Leergangen

Bannerbeeld leergangen

Naast de korte PO-cursussen kunt u bij de VU Law Academy een groot aantal verdiepende en specialisatie leergangen volgen. Deze opleidingen bestaan uit meerdere opleidingsbijeenkomsten en bieden juristen die in de praktijk werken, een echte verdieping op specifieke vakterreinen. De leergangen zijn praktijkgericht en worden gegeven door een selecte groep van interne en externe docenten. De leergangen zijn gericht op advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, inkopers, juristen werkzaam bij de overheid, financiële dienstverleners, in het onderwijs of bij sportbonden, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. Ons doel is om het aantal leergangen elk jaar uit te breiden en aan te sluiten bij de verzoeken uit de praktijk.

Opleidingen 2019

Mini_opleiding_aanbestedingsrecht_inkopers_55x55Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
(start maandag 11 september 2019)

Mini_verdieping_aanbestedingsrecht_inkopers_55x55Leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor inkopers
(start donderdag 26 september 2019)

nieuwe opleiding
Mini_leergang_aanbestedingsrecht_juristen55x55Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
(start maandag 2 september 2019) 


Mini_opleiding_arbeidsrecht_55x55Leergang Arbeidsrecht
(start voorjaar 2020) 

Mini_opleiding_decentraleverordeningen_55x55Leergang Decentrale verordeningen 
(start donderdag 16 mei 2019) gaat zeker door!

Mini_opleiding_filantropie_notariaat
Leergang Filantropie en Notariaat: geven en nalaten aan goede doelen
(start najaar 2019) 
nieuwe opleiding
Mini opleiding financieel-economisch strafrecht
Leergang Financieel-economisch strafrecht  
(start dinsdag 29 oktober 2019)

Mini_opleiding_samenwerkingsverbanden_decentraleoverheden_55x55Leergang Governance van Samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs  
(start voorjaar 2020) 
vernieuwde opleiding/cursus
Mini_opleiding_vennootschaps_ondernemingsrecht_55x55Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
(start dinsdag 14 mei 2019) gaat zeker door!

Opleiding Intellectueel eigendom
Leergang Intellectueel-eigendomsrecht 
(start voorjaar 2020)

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55
Leergang Jurist van de toekomst: de noodzaak van effectieve conflicthantering, onderhandeling en mediation
(start dinsdag 5 november 2019)

Mini_opleiding_mergersacquisitions55x55Leergang Mergers & Acquisitions, Law, Finance, Skills 
(start voorjaar 2020) 

OndermijningLeergang De aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid: veiligheid en veerkracht in een democratische rechtsstaat
(start vrijdag 15 november 2019) 
nieuwe opleiding
Leergang Onderwijsrecht
Leergang Onderwijsrecht
(start woensdag 25 september 2019)

Mini opleiding pensioenrecht Erik Lutjens Monique van der Poel
Leergang Pensioenrecht
(start dinsdag 17 september 2019)

Mini_opleiding responsief Bestuur en Recht 55x55
Leergang De gemeentejurist van de toekomst: het toepassen van het bestuursrecht in gesprek met politici, bestuurders en burgers 
(start vrijdag 1 november 2019)
nieuwe opleiding
Mini_opleiding_sport_sportorganisatie_recht55x55
Leergang Sport & Recht
(start dinsdag 12 november 2019)

Leergang strafrechtelijk bewijsrechtLeergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
(start dinsdag 16 april 2019) gaat zeker door!
Deze leergang geeft toegang tot de Leergang Specialisatie Strafrecht.

Mini_opleiding_specialisatie_strafrecht_55x55
Leergang Specialisatie Strafrecht
(start maandag 16 september 2019)
 
Na afronding ontvangt u het diploma waarmee wordt voldaan aan één van de voorwaarden voor lidmaatschap van de NVSA.

Mini_opleiding_verbintenissenrecht_55x55Leergang Verbintenissenrecht
(start dinsdag 14 mei 2019) gaat zeker door!

Mini_opleiding_verdiepingcontractenrecht55x55Leergang Verdieping contractenrecht
(start maandag 6 mei 2019) gaat zeker door!


Trustofficer
Executive Program Trust Officer
In samenwerking met SDU Licent Academy