Juridische PAO opleidingen en cursussen

Bannerbeeld leergangen

Bij de VU Law Academy juridische Post Academisch Onderwijs (PAO) praktijkgerichte cursussen en leergangen volgen voor advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, inkopers, juristen werkzaam bij de overheid, financiële dienstverleners, in het onderwijs of bij sportbonden, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. Ieder voorjaar en najaar treft u een nieuwe reeks juridische PAO cursussen aan in onderstaand overzicht. Klik op een + om te zien aan welke cursussen en opleidingen u per rechtsgebied kunt deelnemen.

De cursussen zijn bijeenkomsten van over het algemeen een dag(deel).
De leergangen zijn opleidingen die bestaan die uit meerdere bijeenkomsten en bieden juristen een grondige verdieping op of specialisatie binnen specifieke vakterreinen.

Cursus
Actualiteiten aanbestedingsrecht voor juristen en inkopers
woensdag 11 december 2019

Masterclasses
Masterclass aanbestedingsrecht IV - Staatssteun en aanbesteding
donderdag 28 november 2019

Leergangen 
Mini_leergang_aanbestedingsrecht_juristen55x55Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
(start voorjaar 2020) 

Mini_opleiding_aanbestedingsrecht_inkopers_55x55Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
(start voorjaar 2020)

Mini_verdieping_aanbestedingsrecht_inkopers_55x55Leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor inkopers
(start najaar 2020) 
 
Cursussen
Actualiteitencursus Arbeids- en ambtenarenrecht in het onderwijs
dinsdag 12 november 2019

Cursus Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
maandag 18 november 2019
NIEUW

Cursus Ontwikkelingen in het ontslagrecht
dinsdag 17 december 2019

Leergang
Mini_opleiding_arbeidsrecht_55x55 Leergang Arbeidsrecht
(start voorjaar 2020)

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start dinsdag 5 november 2019)
Cursussen
Gevolgen bevoegdheidstoekenning aan een samenwerkingsverband
dinsdag 26 november 2019
VERNIEUWD

Actualiteiten omgevingsrecht
dinsdag 10 december 2019

Actualiteiten WGR
donderdag 12 december 2019
NIEUW

Actualiteitencursus bestuurs(proces)recht
maandag 16 december 2019

Leergangen
Mini_opleiding_decentraleverordeningen_55x55Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen 
(start voorjaar 2020)

Mini_opleiding responsief Bestuur en Recht 55x55Leergang De gemeentejurist van de toekomst: het toepGfS_minibannerassen van het bestuursrecht in gesprek met politici, bestuurders en burgers 
(start vrijdag 1 november 2019) Gaat zeker door!

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start dinsdag 5 november 2019)

Mini_opleiding_sport_sportorganisatie_recht55x55Leergang Sport & Recht
(start dinsdag 12 november 2019) Gaat zeker door!

OndermijningOpleiding De aanpak van ondermijning en het opbouweGfS_minibannern van weerbaarheid: veiligheid en veerkracht in een democratische rechtsstaat
(start vrijdag 17 januari 2020)

Mini_opleiding_samenwerkingsverbanden_decentraleoverheden_55x55Leergang Governance van Samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs  
(start voorjaar 2020)
 

Cursussen
Actualiteiten contractenrecht
maandag 9 december 2019

Actualiteiten burgerlijk(proces)recht en rechtspleging
donderdag 19 december 2019


Leergangen

Mini_opleiding_verdiepingcontractenrecht55x55Leergang Verdieping contractenrecht
(start maandag 28 oktober 2019) Gaat zeker door!

Mini_opleiding_verbintenissenrecht_55x55Leergang Verbintenissenrecht
(start voorjaar 2020)

LMini_opleiding_sport_sportorganisatie_recht55x55eergang Sport & Recht
(start dinsdag 12 november 2019) Gaat zeker door!

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start dinsdag 5 november 2019)

Cursussen
Actualiteiten contractenrecht
maandag 9 december 2019

Webcollege Uitleg, opzegging en aanpassing van contracten

Leergangen
Mini_opleiding_verdiepingcontractenrecht55x55Leergang Verdieping contractenrecht
(start maandag 28 oktober 2019) Gaat zeker door!

Mini_opleiding_verbintenissenrecht_55x55Leergang Verbintenissenrecht
(start voorjaar 2020)
 
Cursus
Cursus conflicthantering voor juristen
woensdag 4 december 2019
NIEUW

Leergang
Mini_opleiding responsief Bestuur en Recht 55x55  Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
 (start 5 november 2019)


Opleiding_Parenting_Coordination_mini  Leergang Parenting Coordination voor gespecialiseerde mediators
 (start 28 november 2019) Gaat zeker door!
Leergang
Leergang Mergers & Acquisitions Leergang Financieel toezichtrecht
 (start donderdag 26 maart 2020)
 NIEUW
Cursussen
empty
Cursus AI en Robot Law
donderdag 7 november 2019
NIEUW

Actualiteiten privacy, auteursrecht en internetrecht
donderdag 28 november 2019

Cursus Blockchain
dinsdag 17 december 2019
NIEUW

Leergang

Mini_opleiding_intellectuele_eigendomsrechtLeergang Intellectueel-eigendomsrecht 
(start voorjaar 2020)
  
Cursus
Actualiteiten vluchtelingenrecht
donderdag 28 november 2019
Cursussen
Actualiteiten ondernemingsrecht
maandag 2 december 2019

Cursus bedrijfsovername en bedrijfsopvolging
donderdag 12 en 19 december 2019

Leergangen
Mini_opleiding_vennootschaps_ondernemingsrecht_55x55Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
(start voorjaar 2020)

Mini_opleiding_mergersacquisitions55x55Leergang Mergers & Acquisitions, Law, Finance, Skills 
(start voorjaar 2020) 

Cursus
Actualiteiten arbeids- en ambtenarenrecht in het onderwijs
dinsdag 12 november 2019

Leergang 
Leergang Onderwijsrecht Leergang Onderwijsrecht
(start najaar 2020)

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start dinsdag 5 november 2019)

Mini_opleiding_mbogovernance55x55 Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid
 (start dinsdag 10 maart 2020)
 NIEUW

Actualiteitenlezingen
Lezing Actualiteiten Pensioenrecht IV - Pensioenrechtspraak
woensdag 11 december 2019
 
Leergang

Mini opleiding pensioenrecht Erik Lutjens Monique van der PoelLeergang Pensioenrecht
(start najaar 2020)
 

Leergang
Opleiding_Parenting_Coordination_mini  Leergang Parenting Coordination voor gespecialiseerde mediators
  (start 28 november 2019 en 2 december 2019) - de leergang startend in november zit vol,
  u kunt zich wel inschrijven voor de leergang startend 2 december 2019.

Trainingen
Cursus Juridisch Schrijven
donderdag 14 en 28 november 2019

Cursus conflicthantering voor juristen
woensdag 4 december 2019

Cursus Legal English @work
maandag 20, 27 januari en 3,10 februari 2020
 
Leergang
Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start dinsdag 5 november 2019)

Congres
Congres Handhaving en controle op kansspelen
donderdag 19 december 2019

Leergang
Mini_opleiding_sport_sportorganisatie_recht55x55Leergang Sport & Recht
(start dinsdag 12 november 2019) Gaat zeker door!
 
Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start dinsdag 5 november 2019)
Cursussen
Penitentiair recht voor advocaten
dinsdag 26 november 2019
NIEUW

Actuele ontwikkelingen in het straf(proces)recht
donderdag 12 december 2019

Webcollege

Webcollege Handel met voorwetenschap

Leergangen
Mini_opleiding_financieel-economisch_strafrecht_55x55Leergang Financieel-economisch strafrecht – handhaving, opsporing en verdediging
(start dinsdag 29 oktober 2019) Gaat zeker door!
VERNIEUWD

Leergang strafrechtelijk bewijsrechtLeergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
(start voorjaar 2020)
Deze leergang geeft toegang tot de Leergang Specialisatie Strafrecht.

Mini_opleiding_specialisatie_strafrecht_55x55Leergang Specialisatie Strafrecht
(start najaar 2020)
Na afronding ontvangt u het diploma waarmee wordt voldaan aan één van de voorwaarden voor lidmaatschap van de NVSA.

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start dinsdag 5 november 2019)