Leergang Pensioenrecht

Banner opleiding pensioenrecht Erik Lutjens Monique van der Poel

Pensioenrecht nu en in de toekomst

Wilt u op het hoogste niveau adviseren over pensioen en pensioenrechtelijke kwesties, een geschil hierover behandelen, en/of weloverwogen besluiten nemen over (de wijziging van) pensioenregelingen? Met de leergang Pensioenrecht verwerft u diepgaand inzicht op alle juridische aspecten van ontwerp, toezegging, uitvoering en wijziging van pensioenregelingen. Hiermee biedt de leergang niet alleen onmisbare kennis voor juristen, maar voor iedereen die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met pensioenvraagstukken.Programma & docenten

opleiding cursus pensioenrecht vernieuwdInhoud van de leergang - actueel programma 2021
Het pensioenrecht is voortdurend in ontwikkeling; de wijzigingen in wetgeving, verduidelijking van vragen in de rechtspraak, toenemende Europese invloed en last but not least het Pensioenakkoord 2020 maken dat professionals werkzaam binnen dit rechtsgebied continu hun kennis up-to-date dienen te houden. Dit geldt ook voor de leergang zelf. Met ingang van 2021 bieden we daarom een volledig geactualiseerd programma aan met:

  • Een nieuwe thematische indeling, volledig toegesneden op actuele onderwerpen, waaronder die uit het Pensioenakkoord;
  • Lessen die bestaan uit een mix van luisteren, debatteren en toepassen, doordat er ruimte is voor zowel het behandelen van vragen en casussen en voor het, als ook het bespreken van ontwikkelingen en de betekenis achter de rechtspraak;
  • Een focus op actuele discussies;
  • Theorie die u direct kunt toepassen op uw praktijk met ook aandacht voor vragen rondom de toekomst van het pensioenstelsel.

Bekijk hier:
- het programma-overzicht met alle thema's en onderwerpen.
de planning voorjaar 2021. 
het overzicht met informatie over de cursusleiding en de vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.

Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.
  

Lesmethode
Door de RIVM-maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zal de leergang Pensioenrecht die start in het voorjaar 2021 blended worden aangeboden; fysiek onderwijs wordt hierbij gecombineerd met online onderwijs.

Tijdens het fysieke onderwijs discussieert en debatteert u in (kleinere) groepen over vraagstukken en casusposities om uw inzicht te verdiepen. De exacte invulling van deze lessen zal mede afhankelijk zijn van de omstandigheden en beperkingen wat betreft fysiek samenzijn. Per thema streven we naar ten minste één fysieke les van een volledige dag. Deze dag biedt niet alleen ruimte om gezamenlijk diep een onderwerp in te duiken, maar ook om tijdens de lunch te netwerken. 

Tijdens het online onderwijs krijgt u met name uitleg, verdieping, duiding van rechtspraak en (nieuwe) wetgeving, en vindt er een bespreking van praktijkvragen plaats. Een deel van de online lessen kan opgenomen worden zodat deze op een eigen gekozen tijd beluisterd kunnen worden. Deze opnames kunt u gebruiken als inleiding op real time lessen waarbij u online of fysiek aanwezig bent.
Naast de reguliere lessen kunt u aan extra online contactmomenten deelnemen. In deze online contactmomenten krijgt u de mogelijkheid om vragen te stellen en wordt er antwoord gegeven op eerder gestelde vragen uit voorgaande colleges. Eveneens worden deze contactmomenten gebruikt om in te zoomen op actuele ontwikkelingen, wetgeving en rechtspraak.

Docenten en cursusleiding
De leergang staat onder leiding van prof. dr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit, advocaat DLA Piper NV en mr. Monique van der Poel, advocaat pensioenrecht EPB-Law en senior-onderzoeker aan de Vrije Universiteit. Samen met een team van docenten uit de wetenschap en praktijk zorgen zij voor een optimale mix van theoretische kennis en inzichten uit de praktijk.
Bekijk hier het overzicht met informatie over de cursusleiding en de vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang. 

Lesmateriaal
Het materiaal bestaat uit het Handboek Asser/Lutjens Pensioen, andere publicaties, rechtspraak, standpunten van toezichthouders, wetgeving en kamerstukken. Het precieze materiaal wordt in het programma nader bekend gemaakt en zal gedurende de leergang geactualiseerd worden. Hiernaast verschijnt frequent de nieuwsbrief Pensioenrecht met actuele informatie.

Afronding van de leergang
Er zijn twee tussentijdse tentamens met vragen over casusposities. Om de leergang met goed gevolg af te ronden schrijft u daarnaast een paper dat u voor de examencommissie mondeling verdedigt. Omdat een paper – gewoonlijk – een deelonderwerp van het pensioenrecht betreft, zijn de tussentijdse tentamens bedoeld om kennis over het pensioenrecht in bredere zin te toetsen. Papers worden, met eigen instemming van de auteur, gepubliceerd op de website van het Expertisecentrum Pensioenrecht. Daarnaast kunt u begeleiding krijgen om uw paper te publiceren in vaktijdschriften. Vele deelnemers aan de leergang Pensioenrecht hebben van deze kans gebruik gemaakt en hun werk laten publiceren.

Leerdoelen & doelgroep

opleiding cursus pensioenrecht vernieuwd

De leergang Pensioenrecht wordt al 20 jaar aangeboden bij de Vrije Universiteit, koploper als het gaat om cursussen en opleidingen pensioenrecht. Hierdoor hebben onze docenten haarfijn op het netvlies welke kennis van belang is voor uw dagelijkse werkpraktijk. De inhoud van het programma wordt afgestemd op de actualiteiten en in de lessen wordt er volop geleerd van en met andere pensioendeskundigen. Door deze gezamenlijke verdieping is de leergang Pensioenrecht bij uitstek een gelegenheid om uw netwerk binnen dit dynamische rechtsgebied uit te breiden. 

Waarom de leergang Pensioenrecht volgen? 
Met deze leergang verwerft u verdiepend inzicht op alle juridische aspecten van ontwerp, toezegging, uitvoering en wijziging van pensioenregelingen. Met deze leergang krijgt u zowel inzicht in de juridische vragen van het huidige pensioenstelsel, als ook die rondom het nieuwe pensioenstelsel en de transitie daar naar toe. Na afronding van de leergang Pensioenrecht kunt u zich met recht pensioenrechtspecialist noemen en u mag de titel CPL of CPC (Certified Pension Lawyer/Consultant) voeren. 

Wat levert de leergang u op?
- diepgaand en breed inzicht en kennis van het pensioenrecht; 
- dit vanuit verschillende invalshoeken en stakeholders in het pensioenveld; 
- ingewikkelde rechtsvragen kunnen analyseren en daar gedragen advies over geven of een geschil behandelen;
- kunnen toepassen van het pensioenrecht op algemene vragen en besluiten over pensioen, mede in verband met de toekomst van het pensioenstelsel; 
- na volledige afronding mag u de titel CPL of CPC (Certified Pension Lawyer/Consultant) voeren; 
- bovendien kunt u lid worden van de Vereniging van Pensioenjuristen, de vereniging van degenen die de leergang volgen en hebben afgerond, en haar bijeenkomsten bezoeken;  
- u bouwt aan een uitgebreid netwerk door de hele pensioensector heen.

Voor wie?
De leergang Pensioenrecht is een juridische leergang die geschikt is voor zowel juristen als niet-juristen. De juridische houdbaarheid is tegenwoordig een kernpunt bij alle soorten besluiten met betrekking tot pensioenen. Dit maakt kennis van en inzicht in het pensioenrecht van belang voor iedereen die adviseert of besluiten neemt als het gaat om pensioenen.
De leergang biedt daarom niet alleen onmisbare kennis voor (aspirerend) pensioenrechtspecialisten, maar voor iedereen die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met pensioenvraagstukken.

Onder de deelnemers aan de leergang bevinden zich advocaten en andere rechtshulpverleners, pensioenadviseurs, beleids- en bedrijfsadviseurs, fiscaal adviseurs, maar ook bestuurders of leden van fondsorganen, verzekeraars, andere financiële instellingen, vakbondsleden, accountants en actuarissen, leden van werkgeversorganisaties, beleidsbepalers en ministeries. Van de deelnemers horen we vaak terug dat zij deze diversiteit in achtergronden en perspectieven als een meerwaarde ervaren; door de confrontatie met andere visies en inzichten tijdens discussie en debat krijgt u een nog breder en vollediger beeld van (de werking van) pensioenrecht in de praktijk.   

Twijfelt u of u over voldoende voorkennis beschikt om deel te nemen aan deze leergang, neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of (020) 598 3694.

Ervaringen


Uitspraken van cursisten over deze leergang:
"Leergang op hoog niveau met zeer relevante en actuele onderwerpen."
"Een waardevolle verdieping in het pensioen juridische, die ik goed kan toepassen in mijn dagelijkse werkzaamheden."
"Heel goede en aanbevelenswaardige leergang!"

J
Joeri Lansoeri Lans (Pensioenjurist, werkzaam bij PGGM) heeft de leergang Pensioenrecht gevolgd:

Ik heb voor deze leergang gekozen, omdat ik mij verder wilde verdiepen in het Pensioenrecht. Daarnaast kan ik de kennis die ik opdoe ook gebruiken in de praktijk. Het belangrijkste dat ik heb geleerd is kennis te structureren en zuiver juridisch te redeneren. Ik zou de leergang zeker aanbevelen aan juristen die actief zijn in het pensioenrecht. De leergang behandelt alle stof die op pensioengebied relevant is en zal zeker de kennis van een jurist/advocaat uitbreiden. Hou er wel rekening mee dat je weinig tijd hebt om iets op  te zoeken. De tentamentijd is namelijk relatief kort. Dit betekent dat de deelnemer echt moet weten waar het antwoord op de vraag ongeveer staat in de wet. Er is erg veel stof om te leren en een samenvatting helpt om dat overzichtelijk te houden.’’

Beinte KoopmansMr. BeinteKoopmans CPL is jurist bij APG bestuursadvisering. Hij volgde de leergang Pensioenrecht en kijkt terug op een geslaagd traject:

“Ik werk al enige jaren als jurist in de pensioensector, dus het pensioenrecht was me niet vreemd. Buiten de waan van de dag wilde ik mijn kennis van het pensioenrecht verder verdiepen en structureren. Met de leergang Pensioenrecht heb ik dat bereikt. Gedurende het traject hebben we een veelheid aan onderwerpen grondig behandeld met docenten die specifiek op dat onderwerp zeer gespecialiseerd waren. Tijdens het volgen van de leergang merkte ik al snel dat ik nog meer kwaliteit kon brengen en delen met mijn collega’s.”  
 
mr.drs. Suzanne Kampijon CPLMr. drs. Suzanne Kampijon CPL is advocaat Employment & Pensions bij Allen & Overy LLP. Ze volgde de leergang Pensioenrecht en kijkt er tevreden op terug:

‘De leergang Pensioenrecht biedt een versteviging van de pensioenrechtbasis, een verdieping op specialistische onderwerpen en discussie over de actualiteit. Gerenommeerde docenten uit wetenschap en praktijk delen kennis in een informele setting. Dit maakt de leergang Pensioenrecht erg interessant voor zowel beginnende als ervaren pensioenjuristen. Bovendien is het een goede manier om collega's uit het pensioenveld te ontmoeten. Ik kijk met veel plezier terug op de leergang: het Pensioenrecht kent voor mij geen geheimen meer!’


Praktisch & contact

StartDe leergang start op dinsdag 23 maart 2021 (onder voorbehoud). opleiding cursus pensioenrecht vernieuwd
Data bijeenkomsten23, 30 maart 2021
6, 13, 20, 26 april 2021
18 mei 2021
1, 15 juni 2021
9 juli 2021
7, 14, 28 september 2021
12 oktober 2021
2, 9, 16 november 2021
Inschrijven
Via het online inschrijfformulier.
Let op: heeft u een niet-juridische academische (voor)opleiding?
Dan vragen wij u om bij uw inschrijving uw cv in te sturen. U kunt uw cv sturen naar: vulaw@vu.nl.
LocatieDeels online, deels op de VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
PlanningBekijk de planning voorjaar 2021.
GroepsgrootteMaximaal 25 deelnemers
PrijsPensioen netwerk groep cursus€ 10.995,- (prijs 2019) inclusief cursusmateriaal, het handboek Asser Pensioen, consumpties en examengeld. Dit bedrag is vrijgesteld van btw. Na afloop ontvangt u onze periodieke nieuwsbrief Pensioenrecht met actuele rechtspraak en het wetgevingsoverzicht. Bekijk hier onze actuele kortingen.
Leden van de Pensioen Netwerk Groep ontvangen een korting van € 150,- op de inschrijving. Wilt u bij inschrijving aangeven dat u lid bent van de PNG?
  Alumnikorting leergangen
PuntenNoVa 62 PO62 opleidingspunten - voor De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) kunt u op aanvraag opleidingspunten halen.

Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Arbeidsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze leergangen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
DiplomaU rondt de leergang af door een paper te schrijven, die u in een openbare zitting verdedigt voor een examencommissie. Als u hiervoor een voldoende beoordeling haalt, ontvangt u een diploma. (U mag uw paper verdedigen als u de examens van module 1, 2 en 3 met een voldoende hebt afgerond.)
Examen/paperDe leergang Pensioenrecht kent drie modules, die elk met een schriftelijk examen worden afgesloten. Ter finale afronding van de leergang schrijven de cursisten een paper of werkstuk dat zij in een openbare zitting ten overstaan van een examencommissie verdedigen. De gemiddelde studiebelasting voor het schrijven van een paper voor de leergang bedraagt 56 uur.
HerkansingVoor ieder tentamen/examen geldt een herkansingsmogelijkheid. Een kandidaat heeft in het kader van zijn deelname aan de leergang/collegecyclus recht op twee herkansingen. Voor de eerste herkansing worden geen extra kosten in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een tussentijds tentamen/examen wordt € 75,- in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een eindtentamen/examen wordt € 150,- in rekening gebracht.
TitelAls u de leergang met succes afrondt, mag u als jurist de titel Certified Pension Lawyer (CPL) achter uw naam voeren. Niet-juristen mogen de titel Certified Pension Consultant (CPC) achter hun naam voeren. De gecertificeerde titel geeft toegang tot het lidmaatschap van de Vereniging van Pensioenjuristen (VvPj). De VvPJ heeft tot doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening van het pensioenrecht. Dit doet de vereniging door diverse activiteiten te organiseren voor haar leden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de site van de VvPj.
Digitale leeromgevingHet onderwijs wordt ondersteund door een digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van actualiteiten. Ook kunt u via de digitale leeromgeving contact leggen met medecursisten en de cursusleiding.
Gerelateerd aanbod
Actualiteitenlezingen pensioenrecht - 4 x per jaar
- Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Veelgestelde vragenKijk ook eens bij de veelgestelde vragen over deze leergang.
Monique BeckerHeeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of +31 20 59 83694.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl of +31 20 59 86255.