Leergang Arbeidsrecht

Didactiek: hoe gaat u aan de slag?


In een halfjaar, 13 colleges en twee werkgroepen, behandelt en bespreekt u de theorie van relevantie thema's in het arbeidsrecht. Docenten uit wetenschap en praktijk informeren u over recente rechtspraak en wetgeving.  Daarnaast analyseert u de achtergrond en samenhang in arbeidsrechtelijke vraagstukken én u leert deze toepassen in de praktijk. Ook bespreken docenten én deelnemers casus tijdens een college. Hierbij krijgt u ruim baan om oplossingen te bedenken en deze met medecursisten te bediscussiëren. Vanwege deze arbeidsintensieve werkwijze kunnen maximaal 25 cursisten aan de leergang deelnemen.

Voor elk college maakt u een casusopdracht. Hoewel het maken van de opdrachten niet verplichtis, zullen de casus tijdens het college behandled worden en raden wij u hierom aan deze wel te maken.

 
Arbeidsrecht twee praktische werkgroepenNu met twee praktische werkgroepen om juridische casus te oefenen
In twee van de bijeenkomsten gaat u samen met uw medecursisten en de docent aan de slag met casus en oefenvragen. Hierdoor maakt u direct de vertaalslag van theorie naar praktijk en verscherpt u uw juridische vaardigheden. In de werkgroepen worden de proefexamens besproken en vindt de voor- en nabespreking van de examens plaats.