Leergangen

Bannerbeeld leergangen

Naast PO-cursussen kunt u bij de VU Law Academy terecht voor een groot aantal verdiepende en specialisatie leergangen. Deze leergangen bestaan uit meerdere opleidingsbijeenkomsten en bieden juristen die in de praktijk werken, een echte verdieping op specifieke vakterreinen. De leergangen zijn praktijkgericht en worden gegeven door een selecte groep van interne en externe docenten. De leergangen zijn gericht op advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, inkopers, juristen werkzaam bij de overheid, financiële dienstverleners, in het onderwijs of bij sportbonden, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. Ons doel is om het aantal leergangen elk jaar uit te breiden en aan te sluiten bij de verzoeken uit de praktijk.

Aanbod 2018 en 2019

Mini_opleiding_aanbestedingsrecht_inkopers_55x55vernieuwde cursus/opleidingLeergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
(start 19 september 2018)
De leergang is voltekend, inschrijven voor de leergang die in maart 2019 start is mogelijk.
Mini_verdieping_aanbestedingsrecht_inkopers_55x55nieuwe opleidingLeergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor inkopers
(start najaar 2019)
Mini_leergang_aanbestedingsrecht_juristen55x55Zomerkorting leergangen 2018 kleinLeergang Aanbestedingsrecht voor juristen
(start 6 september 2018)
Mini_opleiding_arbeidsrecht_55x55vernieuwde cursus/opleidingLeergang Arbeidsrecht
(start maart 2019)
Mini_opleiding_decentraleverordeningen_55x55Zomerkorting leergangen 2018 kleinLeergang Decentrale verordeningen 
(start 8 november 2018) 
Mini_opleiding_filantropie_notariaat
nieuwe opleidingLeergang Filantropie en Notariaat: geven en nalaten aan goede doelen
(start 8 november 2018)
Mini opleiding financieel-economisch strafrecht
vernieuwde cursus/opleidingLeergang Financieel-economisch strafrecht  
(start 30 oktober 2018)
Mini_opleiding_fiscaalpensioenrecht_877x220vernieuwde cursus/opleidingLeergang Fiscaal Pensioenrecht 
(start voorjaar 2019) 
Mini_opleiding_vennootschaps_ondernemingsrecht_55x55Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
(start mei 2019)
Opleiding Intellectueel eigendom
vernieuwde cursus/opleidingLeergang Intellectueel-eigendomsrecht 
(start maart 2019) 
Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55
nieuwe opleidingLeergang Jurist van de toekomst: de noodzaak van effectieve conflicthantering en mediation
(start 30 oktober 2018)
Mini_opleiding_mergersacquisitions55x55Leergang Mergers & Acquisitions, Law, Finance, Skills 
(start 4 april 2019)
Leergang Onderwijsrecht
vernieuwde cursus/opleidingLeergang Onderwijsrecht
(start 26 september 2018)
Mini_leergang_pensioenrecht_55x55vernieuwde cursus/opleidingLeergang Pensioenrecht
(start 18 september 2018) 
Mini_opleiding_samenwerkingsverbanden_decentraleoverheden_55x55Zomerkorting leergangen 2018 kleinLeergang Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden 
vernieuwde opleiding/cursus(start 29 oktober 2018) 

Mini_opleiding_sport_sportorganisatie_recht55x55
nieuwe opleidingLeergang Sport & recht
(start 13 november 2018)
Leergang strafrechtelijk bewijsrechtZomerkorting leergangen 2018 kleinLeergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
(start 18 september 2018)

Gelijk gesteld met de profileringscursus van de Stichting Strafrechtpraktijk.
(conform art. 2 sub a, Reglement Toelating Opleiding Specialisatie Strafrecht en Profileringscursus)
Mini_opleiding_specialisatie_strafrecht_55x55
nieuwe opleidingLeergang Specialisatie Strafrecht
(start 10 september 2018)

Na afronding ontvangt u het diploma waarmee wordt voldaan aan één van de voorwaarden voor lidmaatschap van de NVSA.
Mini_opleiding_verbintenissenrecht_55x55Leergang Verbintenissenrecht
(start mei 2019)
Mini_opleiding_verdiepingcontractenrecht55x55Leergang Verdieping contractenrecht
(start 29 oktober 2018)