Leergang Onderwijsrecht

Banner opleiding onderwijsrecht

Onderwijsrecht bij VU Law Academy: wegwijs raken in alle relevante wet- en regelgeving

“Kennis van het onderwijsrecht is vooral nú van belang, omdat veel verandert in het onderwijsstelsel. Om met de veelheid aan beleidsplannen en politieke voorstellen om te kunnen gaan, moet men weten wat de pijlers van de wet- en regelgeving zijn. Daar zit vaak veel historie achter, die thans en in de toekomst relevant is. De docenten van de leergang behandelen het fundament én het geldend juridisch kader. Ze zijn door hun kennis van de onderwijs- en beleidspraktijk in staat om hun inzichten te vertalen naar wat voor juristen, rechtsbijstandverleners, bestuursleden, schoolleiders en leraren nú relevant is om te weten.”

Het onderwijsveld is sterk in beweging. Passend onderwijs, de richtingvrije planning van onderwijsaanbod, wijziging van het inspectietoezicht en het toelatingsrecht tot het mbo; allemaal veranderingen die vragen oproepen over de onderwijsrechtelijke kaders. Deze kaders bepalen namelijk de ruimte die scholen hebben voor het bepalen van hun eigen koers: inhoudelijk en organisatorisch, maar ook strategisch en financieel. Met deze leergang raakt u wegwijs in de hoofdlijnen van alle relevante wet- en regelgeving voor het onderwijs.