Leergang Grondslagen Vennootschaps- en Ondernemingsrecht

Wanneer zijn de colleges en wie geeft ze?


De leergang Grondslagen vennootschaps- en Ondernemingsrecht bestaat uit 6 colleges van 3 uur. Verspreid over twee maanden volgt u zes colleges gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

Planning van de leergang
Bekijk hier de planning voorjaar 2018 met de data, docenten en de informatie over de colleges. 

Cursusleiding
De leergang staat onder leiding van prof. mr. J.B. Huizink, hoogleraar ondernemingsrecht aan de VU en zelfstandig juridisch adviseur. Hier vindt u een overzicht met informatie over de cursusleider en alle docenten die betrokken zijn bij deze leergang.

Onderwijsvorm
Het onderwijs bestaat uit een behandeling van de theorie gecombineerd met toepassing daarvan in de praktijk. Door het voorbereiden en behandelen van een casus tijdens de colleges worden de deelnemers actief bij de leergang betrokken. Het onderwijs vindt plaats in de vorm van een hoorcollege met werkgroep-elementen. Dit betekent dat tijdens de colleges een actieve deelname van de cursisten gestimuleerd en verwacht wordt. De colleges duren, inclusief een kleine pauze, 3 uur. Per college moet rekening gehouden worden met een voorbereidingstijd van 3 a 4 uur. Aan deze leergang is geen examen verbonden.