Leergang Parenting Coordination voor gespecialiseerde mediators

Banner Opleiding Parenting Coordination

Ons streven is om de colleges van deze leergang fysiek te laten plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is vanwege coronamaatregelen, zijn wij voornemens de colleges online op te zetten.

Parenting Coordination bij VU Law Academy:

In de leergang Parenting Coordination wordt u opgeleid om op te treden als Parenting Coordinator (PC) in de fase na een (echt-)scheiding of andere zaken waarbij de belangen van minderjarige kinderen een rol spelen. De PC put uit psychologische en juridische kennis en kan een beslissende rol spelen als partijen/ouders ook onder begeleiding van de PC niet samen tot een oplossing komen. 


De deelnemers aan de leergang zijn forensisch-mediator, advocaat-mediator of psycholoog-mediator en worden zowel opgeleid en getraind in evaluerende en mediërende vaardigheden, alsmede getraind in het nemen van besluiten in een PC zaak. De PC helpt partijen te communiceren als gezamenlijke ouders, geeft hen psycho-educatie en ontwikkelt met hen vaardigheden om samen een attitude voor verantwoordelijk ouderschap te ontwikkelen.

De leergang is intensief, interactief, praktisch en informatief. Daarnaast wordt er veel geoefend en wordt er ingegaan op casuïstiek. Tevens wordt ingegaan op de (juridische) mogelijkheden in Nederland.

Uitspraken van cursisten in 2019 over deze leergang: 
''Een nieuwe wijze van conflicthantering.'' 
''Theorie en praktijk goed aan bod gekomen.'' 
''Inspirerende leergang, relevant voor de praktijk!''
''Gemengde groep met zeer ervaren professionals.''

Leerdoelen & doelgroep

Leerdoelen
De leergang zoomt in op het ontwikkelen van en het toespitsen op bemiddelende, evaluerende en besluitvormende processen. Indien partijen onder begeleiding van de PC samen gedeeltelijk of niet tot een oplossing komen dan kan de PC, na onderzoek en informatie uit wetgeving en andere bronnen een beslissing nemen in het voorliggende geschil. U leert in deze leergang uw besluit te onderbouwen en u schriftelijke uit te drukken op de voorgeschreven wijze. Aan deze beslissing dienen partijen zich beiden te houden en deze blijft standhouden tenzij een rechter deze herroept.

Tijdens de drie colleges:

  • wordt u zowel opgeleid en getraind in evaluerende en mediërende vaardigheden, alsmede ingevoerd in het nemen van besluiten in een PC zaak;
  • leert u uw besluit te onderbouwen en zich schriftelijke uit te drukken op de voorgeschreven wijze.

Doelgroep
De leergang is bedoeld voor forensisch-mediators, advocaat-mediators en psycholoog-mediators.
Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of (020) 59 83612.

Programma & docenten


Programma en planning van de leergang

Een uitgebreid overzicht van alle bijeenkomsten en onderwerpen treft u binnenkort aan bij de programma-omschrijving.
Bekijk hier de planning met data en college onderwerpen.

Cursusleiding en docenten
De leergang staat onder leiding van en wordt gedoceerd door dr. Astrid Martalas, counseling psycholoog, Zuid Afrika.
Docenten:
Brigitte Chin-A-Fat, familierechtadvocaat en mediator bij Chin-A-Fat De Voort en docent/coördinator bij vFAS.
dr. Carla Goosen MDR, mediator bij International Mediation Services.

Didactiek

De leergang Parenting Coordination bestaat uit 5 colleges die worden aangeboden in 2,5 aaneensluitende dagen, namelijk op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 november.
Het betreft een zeer interactieve leergang waarbij u actief aan de slag gaat met processen en vaardigheden, onder andere door middel van discussies, rollenspellen en peer feedback.
Iedere dag wordt er een ander thema behandeld. Ook bespreken docenten én deelnemers casussen tijdens de leergang. Hierbij krijgt u ruim baan om oplossingen te bedenken en deze met medecursisten te bediscussiëren. Vanwege deze arbeidsintensieve werkwijze kunnen maximaal 18 cursisten aan de leergang deelnemen.

De leergang wordt afgesloten met het schrijven van een bindend advies.
De totale voorbereidingstijd voor de colleges is ca. 4 uur. Met het bindend advies bent u daarnaast nog ca. 2 uur bezig.

Praktisch & contact


Start
Start voorjaar 2021.
Heeft u interesse in het volgen van deze leergang in het najaar 2020, stuur ons dan een email (vulaw@vu.nl) en wij houden u op de hoogte over een volgende datum.
Inschrijven
Via het online inschrijfformulier.
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam.
PlanningBekijk hier de planning met data en college onderwerpen voor de leergang najaar 2019.
Docenten en cursusleiderCursusleider en docent: dr. Astrid Martalas, counseling psycholoog, Zuid Afrika.
Docenten: Brigitte Chin-A-Fat, familierechtadvocaat en mediator bij Chin-A-Fat De Voort en docent/coördinator bij vFAS.
dr. Carla Goosen MDR, mediator bij International Mediation Services.
GroepsgrootteMaximaal 18.
Studiebelasting
Ca. 20 uur, waarvan 15 uur college, 4 uur voorbereidingstijd en 1 uur voor het schrijven van het bindend advies.
Prijs€ 1.400,- (prijs 2019, geen btw, inclusief materiaal, koffie en thee).Alumnikorting leergangen
LiteratuurWordt uitgereikt aan de deelnemers door de VU Law Academy.
PuntenNOvA 14 punten14 opleidingspunten (vaardigheidspunten) voor De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).                                                                                                                                       
Mediatorsfederatie Nederland Kwaliteitsregister PE logo14 PE-punten voor het MfN-register. 

Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Arbeidsrecht en Personen- en familierecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze leergangen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en Mediators Federatie Nederland.
ExamenDe leergang wordt afgesloten met het schrijven van een bindend advies.
CertificaatCursisten ontvangen na afloop een certificaat van deelname.
Digitale leeromgevingHet onderwijs wordt ondersteund door de digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van actualiteiten.
Gerelateerd aanbod  
Juridisch schrijven en argumenteren 
Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen 
- Conflicthantering voor juristen (najaar 2020)
Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandeling en mediation voor juristen
Branka DasovicHeeft u nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of +31 20 59 83612.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl of +31 20 59 86255.