Leergang Onderwijsrecht

Voor wie is de leergang?

De leergang is ontwikkeld voor academisch opgeleide juristen, advocaten en rechtshulpverleners. Daarnaast kunnen ook schoolleiders, bestuurders en juristen werkzaam bij of voor een onderwijsorganisatie, samenwerkingsverband of overheidsinstantie deelnemen aan de leergang.
Professionals met een niet-juridische academische opleiding kunnen aan deze leergang deelnemen wanneer zij door opleiding en werkervaring deze specifieke leergang kunnen volgen. In dat geval is voorwaarde dat u ten minste twee jaar ervaring heeft met wet- en regelgeving in het onderwijs. Dat wordt beoordeeld aan de hand van een vooraf in te sturen cv. U kunt uw cv sturen naar: vula.rechten@vu.nl


De leergang richt zich op zowel primair onderwijs, voortgezet onderwijs als ook middelbaar beroepsonderwijs (po, vo en mbo).

Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of (020) 598 3694.