Juridisch PAO - opleidingen en cursussen

Vanwege de beperkte ruimte op de VU door de coronamaatregelen zal tot eind 2020 het juridische postacademisch onderwijs online worden gegeven. Indien klassikaal onderwijs mogelijk is zal dit op desbetreffende leergang of cursuspagina gecommuniceerd worden. Bekijk ons online aanbod.

Bannerbeeld leergangen

DigitaleBrochureBij de VU Law Academy kunt u terecht voor juridisch PAO (Post Academisch Onderwijs). Onze praktijkgerichte cursussen, opleidingen en leergangen zijn gericht op advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, inkopers, juristen werkzaam bij de overheid, financiële dienstverleners, in het onderwijs of bij sportbonden, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. Ieder voorjaar en najaar treft u een nieuwe reeks juridische PAO cursussen aan in onderstaand overzicht. Klik op een + om te zien aan welke cursussen en opleidingen u per rechtsgebied kunt deelnemen.
U kunt ook onze digitale brochure bekijken.

Cursussen zijn bijeenkomsten van over het algemeen een dag(deel). Leergangen zijn opleidingen die bestaan uit meerdere bijeenkomsten en bieden juristen een grondige verdieping op of specialisatie binnen specifieke vakterreinen.


Masterclasses
Masterclass Aanbestedingsrecht I
(donderdag 17 september 2020) ONLINE

Masterclass Aanbestedingsrecht II
(dinsdag 13 oktober 2020) ONLINE

Masterclass Aanbestedingsrecht III
(donderdag 26 november 2020) ONLINE

Masterclass Aanbestedingsrecht IV
(woensdag 16 december 2020) ONLINE

Cursus
sen
Cursus Conflicthantering voor juristen
(vrijdag 4 december 2020) ONLINE

Cursus actualiteiten aanbestedingsrecht
(woensdag 9 december 2020) ONLINE

Leergangen
Mini_leergang_aanbestedingsrecht_juristen55x55Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
(start voorjaar 2021)

Mini_opleiding_aanbestedingsrecht_inkopers_55x55Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
(start voorjaar 2021)

Mini_verdieping_aanbestedingsrecht_inkopers_55x55Leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor inkopers
(start najaar 2021) 

 

Cursus
Cursus actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs
(donderdag 19 november 2020) ONLINE

Cursus Conflicthantering voor juristen
(vrijdag 4 december 2020) ONLINE

Cursus Ontwikkelingen in het ontslagrecht
(dinsdag 15 december 2020)

Leergangen
Mini sociaal zekerheidsrechtLeergang Sociaal Zekerheidsrecht
(start 5 november 2020)

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen  
(start najaar 2021)

Mini_opleiding_arbeidsrecht_55x55Leergang Arbeidsrecht
(start voorjaar 2021)

Cursus
Cursus Actualiteiten WGR
(maandag 16 november 2020) ONLINE
Gaat definitief door!   

Cursus Actualiteiten omgevingsrecht
(donderdag 26 november 2020) ONLINE

Cursus Conflicthantering voor juristen
(vrijdag 4 december 2020) ONLINE

Cursus Actualiteiten bestuurs(proces)recht
(maandag 14 december 2020) ONLINE

Leergangen
Mini_opleiding_samenwerkingsverbanden_decentraleoverheden_55x55Leergang Governance van Samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs
(start voorjaar 2021)

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55 Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen 
(start najaar 2021)

Mini_Sport&Recht Leergang Sport & Recht
(start 17 november 2020) 

Mini_wetgevingstechniekLeergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen 
(start voorjaar 2021)


VU School of Governance leergangen
SOGBannermini
  Minibanner ongelijkheden Opleiding Nieuwe maatschappelijke ongelijkheden: trends en gevolgen
  (start 24 november 2020) NIEUW

Digi  Opleiding Besturen digitale samenleving
  (start 25 november 2020) NIEUW

  Mini_leergang_ondermijningOpleiding De aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid: veiligheid en veerkracht in een democratische rechtsstaat
(start 10 maart 2021) NIEUW

Mini_SturenenLeidinggevenOpleiding Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen
 (start 21 april 2021)

Mini_leergang_VeiligeWijken  Opleiding Bouwen van veilige wijken
  (start 2021) NIEUW

Mini_Leergang_gemeentejurist_vd_toekomstLeergang De gemeentejurist binnen een dynamische, complexe bestuurlijke context 
(start voorjaar 2021)  

Cursus
Cursus Opstellen en beoordelen contracten
(donderdag 12 november 2020) ONLINE
Gaat definitief door!

Cursus Actualiteiten contractenrecht
(donderdag 3 december 2020) ONLINE

Cursus Conflicthantering voor juristen
(vrijdag 4 december 2020) ONLINE

Cursus Actualiteiten burgerlijk procesrecht en rechtspleging
(donderdag 10 december 2020) ONLINE

Leergangen

Mini_opleiding_verbintenissenrecht_55x55Leergang Verbintenissenrecht
(start voorjaar 2021) 

Mini_opleiding_verdiepingcontractenrecht55x55Leergang Verdieping contractenrecht
(start 26 oktober 2020) De leergang is voltekend, inschrijven voor de wachtlijst is nog mogelijk.

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start najaar 2021)

LMini_Sport&Rechteergang Sport & Recht
(start 17 november 2020)


Cursus
Cursus Opstellen en beoordelen contracten
(donderdag 12 november 2020) ONLINE
Gaat definitief door!

Cursus Actualiteiten contractenrecht
(donderdag 3 december 2020) ONLINE

Cursus Conflicthantering voor juristen
(vrijdag 4 december 2020) ONLINE

Webcollege
Webcollege Uitleg, opzegging en aanpassing van contracten

Leergangen
Mini_opleiding_verbintenissenrecht_55x55Leergang Verbintenissenrecht
(start voorjaar 2021)
  
Mini_opleiding_verdiepingcontractenrecht55x55Leergang Verdieping contractenrecht
(start 26 oktober 2020) GAAT ZEKER VAN START
Deze leergang is voltekend, inschrijven voor de wachtlijst is nog wel mogelijk.

Cursus
Cursus Conflicthantering voor juristen
(vrijdag 4 december 2020) ONLINE

Leergangen

Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55  Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen   
 (start najaar 2021)
   
Opleiding_Parenting_Coordination_mini  Leergang Parenting Coordination voor gespecialiseerde mediators
  (start 22 en 25 maart 2021)

Cursus
Cursus Conflicthantering voor juristen
(vrijdag 4 december 2020) ONLINE

Leergang

  Mini_Fin_toezichtrechtLeergang Financieel toezichtrecht
 Deze leergang is helaas geannuleerd. Wordt in 2021 weer aangeboden.

Cursus
Cursus Conflicthantering voor juristen
(vrijdag 4 december 2020) ONLINE

Cursus Actualiteiten privacy, auteurs en internetrecht
(maandag 7 december 2020) ONLINE

Leergang
Mini_opleiding_intellectuele_eigendomsrechtLeergang Intellectueel-eigendomsrecht

  

Cursus
Cursus Conflicthantering voor juristen
(vrijdag 4 december 2020) ONLINE

Cursus Actualiteiten vluchtelingenrecht
(dinsdag 8 december 2020) ONLINE
Cursussen
Cursus Actualiteiten ondernemingsrecht
(woensdag 2 december 2020) ONLINE

Cursus Conflicthantering voor juristen
(vrijdag 4 december 2020) ONLINE

Cursus Bedrijfsovername en bedrijfsopvolging
(donderdag 10 en 17 december 2020)

Leergangen
Mini_opleiding_vennootschaps_ondernemingsrecht_55x55Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
(start voorjaar 2021)

Mini_opleiding_mergersacquisitions55x55Leergang Mergers & Acquisitions, Law, Finance, Skills 
(start voorjaar 2021) 
Cursus
Cursus actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs
(donderdag 19 november 2020) ONLINE

Cursus Conflicthantering voor juristen
(vrijdag 4 december 2020) ONLINE

Leergangen 
Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
(start najaar 2021) 

Leergang Onderwijsrecht
Leergang Onderwijsrecht
(start 14 april 2021)

School of Governance leergang

Mini_leergang_MBOSOGBannermini  Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid NIEUW
  (start najaar 2021) 

Actualiteitenlezingen
Lezing Actualiteiten Pensioenrecht I 
woensdag 2 september 2020 - Pensioenakkoord - juridische vragen ONLINE

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht II
woensdag 30 september 2020 - Zorgplichten ONLINE

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht III
woensdag 28 oktober 2020 - Pensioen bij scheiding ONLINE

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht IV
woensdag 2 december 2020 - PEPP ONLINE
 
Leergang

Mini opleiding pensioenrecht Erik Lutjens Monique van der PoelLeergang Pensioenrecht
(start voorjaar 2021)
 
Cursus
Cursus Conflicthantering voor juristen
(vrijdag 4 december 2020) ONLINE

Leergang

Opleiding_Parenting_Coordination_mini  Leergang Parenting Coordination voor gespecialiseerde mediators
  (start 22 en 25 maart 2021)

Cursussen
Cursus Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen
(donderdag 19 november 2020) ONLINE

Cursus Juridisch schrijven en argumenteren
(donderdag 3 en 10 december 2020) ONLINE

Cursus Conflicthantering voor juristen
(vrijdag 4 december 2020) ONLINE

Cursus Legal English at work
(maandag 8, 15, 22 en 29 maart 2021)
 
Leergang
Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen   
(start najaar 2021)


Cursus
Cursus Conflicthantering voor juristen
(vrijdag 4 december 2020) ONLINE

Leergang

Mini sociaal zekerheidsrechtLeergang Sociaal Zekerheidsrecht
(start 5 november 2020) GAAT ZEKER VAN START!
Cursus
Cursus Conflicthantering voor juristen
(vrijdag 4 december 2020) ONLINE

Leergangen
Mini_leergang_conflicthantering_mediation_55x55Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen  
(start najaar 2021)

Mini_opleiding_sport_sportorganisatie_recht55x55Leergang Sport & Recht
(start 17 november 2020)
Cursussen
Cursus Conflicthantering voor juristen
(vrijdag 4 december 2020) ONLINE

Cursus Actuele ontwikkelingen straf(proces)recht
(donderdag 17 december 2020) ONLINE

Webcollege

Webcollege Handel met voorwetenschap

Leergangen

Mini_opleiding_specialisatie_strafrecht_55x55Leergang Specialisatie Strafrecht
(start najaar 2021) 
Na afronding ontvangt u het diploma waarmee wordt voldaan aan één van de voorwaarden voor lidmaatschap van de NVSA.

Mini_opleiding_financieel-economisch_strafrecht_55x55Leergang Financieel-economisch strafrecht – handhaving, opsporing en verdediging
(start 27 oktober 2020)
VERNIEUWD

Mini_strafrechtelijk_BewijsrechtLeergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
(start voorjaar 2021) 
Deze leergang geeft toegang tot de Leergang Specialisatie Strafrecht.