Leergangen

Bannerbeeld leergangen

Naast de korte PO-cursussen kunt u bij de VU Law Academy een groot aantal verdiepende en specialisatie leergangen volgen. Deze opleidingen bestaan uit meerdere opleidingsbijeenkomsten en bieden juristen die in de praktijk werken, een echte verdieping op specifieke vakterreinen. De leergangen zijn praktijkgericht en worden gegeven door een selecte groep van interne en externe docenten. De leergangen zijn gericht op advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, inkopers, juristen werkzaam bij de overheid, financiële dienstverleners, in het onderwijs of bij sportbonden, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. Ons doel is om het aantal leergangen elk jaar uit te breiden en aan te sluiten bij de verzoeken uit de praktijk.

Opleidingen 2018 en 2019

Mini_opleiding_aanbestedingsrecht_inkopers_55x55Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
(start woensdag 13 maart 2019)
Mini_verdieping_aanbestedingsrecht_inkopers_55x55nieuwe opleidingLeergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor inkopers
(start najaar 2019)

Mini_leergang_aanbestedingsrecht_juristen55x55Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
(start donderdag 7 maart 2019)

Mini_opleiding_arbeidsrecht_55x55Leergang Arbeidsrecht
(start donderdag 21 maart 2019)
Mini_opleiding_decentraleverordeningen_55x55Leergang Decentrale verordeningen 
(start donderdag 16 mei 2019) 
Mini_opleiding_filantropie_notariaat
nieuwe opleidingLeergang Filantropie en Notariaat: geven en nalaten aan goede doelen
(start najaar 2019)
Mini opleiding financieel-economisch strafrecht
vernieuwde cursus/opleidingLeergang Financieel-economisch strafrecht  
(start najaar 2019)
Mini_opleiding_fiscaalpensioenrecht_877x220vernieuwde cursus/opleidingLeergang Fiscaal Pensioenrecht 
(start donderdag 21 maart 2019) 
Mini_opleiding_samenwerkingsverbanden_decentraleoverheden_55x55emptyLeergang Governance van Samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs  vernieuwde opleiding/cursus
(start voorjaar 2019) 

Mini_opleiding_vennootschaps_ondernemingsrecht_55x55Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
(start dinsdag 14 mei 2019)
Opleiding Intellectueel eigendom
Leergang Intellectueel-eigendomsrecht 
(start maandag 4 maart 2019) 
Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55
nieuwe opleidingLeergang Jurist van de toekomst: de noodzaak van effectieve conflicthantering en mediation
(start najaar 2019)

Mini_opleiding_mergersacquisitions55x55Leergang Mergers & Acquisitions, Law, Finance, Skills 
(start donderdag 4 april 2019)
Leergang Onderwijsrecht
Leergang Onderwijsrecht
(start najaar 2019)
Mini_leergang_pensioenrecht_55x55Leergang Pensioenrecht
(start najaar 2019)
Mini_opleiding_sport_sportorganisatie_recht55x55
Leergang Sport & recht
(start najaar 2019)
Leergang strafrechtelijk bewijsrechtLeergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
(start op een dinsdag in april 2019)

Gelijk gesteld met de profileringscursus van de Stichting Strafrechtpraktijk.
(conform art. 2 sub a, Reglement Toelating Opleiding Specialisatie Strafrecht en Profileringscursus)
Mini_opleiding_specialisatie_strafrecht_55x55
nieuwe opleidingLeergang Specialisatie Strafrecht
(start september 2019)
 
Na afronding ontvangt u het diploma waarmee wordt voldaan aan één van de voorwaarden voor lidmaatschap van de NVSA.
Mini_opleiding_verbintenissenrecht_55x55Leergang Verbintenissenrecht
(start dinsdag 14 mei 2019)
Mini_opleiding_verdiepingcontractenrecht55x55Leergang Verdieping contractenrecht
(start maandag 6 mei 2019)