Leergang Pensioenrecht

Didactiek: hoe gaat u aan de slag?

In een jaar krijgt u de theorie van het pensioenrecht aangeboden in 24 colleges, verdeeld over drie modules. Na elke module maakt u een schriftelijke toets, die uit een aantal vragen bestaat. Als u de eerste drie modules met een voldoende hebt afgerond, volgt u de vierde module. Hierin schrijft u een werkstuk over een pensioenrechtelijk onderwerp. U sluit de laatste module en de leergang af met een openbare verdediging van uw standpunt in het werkstuk.

De kennis die u tijdens de leergang opdoet, wordt nauw gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in het pensioenrecht, aan de hand van casussen. Die kunnen gaan over recente rechtspraak, een recent wetsvoorstel of een beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB). Hierbij brengt de docent zijn expertise in en delen de cursisten hun kennis en ervaring vanuit uiteenlopende werkgebieden. In deze opzet verbindt u de theorie direct met uw eigen praktijk.