Leergang Pensioenrecht

Banner opleiding pensioenrecht Erik Lutjens Monique van der Poel

Pensioenrecht bij VU Law Academy: compleet juridisch overzicht

De juridische vraagstukken rondom pensioen zijn talrijk. En van groot belang. Een onjuiste juridische opzet of wijziging van een pensioenregeling kan veel kosten en juridische procedures tot gevolg hebben. Het pensioenrecht situeert zich hierbij in de bijzondere driepartijenverhouding tussen werknemer, werkgever en pensioenuitvoerder. Hiernaast heeft nieuwe wetgeving en rechtspraak veel impact. Als juridisch specialist, beleidsjurist, pensioenadviseur of advocaat wilt u een passend advies geven. Up-to-date en diepgravende kennis van het wettelijk en juridisch pensioenkader is daarbij noodzakelijk. De Leergang Pensioenrecht biedt deze kennis praktijkgericht behandeld aan. Als u de leergang met succes afrondt, mag u als jurist de titel Certified Pension Lawyer (CPL) achter uw naam voeren en als niet-jurist de titel Certified Pension Consultant (CPC). Deze titel geeft toegang tot het lidmaatschap van de Vereniging van Pensioenjuristen (VvPJ). De VvPJ bevordert de deskundige beroepsuitoefening van het pensioenrecht. De vereniging organiseert diverse activiteiten voor haar leden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de site van de VvPJ.

Uitspraken van cursisten in 2018-2019 over deze leergang:
"Leergang op hoog niveau met zeer relevante en actuele onderwerpen."
"Een waardevolle verdieping in het pensioen juridische, die ik goed kan toepassen in mijn dagelijkse werkzaamheden."
"Heel goede en aanbevelenswaardige leergang!"

Leerdoelen & doelgroep

opleiding cursus pensioenrecht vernieuwdLeerdoelen
U krijgt diepgaande kennis van het pensioenrecht. Daar hoort de wet- en regelgeving bij, de rechten en plichten van werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders in onderling verband. De leergang maakt u wegwijs in actuele pensioenrechtelijke thema’s mede aan de hand van rechtspraak en wetgeving in voorbereiding. Onderwerpen zijn onder meer: 

  • veranderingen in pensioenregelingen door fiscale beperkingen;
  • Vraagstukken rondom het nieuwe pensioencontract
  • Nieuwe arbeidsvormen en toegang tot pensioenregelingen (plaftormarbeid, pay-roll, zelfstandigen)
  • Verplichtstelling bedrijfstakpensioenfondsen (werkingssferen, vrijstellingen, mededingingsrecht)
  • Zorg- en informatieplichten van pensioenuitvoerders en werkgevers, betekenis informatie en UPO
  • Invloed EU-recht (waardeoverdracht, PEPP, mededingingsrecht en eigendomsrecht)
  • Grensoverschrijdende pensioenuitvoering, arbeid over de grens en het Nederlands pensioenrecht

Doelgroep
De leergang richt zich op juristen en andere professionals die zich in het pensioenrecht willen verdiepen. Hiermee is de leergang bij uitstek geschikt voor juristen en andere professionals die met de pensioenrechtvraagstukken te maken hebben of daar meer over willen weten. Deelnemers zijn afkomstig uit de kringen van pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, pensioenuitvoeringsbedrijven, advocatuur en andere rechtshulpverleners, vakbonden, werkgeversorganisaties, banken, consultancy, medezeggenschapsorganen, ministeries en toezichthouders. Aan deze leergang kunnen ook niet juristen deelnemen. Vraag naar de voorwaarden hiervan bij Monique Becker via m.becker@vu.nl of (020) 598 3694.
 


Programma & docenten

Inhoud van de leergang
opleiding cursus pensioenrecht vernieuwdBekijk alle thema's en onderwerpen in het programma-overzicht.
Bekijk hier de planning 2019 met de onderwerpen, data en docenten. De planning voor voorjaar 2021 wordt op een later moment bekend gemaakt.
Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.

Verspreid over twaalf maanden volgt u diverse colleges die worden gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

Docenten en cursusleiding
De leergang staat onder leiding van prof. dr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, advocaat DLA Piper NV.
Hier vindt u een overzicht met informatie over de cursusleiding en de vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.

Didactiek
In een jaar krijgt u de theorie van het pensioenrecht aangeboden in 24 colleges, verdeeld over drie modules. Na elke module maakt u een schriftelijke toets, die uit een aantal vragen bestaat. Als u de eerste drie modules met een voldoende hebt afgerond, volgt u de vierde module. Hierin schrijft u een werkstuk over een pensioenrechtelijk onderwerp. U sluit de laatste module en de leergang af met een openbare verdediging van uw standpunt in het werkstuk.

De kennis die u tijdens de leergang opdoet, wordt nauw gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in het pensioenrecht, aan de hand van casussen. Die kunnen gaan over recente rechtspraak, een recent wetsvoorstel of een beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB). Hierbij brengt de docent zijn expertise in en delen de cursisten hun kennis en ervaring vanuit uiteenlopende werkgebieden. In deze opzet verbindt u de theorie direct met uw eigen praktijk.

Ervaringen

Joeri LansJoeri Lans (Pensioenjurist, werkzaam bij PGGM) heeft de leergang Pensioenrecht gevolgd:

Ik heb voor deze leergang gekozen, omdat ik mij verder wilde verdiepen in het Pensioenrecht. Daarnaast kan ik de kennis die ik opdoe ook gebruiken in de praktijk. Het belangrijkste dat ik heb geleerd is kennis te structureren en zuiver juridisch te redeneren. Ik zou de leergang zeker aanbevelen aan juristen die actief zijn in het pensioenrecht. De leergang behandelt alle stof die op pensioengebied relevant is en zal zeker de kennis van een jurist/advocaat uitbreiden. Hou er wel rekening mee dat je weinig tijd hebt om iets op  te zoeken. De tentamentijd is namelijk relatief kort. Dit betekent dat de deelnemer echt moet weten waar het antwoord op de vraag ongeveer staat in de wet. Er is erg veel stof om te leren en een samenvatting helpt om dat overzichtelijk te houden.’’

Beinte KoopmansMr. BeinteKoopmans CPL is jurist bij APG bestuursadvisering. Hij volgde de leergang Pensioenrecht en kijkt terug op een geslaagd traject:

“Ik werk al enige jaren als jurist in de pensioensector, dus het pensioenrecht was me niet vreemd. Buiten de waan van de dag wilde ik mijn kennis van het pensioenrecht verder verdiepen en structureren. Met de leergang Pensioenrecht heb ik dat bereikt. Gedurende het traject hebben we een veelheid aan onderwerpen grondig behandeld met docenten die specifiek op dat onderwerp zeer gespecialiseerd waren. Tijdens het volgen van de leergang merkte ik al snel dat ik nog meer kwaliteit kon brengen en delen met mijn collega’s.”  
 
mr.drs. Suzanne Kampijon CPLMr. drs. Suzanne Kampijon CPL is advocaat Employment & Pensions bij Allen & Overy LLP. Ze volgde de leergang Pensioenrecht en kijkt er tevreden op terug:

‘De leergang Pensioenrecht biedt een versteviging van de pensioenrechtbasis, een verdieping op specialistische onderwerpen en discussie over de actualiteit. Gerenommeerde docenten uit wetenschap en praktijk delen kennis in een informele setting. Dit maakt de leergang Pensioenrecht erg interessant voor zowel beginnende als ervaren pensioenjuristen. Bovendien is het een goede manier om collega's uit het pensioenveld te ontmoeten. Ik kijk met veel plezier terug op de leergang: het Pensioenrecht kent voor mij geen geheimen meer!’


Praktisch & contact

StartDe leergang start in het voorjaar 2021. opleiding cursus pensioenrecht vernieuwd
Data bijeenkomsten 
Inschrijven
Via het online inschrijfformulier.
Let op: heeft u een niet-juridische academische (voor)opleiding?
Dan vragen wij u om bij uw inschrijving uw cv in te sturen. U kunt uw cv sturen naar: vulaw@vu.nl.
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
PlanningBekijk de planning najaar 2019 met de onderwerpen, tijden, data en docenten. De planning voorjaar 2021 wordt op een later moment bekend gemaakt.
GroepsgrootteMaximaal 25 deelnemers
PrijsPensioen netwerk groep cursus€ 10.995,- (prijs 2020) inclusief cursusmateriaal, het handboek Asser Pensioen, consumpties en examengeld. Dit bedrag is vrijgesteld van btw. Na afloop ontvangt u onze periodieke nieuwsbrief Pensioenrecht met actuele rechtspraak en het wetgevingsoverzicht. Bekijk hier onze actuele kortingen.
Leden van de Pensioen Netwerk Groep ontvangen een korting van € 150,- op de inschrijving. Wilt u bij inschrijving aangeven dat u lid bent van de PNG?
  Alumnikorting leergangen
PuntenNoVa 62 PO62 opleidingspunten - voor De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) kunt u op aanvraag opleidingspunten halen.

Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Arbeidsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze leergangen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
DiplomaU rondt de leergang af door een paper te schrijven, die u in een openbare zitting verdedigt voor een examencommissie. Als u hiervoor een voldoende beoordeling haalt, ontvangt u een diploma. (U mag uw paper verdedigen als u de examens van module 1, 2 en 3 met een voldoende hebt afgerond.)
Examen/paperDe leergang Pensioenrecht kent drie modules, die elk met een schriftelijk examen worden afgesloten. Ter finale afronding van de leergang schrijven de cursisten een paper of werkstuk dat zij in een openbare zitting ten overstaan van een examencommissie verdedigen. De gemiddelde studiebelasting voor het schrijven van een paper voor de leergang bedraagt 56 uur.
HerkansingVoor ieder tentamen/examen geldt een herkansingsmogelijkheid. Een kandidaat heeft in het kader van zijn deelname aan de leergang/collegecyclus recht op twee herkansingen. Voor de eerste herkansing worden geen extra kosten in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een tussentijds tentamen/examen wordt € 75,- in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een eindtentamen/examen wordt € 150,- in rekening gebracht.
TitelAls u de leergang met succes afrondt, mag u als jurist de titel Certified Pension Lawyer (CPL) achter uw naam voeren. Niet-juristen mogen de titel Certified Pension Consultant (CPC) achter hun naam voeren. De gecertificeerde titel geeft toegang tot het lidmaatschap van de Vereniging van Pensioenjuristen (VvPj). De VvPJ heeft tot doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening van het pensioenrecht. Dit doet de vereniging door diverse activiteiten te organiseren voor haar leden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de site van de VvPj.
Digitale leeromgevingHet onderwijs wordt ondersteund door een digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van actualiteiten. Ook kunt u via de digitale leeromgeving contact leggen met medecursisten en de cursusleiding.
Gerelateerd aanbod
Actualiteitenlezingen pensioenrecht - 4 x per jaar
- Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Veelgestelde vragenKijk ook eens bij de veelgestelde vragen over deze leergang.
Monique BeckerHeeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of +31 20 59 83694.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl of +31 20 59 86255.