Leergang Financieel Toezichtrecht

Deze leergang is helaas geannuleerd.

Banner MBO Governance

Diepte specialisatie in innovatie en ontwikkelingen van wet- en regelgeving voor de financiële sector

Deze leergang biedt u verdieping in ontwikkelingen in de Europese jurisprudentie en regelgeving voor de financiële sector, de wijzigende rollen van de toezichthouders en de hiermee verband houdende beleidsthema’s. De ingrijpende veranderingen in de regels voor banken, beleggingsondernemingen, Nieuw Financieel Toezichtrechtbetaaldienstverleners en verzekeraars zullen uitgebreid worden behandeld. Ook ontwikkelingen in de Europese jurisprudentie voor de financiële sector komen uitvoerig aan bod, waaronder een uitgebreide behandeling van de recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie. 

De leergang richt zich op specialisten die werkzaam zijn in het financiële toezicht bij financiële instellingen, toezichthouders en adviseurs werkzaam in de financiële markten en op medior of senior niveau functioneren en die het debat niet schuwen over de fundamentele beleids- en methodologische vraagstukken.

Leerdoelen & doelgroep

Leerdoelen
Na afloop van deze leergang bent u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het vlak van wet- en regelgeving voor de Europese financiële markten, de ontwikkelingen in de Europese jurisprudentie en de noodzakelijke veranderingen in organisatie en compliance omgevingen. De verworven kennis van de nieuwste wet- en regelgeving en nieuwe transactievormen kunt u direct in de praktijk brengen.

Ook maakt de leergang u wegwijs in actuele thema's, zoals:

 • De werking van het Europees Systeem van Financieel Toezicht
 • Implementatievraagstukken van de herziene Capital Requirements Regulation (CRR2) en Capital Requirements (CDR5)
 • Investment Firm Regulation en Investment Firm Directive
 • Fintech en Innovatie in de Financiële Markten
 • Knelpunten voor banken en verzekeraars bij afwikkeling
 • Knelpunten bij de uitgifte van BRRD-compliant Non-preferred non-secured bailinable debt instruments
 • De toekomst van Engels recht en de keuze voor Engelse rechters na Brexit in de financiële praktijk
 • Jurisprudentie Banking Union
 • Innovaties in het Toezicht

Vragen waarmee u aan de slag gaat:
 • Wat kan worden verwacht op het vlak van toekomstige wetgeving voor de financiële sector, en wanneer treden de nieuwe regels in werking?
 • Hoe moeten en kunnen de nieuwe regels in de praktijk worden toegepast, en hoe veroorzaken deze de noodzaak tot wijzigingen in de organisatie, governance en compliance processen?
 • Wat zijn de lessen die kunnen worden getrokken uit de Europese jurisprudentie voor de Nederlandse toezichtpraktijk in de financiële sector?
 • Kan het bestaande product- en dienstenaanbod worden toegepast in de praktijk?
 • Wat is de invloed van het beleid van de Europese Centrale Bank op de toezichtspraktijk in Nederland
 • Welke invloed gaat uit van de herstel en afwikkelmaatregelen voor banken en verzekeraars voor de reguliere toezicht verhoudingen?
 • Is er noodzaak de kennismanagement organisatie en compliance routines van de financiële onderneming aan te passen?
 • Welke wijzigingen dienen te worden ingevoerd in de contractuele verhoudingen met cliënten, financiers van de financiële onderneming en externe leveranciers van producten en diensten?

Doelgroep
De leergang richt zich op specialisten die werkzaam zijn in het financiële toezicht bij financiële instellingen, toezichthouders en adviseurs werkzaam in de financiële markten en op medior of senior niveau functioneren en die het debat niet schuwen over de fundamentele beleids- en methodologische vraagstukken. Het gaat hierbij om medior en senior beleidsmedewerkers van toezichthouders, senior legal counsels, hoofden juridische zaken van onder toezicht staande ondernemingen (zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen) en van gespecialiseerde compliance afdelingen bij financiële ondernemingen. Alsmede senior advocaten en partners van advocatenkantoren die in hun werk te maken hebben met financiële toezichtszaken.

Toelatingseisen
Deelnemers moeten tenminste 5 jaar werkervaring hebben. Voor andere academici is de leergang toegankelijk wanneer aan de hand van het cv en eventueel intakegesprek met betrekking tot opleiding en werkervaring is vastgesteld dat deze juridisch academische leergang met goed resultaat gevolgd kan worden. Uw cv kunt u mailen naar: vulaw@vu.nl

ZIFO

De leergang maakt deel uit van het opleidingsaanbod van het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO). ZIFO vindt de leergang een belangrijke opleiding voor de praktijk van zijn partners.

ZIFO logo

Programma & docenten

Programma en planning van de leergang
Bekijk een uitgebreid overzicht van alle bijeenkomsten en onderwerpen bij programma-omschrijving
Hier vindt u de voorlopige planning van de leergang. 
 
Wanneer zijn de colleges en wie geeft ze?
Verspreid over vier maanden volgt u acht colleges, gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.
De colleges worden in het Nederlands gegeven behalve college 7, deze is in het Engels.

Bart JoosenCursusleiding en docenten
De leergang staat onder leiding van prof. dr. Bart Joosen, hoogleraar Financieel Recht bij de Vrije Universiteit Amsterdam en advocaat en of counsel bij Loyens Loeff.
Een overzicht met de cursusleider en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang treft u hier.

Didactiek
U bereidt zich voor op de colleges door de literatuur over het te behandelen onderwerp te lezen. Deze voorbereiding kost u ongeveer drie á vier uur per week. Aan het eind van de leergang krijgt u voldoende tijd om een academic paper te schrijven (max. 5.000 woorden) en een presentatie voor te bereiden. Daarnaast neemt u deel aan een mondeling examen.

De kennis die u tijdens de leergang Financieel Toezicht Recht opdoet, wordt nauw gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in het financieel toezicht recht, aan de hand van casus. Die kunnen gaan over jurisprudentie, een recente Europese richtlijn of praktijkervaringen met juridische advisering. Hierbij brengen de docenten hun expertise in en delen de cursisten hun kennis en ervaring vanuit uiteenlopende werkgebieden. In deze interactieve opzet verbindt u de theorie direct met uw eigen praktijk.

Hoeveel tijd kost het?
In vier maanden tijd volgt u acht bijeenkomsten van drie uur. U bereidt zich hierop voor door de vakliteratuur over het te behandelen onderwerp te lezen. Deze voorbereiding kost u ongeveer drie á vier uur per college. Aan het einde van de leergang schrijft u een paper van min. 4000 en max. 5000 woorden. Hiervoor dient u ongeveer 30 uur uit te trekken. Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat u zich moet voorbereiden op het mondeling examen.

ZIFO
De leergang maakt deel uit van het opleidingsaanbod van het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO). ZIFO vindt de leergang een belangrijke opleiding voor de praktijk van zijn partners.

ZIFO logo 

Waarom deze leergang?

De financiële crisis van 2007 en de Eurozone crisis van 2011 hebben grote gevolgen gekend voor de regulering van de financiële markten en de organisatie van het toezicht. Mede als gevolg hiervan en de voortschrijdende technologische innovaties is het landschap in de financiële sector het afgelopen decennium sterk veranderd.

Financiële ondernemingen dienen hun weerbaarheid tegen interne en externe schokken ingrijpend te verbeteren. Tegelijkertijd is er sprake van grote concurrentie, ook van nieuwkomers die niet worden gehinderd door de lasten en organisatiestructuren van het verleden, of van grote belemmeringen op het vlak van financieel toezicht.

De leergang Financieel Toezichtrecht beoogt verdieping te geven aan de wezenlijke thema’s voor de financiële sector, toezichtdilemma’s en kansen en bedreigingen voor financiële ondernemingen. Dit wordt voornamelijk geplaatst in het perspectief van de voortschrijdende Europeanisering van het financiële toezichtsrecht, de prominente rol van de Europees Centrale Bank in het gecentraliseerde bankentoezicht en de versterking van het Europees Systeem van Financieel Toezicht.

Daarbij worden de praktische implicaties van de ontwikkelingen niet uit het oog verloren, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan de noodzakelijke wijziging van aanpak en methode om oplossingen te vinden voor juridische, governance en compliance vraagstukken.

ZIFO
De leergang maakt deel uit van het opleidingsaanbod van het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO). ZIFO vindt de leergang een belangrijke opleiding voor de praktijk van zijn partners.

ZIFO logo

Praktisch & contact

StartDeze leergang is helaas geannuleerd.
Inschrijven    
Via het online inschrijfformulier.
Locatie
Programma
15.30-16.00 uur: ontvangst met koffie en thee
16.00-17.00 uur: aanvang college
17.00-17.30 uur: pauze met lichte maaltijd    
17.30-18.30 uur: vervolg college
18.30-18.45 uur: pauze
18.45-19.45 uur: vervolg college 
PlanningDeze leergang is helaas geannuleerd. In 2021 wordt de leergang weer aangeboden.
Docenten en cursusleiderHier vindt u de voorlopige docentenlijst.
GroepsgrootteMaximaal 15 deelnemers.
Prijs€3.500,-, (prijs 2020) inclusief cursusmateriaal, consumpties, maaltijden en examengeld. Dit bedrag is vrijgesteld van btw. Voor deelnemers afkomstig van de partners binnen ZIFO geldt een prijs van €3.200,- (prijs 2020). Deze korting geldt niet in combinatie met andere kortingen. Bekijk hier onze actuele kortingen. 
Vakliteratuur
U ontvangt alle noodzakelijke vakliteratuur van de VU Law Academy.
ZIFOZIFO logoDe leergang maakt deel uit van het opleidingsaanbod van het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO). ZIFO vindt de leergang een belangrijke opleiding voor de praktijk van zijn partners.    
Punten24 PO opleidingspunten24 opleidingspunten voor de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Financieel recht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze leergangen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). 
Diploma
De leergang wordt afgesloten met een mondeling examen. Daarnaast schrijft u een academic paper met presentatie. Als u voor beide onderdelen een voldoende beoordeling haalt en bij ten minste 7 van de 8 bijeenkomsten aanwezig bent geweest, ontvangt u een diploma.
Examen    
U neemt deel aan een mondeling examen. Daarnaast dient u een paper te schrijven van max. 5000 woorden. De onderwerpen kunt u liezen uit een lijst met onderwerpen die door de docenten is samengesteld.
Herkansing
Voor ieder tentamen/examen geldt een herkansingsmogelijkheid. Een kandidaat heeft in het kader van zijn deelname aan de leergang recht op twee herkansingen. Voor de eerste herkansing worden geen extra kosten in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een examen wordt € 150,- in rekening gebracht.
Digitale leeromgeving
Het onderwijs wordt ondersteund door de digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van actualiteiten.
Gerelateerde opleidingenJuridisch schrijven en argumenteren 
Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen 
- Masterclass Banking Union jurisprudence
Leergang Mergers & Acquisitions: Law, Finance, Skills
Leergang Financieel-economisch strafrecht - handhaving, opsporing en verdediging 
Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
Veelgestelde vragen
Ga hier naar de veelgestelde vragen.
Monique BeckerHeeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met mw. Monique Becker via m.becker@vu.nl of +31 20 59 83694.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl of +31 20 59 86255.