Leergang Filantropie en Notariaat: geven en nalaten aan goede doelen

Banner opleiding filantropie en notariaat 

Focus op filantropie en fiscale aspecten

Goede doelen, geld geven en nalaten aan de maatschappij zijn booming in Nederland. Bij zowel particulieren als ook ondernemingen ontstaan er steeds meer vragen omtrent democratische controle, governance en legitimiteit van filantropische acties. Hoe moet een stichting worden ingericht? Welke invloed van geldverschaffers is aanvaardbaar? Mogen commerciële activiteiten worden opgezet als non-profit instelling? Wat te doen in geval van het ontvangen van schenkingen, al dan niet uit het buitenland? Hoe mijn gezin en kinderen bij het oprichten van een familiestichting te betrekken? Uit welke maatschappelijke doelen kan worden gekozen?

Volledig overzicht voor notariële juristen
Als notaris, estate planner, charity-jurist of financieel-fiscaal adviseur wilt u de vragen van uw cliënten zo goed mogelijk beantwoorden. In de nieuwe leergang Filantropie en Notariaat: geven en nalaten aan goede doelen krijgt u inzicht in en overzicht van de sociaal-wetenschappelijke en fiscale aspecten van de filantropische sector die voor u relevant zijn. 

  • Vanuit sociale wetenschappen wordt kennis omtrent filantropie, de sector van filantropie, de controle op de sector en inzicht in (trends) in maatschappelijke doelen, nationaal en internationaal geleverd.
  • Vanuit notarieel recht worden met betrekking tot schenken, nalaten en de rechtsvorm van een fonds, de huwelijksvermogensrechtelijke, erfrechtelijk en rechtspersonenrechtelijke aspecten behandeld en is er ruim aandacht voor de fiscale kanten. 
Met deze multidisciplinaire kennis kunt u uw cliënten beter begrijpen en optimaal begeleiden.

Leerdoel en doelgroep

Leerdoel
De leerdoelen verschijnen binnenkort op deze pagina.

Doelgroep

Deze leergang is primair bedoeld voor notarieel juristen zoals notarissen en kandidaat-notarissen, juristen en beleidsmedewerkers werkzaam bij goed doel instellingen, en fiscalisten (in het bijzonder estate planners). Voor andere academici is de leergang toegankelijk wanneer aan de hand van het cv en eventueel intakegesprek met betrekking tot opleiding en werkervaring is vastgesteld dat deze juridisch academische leergang met goed resultaat kunnen volgen. Uw cv kunt u mailen naar: vula.rechten@vu.nl.

Programma & docenten

Programma en planning van de leergang
Bekijk een uitgebreid overzicht van alle bijeenkomsten en onderwerpen bij programma-omschrijving.
Bekijk hier de planning najaar 2018 met de data, onderwerpen en docenten. De planning voor de leergang die in 2019 start komt binnenkort op de website.

Wanneer zijn de colleges en wie geeft ze?
In een maand tijd volgt u vier interactieve hoorcolleges, gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk, verbonden aan de faculteiten Rechtsgeleerdheid (RCH), sectie Notarieel Recht, en Sociale Wetenschappen (FSW). Tijdens de bijeenkomsten delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

Academic directors en docenten
De leergang staat onder leiding van prof. dr. Theo. Schuyt, hoogleraar Filantropische studies aan de Vrije Universiteit en ben bijzonder hoogleraar Filantropie en sociale innovatie aan de Universiteit Maastricht en prof. mr. Boudewijn Waaijer, hoogleraar Notarieel recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bekijk het overzicht met de academic directors en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.

Werkwijze
Tijdens de leergang wisselt u actief uw ervaring uit met de andere deelnemers en met de docenten. Zo past u de opgedane kennis direct toe in diverse praktijksituaties en vergroot u uw netwerk.

Hoeveel tijd kost het?
De leergang bestaat uit vier bijeenkomsten van elk drie uur, inclusief een pauze met een eenvoudige maaltijd. Voor elke bijeenkomst geldt een voorbereidingstijd van twee uur.

Waarom deze leergang?

Bedrijven en particulieren steunen met hun bijdragen structureel belangrijke maatschappelijke doelen. Vermogende particulieren, waaronder de ‘entrepreneurial wealthy’, maar ook ondernemingen steunen tal van maatschappelijke doelen op het terrein van onder andere cultuur, onderwijs, onderzoek, natuurbehoud, geloofsbevordering en leefbaarheid. Zij beschouwen die ondersteuning als een maatschappelijke opdracht. Het aantal vermogende particulieren dat sinds 1990 een eigen foundation opricht, steunt of een fonds op naam ondersteunt, stijgt exponentieel. Hetzelfde patroon doet zich voor bij ondernemingen die een ‘corporate foundation’ oprichten. Er is veel geld in Nederland en onderzoekers constateren dat Nederland een nieuwe ‘gouden eeuw van de filantropie’ is binnengegaan. De groei van de filantropie markeert een herleving van het maatschappelijk middenveld.

Filantropie, maatschappij en governance
Particuliere stichtingen en particuliere initiatieven bewegen zich daarmee steeds vaker binnen het publieke domein. Vragen omtrent democratische controle, governance en legitimiteit van filantropische acties worden actueel. Hoe moet de stichting worden ingericht? Welke invloed van geldverschaffers is aanvaardbaar? Mogen commerciële activiteiten worden opgezet als non-profit instelling? Wat te doen in geval van het ontvangen van schenkingen, al dan niet uit het buitenland?  Hoe mijn gezin en kinderen bij het oprichten van een familiestichting te betrekken? Uit welke maatschappelijke doelen kan worden gekozen?

Met de leergang Filantropie en Notariaat: geven en nalaten aan goede doelen biedt de Vrije Universiteit notarissen en fiscalisten de kennis die zij nodig hebben om hun cliënten zo goed mogelijk te begrijpen en te begeleiden.

Praktisch & contact

StartDe leergang Filantropie en Notariaat: geven en nalaten aan goede doelen start (onder voorbehoud van voldoende deelnemers) in 2019.
Inschrijven    
Via het online inschrijfformulier.
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
Dagindeling
15.00 – 15.30 uur: Ontvangst met koffie, thee
15.30 – 17.00 uur: Aanvang programma
17.00 – 17.30 uur: Pauze met warme maaltijd
17.30 – 19.00 uur: Vervolg programma 
PlanningBekijk hier de planning najaar 2018 (.pdf). De planning voor 2019 wordt binnenkort bekend gemaakt.
Docenten en cursusleiderGa naar het overzicht met informatie over de academic directors en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.
GroepsgrootteMaximaal 25 deelnemers.
Prijs € 1.800,- (prijs 2018) dit bedrag is vrijgesteld van btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties. Notarissen aangesloten bij EPN of Netwerknotarissen
ontvangen een korting van € 200,- en betalen € 1.600,-.

Vakliteratuur
U ontvangt alle noodzakelijke vakliteratuur van de VU Law Academy.
PuntenBij deelname aan het volledige programma ontvangt u 12 KNB opleidingspunten. KNB logo
CertificaatU ontvangt een certificaat van de leergang als u aan tenminste 3 van de 4 colleges hebt deelgenomen. Aan de leergang is geen examen verbonden.
Veelgestelde vragen
Ga naar de veelgestelde vragen.
Branka DasovicHeeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met mw. Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of +31 20 59 83612.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vula.rechten@vu.nl of +31 20 59 86255.