Juridisch PAO - opleidingen en cursussen

Bannerbeeld leergangen

Bij de VU Law Academy kunt u terecht voor juridisch PAO (Post Academisch Onderwijs). Onze praktijkgerichte cursussen, opleidingen en leergangen zijn gericht op advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, inkopers, juristen werkzaam bij de overheid, financiële dienstverleners, in het onderwijs of bij sportbonden, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. Ieder voorjaar en najaar treft u een nieuwe reeks juridische PAO cursussen aan in onderstaand overzicht. Klik op een + om te zien aan welke cursussen en opleidingen u per rechtsgebied kunt deelnemen.

Cursussen zijn bijeenkomsten van over het algemeen een dag(deel).
Leergangen zijn opleidingen die bestaan die uit meerdere bijeenkomsten en bieden juristen een grondige verdieping op of specialisatie binnen specifieke vakterreinen.

Masterclasses
Masterclass Aanbestedingsrecht I
(dinsdag 17 maart 2020)

Masterclass Aanbestedingsrecht II
(donderdag 11 juni 2020)

Masterclass Aanbestedingsrecht III
(donderdag 17 september 2020)

Masterclass Aanbestedingsrecht IV
(donderdag 26 november 2020)

Cursus
 
Cursus actualiteiten aanbestedingsrecht
(dinsdag 23 juni 2020)

Cursus actualiteiten aanbestedingsrecht
(woensdag 9 december 2020)

Leergangen

Mini_opleiding_aanbestedingsrecht_inkopers_55x55Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
(start 4 maart 2020) Voltekend, u kunt zich inschrijven voor het najaar 2020.

Mini_leergang_aanbestedingsrecht_juristen55x55 Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
(start 2 maart 2020)

Mini_verdieping_aanbestedingsrecht_inkopers_55x55Leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor inkopers
(start najaar 2020) 

 

Cursus
Cursus Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
(16 maart 2020) 

Cursus Arbeidsvoorwaarden van inkomende werknemers
(donderdag 14 mei 2020)

Masterclasses
Masterclass rechtspersonenrecht in het onderwijs
(donderdag 16 april 2020)

Masterclass Rechtspositie Onderwijspersoneel
(donderdag 28 mei 2020)

Leergangen
Mini_opleiding_arbeidsrecht_55x55Leergang Arbeidsrecht
(start 26 maart 2020)

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen  
(start najaar 2020)

Cursus
Cursus opstellen en beoordelen van contracten
(donderdag 4 juni 2020)

Leergangen

Mini_opleiding_verbintenissenrecht_55x55Leergang Verbintenissenrecht
(start 12 mei 2020)

Mini_opleiding_verdiepingcontractenrecht55x55Leergang Verdieping contractenrecht
(start najaar 2020)

LMini_Sport&Rechteergang Sport & Recht
(start najaar 2020)

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start najaar 2020)
Cursus
Webcollege Uitleg, opzegging en aanpassing van contracten

Cursus opstellen en beoordelen van contracten
(donderdag 4 juni 2020)

Leergangen
Mini_opleiding_verbintenissenrecht_55x55Leergang Verbintenissenrecht
(start 12 mei 2020)
 
Mini_opleiding_verdiepingcontractenrecht55x55Leergang Verdieping contractenrecht
(start najaar 2020)


Leergang
Mini_Fin_toezichtrecht Leergang Financieel toezichtrecht
 (start donderdag 26 maart 2020)
 NIEUW
Cursussen
Cursus AVG twee jaar later
(dinsdag 26 mei 2020)

Cursus Data en AI Law
(maandag 15 juni 2020)

Leergang
Mini_opleiding_intellectuele_eigendomsrechtLeergang Intellectueel-eigendomsrecht
(LET OP: GEANNULEERD!)

  

Leergangen
Mini_opleiding_mergersacquisitions55x55Leergang Mergers & Acquisitions, Law, Finance, Skills 
(start 2 april 2020) 

Mini_opleiding_vennootschaps_ondernemingsrecht_55x55Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
(start 12 mei 2020)

Masterclasses
Masterclass rechtspersonenrecht in het onderwijs
(donderdag 16 april 2020)

Masterclass Rechtspositie Onderwijspersoneel
(donderdag 28 mei 2020)

Cursus
Cursus Actualiteiten Onderwijsrecht
(donderdag 25 juni 2020)

 LeergangenSOGBannermini
  Mini_leergang_MBOLeergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid
 (start dinsdag 10 maart 2020)
 NIEUW
Leergang Onderwijsrecht Leergang Onderwijsrecht
(start najaar 2020)

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start najaar 2020)

Actualiteitenlezingen
Lezing Actualiteiten Pensioenrecht I
Pensioen en scheiding
woensdag 18 maart 2020

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht II
Toekomst pensioenstelsel
woensdag 24 juni 2020

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht III
Zorgplicht
woensdag 30 september 2020

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht IV
PEPP
woensdag 2 december 2020 
 
Leergang

Mini opleiding pensioenrecht Erik Lutjens Monique van der PoelLeergang Pensioenrecht
(start najaar 2020)
 
Cursussen
Penitentiair recht
(Dinsdag 16 juni 2020)

Webcollege

Webcollege Handel met voorwetenschap

Leergangen

Mini_strafrechtelijk_BewijsrechtLeergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
(start 14 april 2020)
Deze leergang geeft toegang tot de Leergang Specialisatie Strafrecht.

Mini_opleiding_financieel-economisch_strafrecht_55x55Leergang Financieel-economisch strafrecht – handhaving, opsporing en verdediging
(start najaar 2020)
VERNIEUWD

Mini_opleiding_specialisatie_strafrecht_55x55Leergang Specialisatie Strafrecht
(start najaar 2020)
Na afronding ontvangt u het diploma waarmee wordt voldaan aan één van de voorwaarden voor lidmaatschap van de NVSA.

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen  
(start najaar 2020)