Juridische PAO opleidingen en cursussen

Bannerbeeld leergangen

Bij de VU Law Academy juridische Post Academisch Onderwijs (PAO) praktijkgerichte cursussen en leergangen volgen voor advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, inkopers, juristen werkzaam bij de overheid, financiële dienstverleners, in het onderwijs of bij sportbonden, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. Ieder voorjaar en najaar treft u een nieuwe reeks juridische PAO cursussen aan in onderstaand overzicht. Klik op een + om te zien aan welke cursussen en opleidingen u per rechtsgebied kunt deelnemen.

De cursussen zijn bijeenkomsten van over het algemeen een dag(deel).
De leergangen zijn opleidingen die bestaan die uit meerdere bijeenkomsten en bieden juristen een grondige verdieping op of specialisatie binnen specifieke vakterreinen.

Cursus
Actualiteiten aanbestedingsrecht voor juristen en inkopers
woensdag 11 december 2019

Masterclasses
Masterclass aanbestedingsrecht III - Aanbesteden op basis van laagste levenscycluskosten
dinsdag 10 september 2019

Masterclass aanbestedingsrecht IV - Staatssteun en aanbesteding
donderdag 28 november 2019

Leergangen 
Mini_leergang_aanbestedingsrecht_juristen55x55Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
(start begin september, zie planning voor data) 

Mini_opleiding_aanbestedingsrecht_inkopers_55x55Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
(start maandag 11 september 2019) - VOL

Mini_verdieping_aanbestedingsrecht_inkopers_55x55Leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor inkopers
(start donderdag 26 september 2019) 
 
Cursussen
Actualiteitencursus Arbeids- en ambtenarenrecht in het onderwijs
dinsdag 12 november 2019

Cursus Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
maandag 18 november 2019

Cursus Ontwikkelingen in het ontslagrecht
dinsdag 17 december 2019

Leergang
Mini_opleiding_arbeidsrecht_55x55 Leergang Arbeidsrecht
(start voorjaar 2020)

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start dinsdag 5 november 2019)

Cursussen
Actualiteiten contractenrecht
maandag 9 december 2019

Actualiteiten burgerlijk(proces)recht en rechtspleging
donderdag 19 december 2019


Leergangen

Mini_opleiding_verdiepingcontractenrecht55x55Leergang Verdieping contractenrecht
(start maandag 28 oktober 2019)

Mini_opleiding_verbintenissenrecht_55x55Leergang Verbintenissenrecht
(start voorjaar 2020)

LMini_opleiding_sport_sportorganisatie_recht55x55eergang Sport & Recht
(start dinsdag 12 november 2019) 

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start dinsdag 5 november 2019)

Cursussen
Actualiteiten contractenrecht
maandag 9 december 2019

Webcollege Uitleg, opzegging en aanpassing van contracten

Leergangen
Mini_opleiding_verdiepingcontractenrecht55x55Leergang Verdieping contractenrecht
(start maandag 28 oktober 2019)

Mini_opleiding_verbintenissenrecht_55x55Leergang Verbintenissenrecht
(start voorjaar 2020)
 
Cursus
Cursus conflicthantering voor juristen
woensdag 4 december 2019

Pitch- en posterbijeenkomst
Mediationonderzoek
10 oktober 2019

Leergang
Mini_opleiding responsief Bestuur en Recht 55x55  Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandeling en mediation voor juristen
 (start 5 november 2019)


Opleiding_Parenting_Coordination_mini  Leergang Parenting Coordination voor gespecialiseerde mediators
 (start 28 november 2019)
Cursussen
empty
Cursus AI en Robot Law
donderdag 7 november 2019

Actualiteiten privacy, auteursrecht en internetrecht
donderdag 28 november 2019

Cursus Blockchain
dinsdag 17 december 2019

Leergang

Mini_opleiding_intellectuele_eigendomsrechtLeergang Intellectueel-eigendomsrecht 
(start voorjaar 2020)
  
Cursus
Actualiteiten vluchtelingenrecht
donderdag 28 november 2019
Cursussen
Actualiteiten ondernemingsrecht
maandag 2 december 2019

Cursus bedrijfsovername en bedrijfsopvolging
donderdag 12 en 19 december 2019

Leergangen
Mini_opleiding_vennootschaps_ondernemingsrecht_55x55Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
(start voorjaar 2020)

Mini_opleiding_mergersacquisitions55x55Leergang Mergers & Acquisitions, Law, Finance, Skills 
(start voorjaar 2020) 
Actualiteitenlezingen
Lezing Actualiteiten Pensioenrecht III - Akkoord nieuw pensioenstelsel: de juridische aspecten
woensdag 18 september 2019

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht IV - Pensioenrechtspraak
woensdag 11 december 2019
 
Leergang

Mini opleiding pensioenrecht Erik Lutjens Monique van der PoelLeergang Pensioenrecht
(start dinsdag 17 september 2019)
 

Leergang
Opleiding_Parenting_Coordination_mini  Leergang Parenting Coordination
  (start 28 november 2019) - VOL
  (start 2 december 2019)

Trainingen
Cursus Juridisch Schrijven
donderdag 14 en 28 november 2019

Cursus Timemanagement en stresspreventie
donderdag 10 oktober 2019

Cursus conflicthantering voor juristen
woensdag 4 december 2019

Cursus Legal English @work
maandag 20, 27 januari en 3,10 februari 2020
 
Leergang
Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start dinsdag 5 november 2019)

Congres
Congres Handhaving en controle op kansspelen
donderdag 19 december 2019

Leergang
Mini_opleiding_sport_sportorganisatie_recht55x55Leergang Sport & Recht
(start dinsdag 12 november 2019)
 
Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start dinsdag 5 november 2019)
Cursussen
Penitentiair recht voor advocaten
dinsdag 26 november 2019

Actuele ontwikkelingen in het straf(proces)recht
donderdag 12 december 2019

Webcollege

Webcollege Handel met voorwetenschap

Leergangen
Mini_opleiding_financieel-economisch_strafrecht_55x55Leergang Financieel-economisch strafrecht – handhaving, opsporing en verdediging
(start dinsdag 29 oktober 2019)
VERNIEUWD

Leergang strafrechtelijk bewijsrechtLeergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
(start voorjaar 2020)
Deze leergang geeft toegang tot de Leergang Specialisatie Strafrecht.

Mini_opleiding_specialisatie_strafrecht_55x55Leergang Specialisatie Strafrecht
(start maandag 16 september 2019)
Na afronding ontvangt u het diploma waarmee wordt voldaan aan één van de voorwaarden voor lidmaatschap van de NVSA.

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start dinsdag 5 november 2019)