Leergang Verdieping Contractenrecht

Verdiep u in het fundament van contractenrecht

Voor praktijkjuristen is het van essentieel belang om te beschikken over diepgaande kennis van de fundamenten van het contractenrecht. Met deze kennis kunt u contractenrechtelijke kwesties vanuit een breed perspectief structureren, aanpakken en hierover adviseren. Veel praktijkjuristen ervaren het  als een uitdaging om hun deskundigheid in contractenrecht op niveau te houden. Met de leergang Verdieping contractenrecht krijgt u inzicht in en overzicht over het contractenrecht. Na afloop beheerst u de centrale leerstukken en de praktische toepassing hiervan op het hoogste niveau.


Met deze leergang versterkt u de fundamenten van uw contractenrechtelijke kennis. Het is een verdiepend vervolg op de leergang Verbintenissenrecht. Bij de leergang Verdieping contractenrecht wordt een aantal onderwerpen uitgebreider en diepgaander behandeld.Leerdoelen


Na afloop van deze leergang:

  • Beheerst u de centrale leerstukken van het contractenrecht op het hoogste niveau: u krijgt inzicht en overzicht;
  • Bent u in staat om de oplossing van contractenrechtelijke problemen vanuit de basis vorm te geven; 
  • Is uw vermogen om contractenrechtelijke processtukken logisch te structureren sterk toegenomen; 
  • Kunt u de basisleerstukken praktisch toepassen tijdens procedures, waaronder bewijsrechtelijke aspecten;
  • Kunt u adequater adviseren door het verworven inzicht in de praktische toepassing;
  • Leert u het rechtelijk oordeel over contractenrechtelijke problemen beter te voorspellen.

Prof. dr. Lodewijk Smeehuijzen over de leergang: