Leergang Intellectueel-eigendomsrecht

Let op: deze leergang is geannuleerd.

Heeft u toch interesse in deze leergang of ander aanbod op het gebied van intellectueel-eigendomsrecht?
Stuur dan een e-mail naar vulaw@vu.nl.
Dan stellen wij u op de hoogte wanneer we een vergelijkbare cursus en/of leergang aanbieden.

Banner Intellectueel eigendomsrecht

Het recht van intellectueel eigendom bij VU Law Academy: van bredere kennis tot strategisch toepassing in de praktijk

2019_82Van ongeautoriseerde internetdownloads en nieuwe content platforms tot investeringen in baanbrekende technologieën en marketing op basis van prestigieuze brands. Het recht van intellectueel eigendom doordringt de kenniscreatie, -overdracht en -benutting in het bedrijfsleven, bij de overheid, in scholen, universiteiten, musea en bibliotheken, en zelfs in het privéleven. Het bepaalt de spelregels voor eerlijke concurrentie en ordent de markt. Maar op welke manieren worden intellectuele eigendomsrechten eigenlijk verkregen? Hoe worden deze rechten geëxploiteerd en gehandhaafd? Hoe verstrekt de bescherming en handhaving van intellectueel eigendom zich uit in de analoge en de digitale wereld?

De leergang behandelt deze vragen door in te gaan op het auteurs-, databanken- en portretrecht, het merken-, modellen- en handelsnaamrecht, het octrooirecht, de bescherming van de bedrijfsgeheimen en de voor deze rechten ter beschikking staande handhavingsinstrumenten. Actuele beschermingsstrategieën in verschillende branches en vragen omtrent marketing en portfolio management komen hierbij aan de orde. De verschillende vraagstukken worden tegen de achtergrond van actuele ontwikkelingen besproken. VU Law Academy biedt u met de leergang Intellectueel eigendomsrecht niet alleen de mogelijkheid om overzicht te krijgen over de verschillende intellectuele eigendomsrechten, maar ook inzicht in het strategische gebruik en het efficiënte beheer van deze rechten.

Uitspraken van cursisten in 2018-2019 over deze leergang:  
''Volledige leergang met veel voorbeelden!''  
''Deskundige docenten, heldere en educatieve presentaties.''  
''Diverse sprekers met elk hun eigen expertise.''

Leerdoelen & doelgroep

Leerdoelen
U beschikt na afloop van de cursus over actuele kennis van de rechtsobjecten, de manier waarop het recht wordt verkregen en tenietgaat, alsmede de inhoud en omvang van een breed palet van intellectuele eigendomsrechten. U verkrijgt inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen de afzonderlijke rechten, en u kunt deskundig adviseren over het efficiënte en strategische gebruik van intellectuele eigendomsrechten, de kansen van een beroep op intellectuele eigendomsrechten in te schatten, en de risico’s van het gebruik op basis van beperkingen van de rechten te bepalen.

Doelgroep
De leergang Intellectueel eigendomsrecht is ontwikkeld voor:

  • advocaten die te maken hebben met vragen omtrent de verkrijging, handhaving en het beheer van intellectuele eigendomsrechten, of de uitsluiting van inbreukrisico’s.
  • bedrijfsjuristen en juristen bij (semi-)overheden, maatschappelijke organisaties en adviesbureaus, die een systematisch overzicht willen verkrijgen van de basisleerstukken van het intellectueel eigendomsrecht.
U verbreedt uw kennis op basis van actuele ontwikkelingen en strategische overwegingen en ontwikkelt u (verder) op het terrein van intellectueel eigendomsrecht.

Toelatingseisen
De leergang biedt zowel kennis van de basis als ook verdieping. Dit betekent dat u om deel te nemen niet over ruime voorkennis van het intellectueel eigendomsrecht hoeft te beschikken. Eerdere ervaringen met juridische vraagstukken op het terrein van intellectueel eigendom zijn echter van voordeel. Voor deelnemers met voorkennis zorgt de leergang voor verdieping en verbreding door verschillende intellectuele eigendomsrechten systematisch in kaart te brengen, de onderlinge samenhang tussen deze rechten en de strategische combinatie van beschermingsmogelijkheden te bespreken, en actuele ontwikkelingen aan de orde te stellen. Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of (020) 598 3694.

Programma & docenten

Programma en planning
De leergang 2020 is geannuleerd. De planning en het programma zijn derhalve niet langer beschikbaar.

Werkwijze
Tijdens de leergang wisselt u actief uw ervaring met de wet- en regelgeving en bijbehorende jurisprudentie uit met de andere deelnemers. Zo vergroot u uw netwerk met vakgenoten binnen het onderwijs en past u de opgedane kennis direct toe in diverse praktijksituaties. Of u op dit gebied nu reeds specialistische kennis heeft of niet: deze leergang helpt u te bepalen welke intellectuele eigendomsrechten het meest geschikt zijn om investeringen in informatieproducten, nieuwe technologieën en aantrekkelijke marketinginstrumenten terug te verdienen, en met welke intellectuele eigendomsrechten u rekening moet houden in verband met het gebruik en de verdere verspreiding van kennis en informatie. Kortom: u leert welke instrumenten u kunt inzetten om uw cliënt verder te helpen en hoe de oplossing in de praktijk vormgegeven kan worden. Of het nu gaat om de meest efficiënte en winstgevende exploitatie van nieuw ontwikkeld intellectueel eigendom, of de meest efficiënte en kostenbesparende strategie om beschermde informatie zonder rechts-schending in eigen producten en diensten te integreren.

Inhoud en planning van de leergang
Tijdens de verschillende colleges wordt systematisch het juridisch kader voor individuele vormen van de verschillende intellectuele eigendomsrechten besproken:

  • de basiseisen voor rechtsverkrijging;
  • de ter beschikking staande exclusieve rechten;
  • ruimte voor vrij gebruik op basis van beperkingen van de rechten;
  • exploitatie op basis van overdracht en licenties;
  • handhavingsmogelijkheden.
prof. dr. Martin SenftlebenCursusleiding en docenten
De leergang stond onder leiding van prof. dr. Martin Senftleben, hoogleraar Intellectuele eigendom aan de VU en Of Counsel bij Bird & Bird te Den Haag.

Didactiek
De leergang Intellectueel-eigendomsrecht vindt plaats op zeven dagdelen van elk drie uur en is opgezet voor een groep van maximaal 25 deelnemers.
De colleges vinden plaats van 16.00 tot 19.30 uur, met ontvangst om 15.30 uur. Tussendoor wordt gepauzeerd met een kleine maaltijd. De colleges hebben de vorm van hoorcolleges met nadrukkelijk elementen van werkcolleges. Tijdens de colleges gaat u aan de slag met meerdere casussen en probleemstellingen die gezamenlijk worden behandeld. Houd per college rekening met een voorbereidingstijd van 2 á 3 uur.

De standaardleerstukken op het terrein van intellectueel eigendomsrecht worden tijdens de leergang systematisch aan de orde gesteld en door actualiteiten verrijkt. De bespreking vindt plaats op twee niveaus:
  • Theorie en dogmatiek. Kennis van de dogmatiek stelt u in staat om de verschillen en overeenkomsten tussen verschillende vormen van intellectueel eigendom te zien en strategisch te gebruiken; 
  • Concretisering en praktische toepassing. Onder andere door bespreking van actuele rechtspraak wordt geïllustreerd hoe rechtbanken en hoven met de besproken probleemstellingen omgaan. Zo leert u wat de argumenten in de praktijk waard zijn, waar kansen en risico’s liggen en welke stellingen u moet betrekken om het gewenste resultaat te bereiken.

Ervaringen

De leergang staat onder leiding van prof. dr. Martin Senftleben, hoogleraar Intellectuele eigendom aan de VU en advocaat bij Bird & Bird.

prof. dr. Martin Senftleben“Gedegen kennis van het recht van intellectueel eigendom wordt steeds belangrijker. Of het nu gaat om nieuwe businessmodellen in de digitale wereld, de digitalisering van cultureel erfgoed, het gebruik van diverse informatiebronnen in scholen en universiteiten, investeringen in groene technologie, successen in de kankerbestrijding, of de verwerving en het behoud van marktaandelen: steeds staan intellectuele eigendomsrechten centraal. Hoe vaker u over intellectueel eigendom adviseert, hoe groter het belang wordt om het hele rechtsgebied systematisch te verkennen, de verschillen en overeenkomsten tussen intellectuele eigendomsrechten te doorgronden en strategische combinaties van rechten en handhavingsinstrumenten te doordenken. Verder betekent de toenemende impact van intellectuele eigendomsrechten groeipotentieel voor uw eigen praktijk en expertise. Waar u ook werkt – of u nu advocaat, bedrijfsjurist of in dienst van de overheid bent –, des te eerder u kennis op dit terrein verwerft, des te eerder u in staat bent om een nieuw specialisme toe te voegen aan uw eigen kennis- en adviesportfolio. De leergang biedt u een uitstekend vertrekpunt om deze doelstellingen te bereiken. De docenten bieden u inzicht en overzicht op het hoogste niveau.”

Praktisch & contact

StartDeze leergang is geannuleerd. Heeft u toch interesse in deze leergang of ander aanbod op het gebied van intellectueel-eigendomsrecht?
Stuur dan een e-mail naar vulaw@vu.nl.
Dan stellen wij u op de hoogte wanneer we een vergelijkbare cursus en/of leergang aanbieden.
Inschrijven
Niet langer mogelijk.
LocatieVrije Universiteit, Amsterdam.
Programma15.30 – 16.00 uur: Ontvangst met koffie, thee
16.00 – 17.30 uur: Aanvang programma
17.30 – 18.00 uur: Pauze met lichte maaltijd
18.00 – 19.30 uur: Vervolg programma
PlanningDe leergang bestaat uit 7 colleges van elk drie uur. De colleges vinden plaats van 16.00 tot 19.30 uur, met ontvangst om 15.30 uur.
Groepsgrootte
Maximaal 25 deelnemers.
PrijsAlumnikorting leergangen€ 2.425,- (prijs 2020), dit bedrag is vrijgesteld van btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties.
Bekijk hier onze actuele kortingen.
Literatuur
U ontvangt alle noodzakelijke vakliteratuur van de VU Law Academy.
Punten21 NOvA PO opleidingspunten21 PO opleidingspunten voor De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Intellectueel eigendomsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze leergangen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). 
Certificaat
U ontvangt een certificaat van deelname na afloop van de leergang als u aan tenminste vijf van de zeven bijeenkomsten heeft deelgenomen. Aan de leergang is geen examen verbonden.
Gerelateerd aanbodLeergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen 
Veelgestelde vragen
Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen.
Monique BeckerHeeft u nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met mw. Monique Becker via m.becker@vu.nl of +31 20 59 83694.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl of +31 20 59 86255.