Leergang Verdieping contractenrecht

Banner_opleiding_verdiepingcontractenrecht

Deze leergang wordt online aangeboden.

Verdiep u in het fundament van contractenrecht

2017_beoordeling_leergang_81Voor praktijkjuristen is het van essentieel belang om te beschikken over diepgaande kennis van de fundamenten van het contractenrecht. Met deze kennis kunt u contractenrechtelijke kwesties vanuit een breed perspectief structureren, aanpakken en hierover adviseren. Veel praktijkjuristen ervaren het  als een uitdaging om hun deskundigheid in contractenrecht op niveau te houden. Met de leergang Verdieping contractenrecht krijgt u inzicht in en overzicht over het contractenrecht. Na afloop beheerst u de centrale leerstukken en de praktische toepassing hiervan op het hoogste niveau.

Met deze leergang versterkt u de fundamenten van uw contractenrechtelijke kennis. Het is een verdiepend vervolg op de leergang Verbintenissenrecht. Bij de leergang Verdieping contractenrecht wordt een aantal onderwerpen uitgebreider en diepgaander behandeld.

Uitspraken van cursisten in 2018-2019 over deze leergang:  
''Adequate docenten en relevante onderwerpen.''  
''De leergang bevat nuttige tips die toegepast kunnen worden in de praktijk.''  
''De onderwerpen zijn gevarieerd en relevant voor de rechtspraktijk.''

Leerdoelen & doelgroep

Leerdoelen
Na afloop van deze leergang:

 • Beheerst u de centrale leerstukken van het contractenrecht op het hoogste niveau: u krijgt inzicht en overzicht;
 • Bent u in staat om de oplossing van contractenrechtelijke problemen vanuit de basis vorm te geven; 
 • Is uw vermogen om contractenrechtelijke processtukken logisch te structureren sterk toegenomen; 
 • Kunt u de basisleerstukken praktisch toepassen tijdens procedures, waaronder bewijsrechtelijke aspecten;
 • Kunt u adequater adviseren door het verworven inzicht in de praktische toepassing;
 • Leert u het rechtelijk oordeel over contractenrechtelijke problemen beter te voorspellen. 

Doelgroep &toelatingseisen
Deze leergang is ontwikkeld voor:

 • advocaten met een algemene of gespecialiseerde rechtspraktijk, die hun kennis van de basisleerstukken van het contractenrecht aanzienlijk willen verdiepen om die beter te kunnen benutten in hun eigen praktijk;
 • bedrijfsjuristen en juristen bij maatschappelijke organisaties  en adviesbureaus, die te maken hebben met  contractenrecht en/of het aangaan van overeenkomsten;
 • juristen werkzaam bij gemeenten, provincies en waterschappen (ambtenaren, bestuurders), die te maken hebben met het opstellen en beoordelen contracten.
Het niveau van de leergang is verdiepend. Dit betekent dat u om deel te nemen over een redelijke kennis van het contractenrecht dient te beschikken, met drie tot vijf jaar relevante werkervaring. De leergang is een verdiepend vervolg op de basis Leergang Verbintenissenrecht, maar bij voldoende praktijkervaring (drie tot vijf jaar) ook geschikt voor deelnemers die de basis leergang niet hebben gevolgd.

Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of (020) 598 3694.

Programma & docenten

Programma en planning
Bekijk een uitgebreide omschrijving van alle bijeenkomsten en onderwerpen bij het programma-overzicht
Bijgaand vindt u de planning najaar 2020 met alle onderwerpen, data en docenten. De planning najaar 2021 wordt binnenkort bekend gemaakt.

Wanneer zijn de colleges en wie geeft ze?
Tijdens de leergang wisselt u actief uw ervaring met de wet- en regelgeving en bijbehorende jurisprudentie uit met de andere deelnemers. Zo vergroot u uw netwerk met vakgenoten binnen het onderwijs en past u de opgedane kennis direct toe in diverse praktijksituaties. De leergang staat onder leiding van prof. dr. mr. Lodewijk Smeehuijzen, hoogleraar privaatrecht aan de VU.

Of u nu een generalist of specialist bent: deze leergang helpt u te bepalen waar de contractenrechtelijke crux van een probleem zit, welke instrumenten u kunt inzetten om uw cliënt verder te helpen en hoe de oplossing in de praktijk vormgeven kan worden. Of het nu gaat om de toepasselijke functie van de redelijkheid en billijkheid, de wils-vertrouwensleer, de toepasselijke uitlegregel, de toepasselijke algemene voorwaarden of het toepasselijke recht: contractenrechtelijke leerstukken zijn voor iedere praktijk relevant.
Hier vindt u een overzicht met informatie over de cursusleider en alle vaste docenten die betrokken zijn bij de leergang.

Didactiek
De leergang vindt plaats op zeven dagdelen van elk drie uur en is opgezet voor een groep van maximaal 25 deelnemers.
De colleges vinden plaats van 16.00 tot 19.30 uur, met ontvangst om 15.30 uur. Tussendoor wordt gepauzeerd met een kleine maaltijd. De colleges hebben de vorm van hoorcolleges met nadrukkelijk elementen van werkcolleges. Tijdens de colleges gaat u aan de slag met meerdere casussen en contractclausules die gezamenlijk worden behandeld. Houd per college rekening met een voorbereidingstijd van 3 á 4 uur.

Alle grote, klassieke contractenrechtelijke leerstukken komen aan de orde. Deze worden op twee niveaus behandeld:

 • Dogmatiek. Kennis van de dogmatiek stelt u in staat om een probleem direct thuis te brengen. De kern te zien. Uw betoog een dwingende structuur te geven. 
 • Concretisering. Onder andere door bespreking van feitenrechtspraak wordt geïllustreerd hoe rechtbanken en hoven met de besproken problematiek omgaan. Zo leert u wat de argumenten in de praktijk waard zijn, waar de kansen liggen in uw zaak en welke stellingen u moet betrekken.

Ervaringen

De leergang staat onder leiding van prof. dr. mr. Lodewijk Smeehuijzen, hoogleraar privaatrecht aan de VU.

Lodewijk Smeehuizen “Contracten vormen de basis van iedere goede samenwerking. Contractrechtelijke kwesties komt men daarom overal en altijd tegen. Waar u ook werkt, en of u nu advocaat of bedrijfsjurist bent. Om uw cliënten in iedere situatie van het beste advies en de meest passende ondersteuning te voorzien is diepgaande kennis van contractenrecht onontbeerlijk. In deze verdiepende leergang komen alle grote, klassieke contractenrechtelijke leerstukken aan de orde. De docenten behandelen (wetenschappelijke) discussiepunten, laten zien hoe deze doorwerken in de praktijk en bieden u inzicht en overzicht op het hoogste niveau.”
Opmerkingen van oud-cursisten
''Goede docenten, vakinhoudelijk sterk. Onderwerpen zeer interessant, sluit goed aan op praktijk. Veel praktijkvoorbeelden. Geen tentamen/casussen niet verplicht.'' 

''Heel grondig, veel behandeld op een compacte manier.''

''Diversiteit aan onderwerpen en docenten.''

Praktisch & contact


StartDeze leergang start in het najaar 2021.
Data bijeenkomstenDe planning najaar 2021 wordt binnenkort bekend gemaakt.
Data onder voorbehoud van wijzigingen.
InschrijvenVia het online inschrijfformulier.
LocatieDeze leergang wordt online via Meet Google aangeboden.
PlanningDe leergang bestaat uit zeven colleges van elk drie uur. De colleges vinden plaats van 16.00 tot 19.30 uur, met ontvangst om 15.30 uur. Bijgaand vindt u de planning najaar 2020 met alle onderwerpen, data en docenten. De planning najaar 2021 wordt binnenkort bekend gemaakt.
Docenten en cursusleiderHier vindt u een overzicht met informatie over de cursusleider en alle docenten die betrokken zijn bij deze leergang in 2019. Het overzicht voor najaar 2020 wordt op een later moment bekend gemaakt.
GroepsgrootteMaximaal 25 deelnemers.
PrijsAlumnikorting leergangenDe prijs voor de leergang is €2.475,- (prijs 2020). Dit bedrag is vrijgesteld van btw en inclusief cursusmateriaal. 
LiteratuurU ontvangt alle noodzakelijke vakliteratuur van de VU Law Academy.
PuntenNoVa 21 verkleind21 opleidingspunten voor De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).
 
Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Verbintenissenrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze leergangen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). 
DiplomaU ontvangt een certificaat van deelname na afloop van de leergang als u aan tenminste vijf van de zeven bijeenkomsten heeft deelgenomen. Aan de leergang is geen examen verbonden.
BrochureBekijk hier de brochure van de leergang.
Gerelateerd aanbod
Juridisch schrijven en argumenteren 
Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen
- Opstellen en beoordelen van contracten
- Actualiteiten contractenrecht
- Conflicthantering voor juristen
Webcollege Uitleg, opzegging en aanpassing van contracten 
Leergang Verbintenissenrecht, de leergang Verdieping Contractenrecht is een vervolg op deze leergang.
- Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Veelgestelde vragen
Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen over deze leergang.
              Monique Becker
Heeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of +31 20 59 83694.

Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl of +31 20 59 86255.
 Prof. dr. mr. Lodewijk Smeehuijzen over de leergang: