Leergangen

Bannerbeeld leergangen

Naast PO-cursussen bieden wij een groot aantal verdiepings- en specialisatie leergangen aan. Deze leergangen bestaan uit meerdere cursusbijeenkomsten en bieden juristen die in de praktijk werken, een echte verdieping op specifieke vakterreinen. De leergangen zijn praktijkgericht en worden gegeven door een selecte groep van interne en externe docenten. Ons doel is om het aantal leergangen elk jaar uit te breiden en aan te sluiten bij de verzoeken uit de praktijk.

Aanbod 2018


Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopersvernieuwde cursus/opleidingLeergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
(start 7 maart 2018)
Leergang Aanbestedingsrecht voor juristenLeergang Aanbestedingsrecht voor juristen
(start 8 maart 2018)
Leergang Arbeidsrechtvernieuwde cursus/opleidingLeergang Arbeidsrecht
(De startdatum is gewijzigd, de leergang start 22 maart 2018)
Leergang Decentrale VerordeningenLeergang Decentrale verordeningen 
(start november 2018) 
LG financieel economisch strafrechtLeergang Financieel-economisch strafrecht  
(start september 2018)
Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrechtvernieuwde cursus/opleidingLeergang Fiscaal Pensioenrecht 
(start september 2018) 
Banner leergang grondslagen venootschaps ondernemingsrechtLeergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
(start 15 mei 2018)
Opleiding Intellectueel eigendom
vernieuwde cursus/opleidingLeergang Intellectueel-eigendomsrecht 
(start 5 maart 2018) 
Leergang Mergers & AcquisitionsLeergang Mergers & Acquisitions, Law, Finance, Skills 
(start 5 april 2018)
Leergang Onderwijsrecht
Leergang Onderwijsrecht 
(start september 2018)
Leergang Pensioenrechtvernieuwde cursus/opleidingLeergang Pensioenrecht
(start september 2018) 
Leergang Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overhedenLeergang Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden
(start 30 oktober 2018)

Leergang strafrechtelijk bewijsrechtLeergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
(start 6 maart 2018)

Gelijk gesteld met de profileringscursus van de Stichting Strafrechtpraktijk.
(conform art. 2 sub a, Reglement Toelating Opleiding Specialisatie Strafrecht en Profileringscursus)
Leergang VerbintenissenrechtLeergang Verbintenissenrecht
(start 15 mei 2018)
Leergang verdieping contractenrechtLeergang Verdieping contractenrecht
(start oktober 2018, schrijf u alvast in, bij voldoende deelnemers start er een extra groep in het voorjaar 2018)