktijkervaringen met aansprakelijkstelling door partijen die zich door verordeningen benadeeld achtten. Hierbij brengt de docent zijn expertise in en delen de cursisten hun kennis en ervaring vanuit uiteenlopende werkgebieden. In deze opzet verbindt u de theorie direct met uw eigen praktijk.