Juridisch PAO - opleidingen en cursussen

Bannerbeeld leergangen

Bij de VU Law Academy kunt u terecht voor juridisch PAO (Post Academisch Onderwijs). Onze praktijkgerichte cursussen, opleidingen en leergangen zijn gericht op advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, inkopers, juristen werkzaam bij de overheid, financiële dienstverleners, in het onderwijs of bij sportbonden, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. Ieder voorjaar en najaar treft u een nieuwe reeks juridische PAO cursussen aan in onderstaand overzicht. Klik op een + om te zien aan welke cursussen en opleidingen u per rechtsgebied kunt deelnemen.

Cursussen zijn bijeenkomsten van over het algemeen een dag(deel).
Leergangen zijn opleidingen die bestaan die uit meerdere bijeenkomsten en bieden juristen een grondige verdieping op of specialisatie binnen specifieke vakterreinen.

Leergangen 
Mini_leergang_aanbestedingsrecht_juristen55x55Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
(start 2 maart 2020) 

Mini_opleiding_aanbestedingsrecht_inkopers_55x55Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
(start 4 maart 2020) Voltekend, u kunt zich inschrijven voor het najaar 2020.

Mini_verdieping_aanbestedingsrecht_inkopers_55x55Leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor inkopers
(start najaar 2020) 
 

Cursussen
Cursus Ontwikkelingen in het ontslagrecht
dinsdag 17 december 2019 Gaat zeker door!

Leergangen
Mini_opleiding_arbeidsrecht_55x55Leergang Arbeidsrecht
(start 26 maart 2020)

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen  
(start najaar 2020)

Cursussen
Actualiteiten WGR
donderdag 12 december 2019 Gaat zeker door!
NIEUW

Actualiteitencursus bestuurs(proces)recht
maandag 16 december 2019 Gaat zeker door!

Leergangen
Mini_opleiding_mergersacquisitions55x55SOGBannerminiOpleiding De aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid: veiligheid en veerkracht in een democratische rechtsstaat
(start vrijdag 20 maart 2020) NIEUW

Leergang Governance van Samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs 
(start 23 maart 2020)  Mini_opleiding_specialisatie_strafrecht_55x55


Mini_opleiding_fiscaalpensioenrecht_877x220Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen 
(start 14 mei 2020)
 
Mini_opleiding_intellectuele_eigendomsrechtLeergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen 
(start najaar 2020)

Mini_opleiding_sport_sportorganisatie_recht55x55Leergang Sport & Recht
(start najaar 2020)

Mini_opleiding_arbeidsrecht_55x55SOGBannerminiLeergang De gemeentejurist van de toekomst: het toepassen van het bestuursrecht in gesprek met politici, bestuurders en burgers 
(start najaar 2020)  

Leergang Decentrale Verordeningen  SOGBannerminiOpleiding Bouwen van veilige wijken
  (start najaar 2020) NIEUW


Cursussen
Actualiteiten burgerlijk(proces)recht en rechtspleging
donderdag 19 december 2019

Leergangen

Mini_opleiding_mbogovernance55x55Leergang Verbintenissenrecht
(start 12 mei 2020)

Mini_opleiding_verdiepingcontractenrecht55x55Leergang Verdieping contractenrecht
(start najaar 2020)

LMini_opleiding_sport_sportorganisatie_recht55x55eergang Sport & Recht
(start najaar 2020) 

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen  
(start najaar 2020)

Leergang
Leergang Mergers & Acquisitions Leergang Financieel toezichtrecht
 (start donderdag 26 maart 2020)
 NIEUW
Cursussen
Cursus Blockchain en smart contracts: uitdagingen voor het recht
dinsdag 17 december 2019 Gaat zeker door!
NIEUW

Leergang

Mini_opleiding_intellectuele_eigendomsrechtLeergang Intellectueel-eigendomsrecht 
(start 2 maart 2020)
  
Cursussen
Cursus bedrijfsovername en bedrijfsopvolging
donderdag 12 en 19 december 2019 Gaat zeker door! 

Leergangen
Mini_leergang_pensioenrecht_55x55Leergang Mergers & Acquisitions, Law, Finance, Skills 
(start 2 april 2020) 

Mini_opleiding_vennootschaps_ondernemingsrecht_55x55Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
(start 12 mei 2020)

Leergangen
Mini_opleiding_sport_sportorganisatie_recht55x55 SOGBannerminiLeergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid
 (start dinsdag 10 maart 2020) 
 NIEUW

Leergang Onderwijsrecht Leergang Onderwijsrecht
(start najaar 2020)

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen   
(start najaar 2020)
Actualiteitenlezingen
Lezing Actualiteiten Pensioenrecht I
Pensioen en scheiding
woensdag 18 maart 2020

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht II
Toekomst pensioenstelsel
woensdag 24 juni 2020

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht III
Zorgplicht
woensdag 30 september 2020

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht IV
PEPP
woensdag 2 december 2020 
 
Leergang

Mini opleiding pensioenrecht Erik Lutjens Monique van der PoelLeergang Pensioenrecht
(start najaar 2020)
 
Trainingen
Cursus Legal English @work
maandag 20, 27 januari en 3,10 februari 2020
 
Leergang
Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen   
(start najaar 2020)
Cursussen
Actuele ontwikkelingen in het straf(proces)recht
donderdag 12 december 2019 Gaat zeker door!

Penitentiair recht
16 juni 2020

Webcollege

Webcollege Handel met voorwetenschap

Leergangen

Mini_opleiding_samenwerkingsverbanden_decentraleoverheden_55x55Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
(start 14 april 2020)
Deze leergang geeft toegang tot de Leergang Specialisatie Strafrecht.

Mini_opleiding_financieel-economisch_strafrecht_55x55Leergang Financieel-economisch strafrecht – handhaving, opsporing en verdediging
(start najaar 2020)
VERNIEUWD

Mini_opleiding_specialisatie_strafrecht_55x55Leergang Specialisatie Strafrecht
(start najaar 2020)
Na afronding ontvangt u het diploma waarmee wordt voldaan aan één van de voorwaarden voor lidmaatschap van de NVSA.

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen  
(start najaar 2020)