Leergang Governance van Samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs

Sanner_opleiding_samenwerkingsverbanden_tussen_decentrale_overheden
Voorheen: Leergang Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden

Sturen op samenwerkingsverbanden en verbonden partijen

2017_beoordeling_leergang_84U bent als ambtenaar betrokken bij een samenwerkingsverband van uw gemeente, provincie of waterschap met andere overheden of u bent werkzaam bij een samenwerkingsverband en vraagt zich af hoe het nu eigenlijk zit met de verschillende verantwoordelijkheden bij samenwerking? In deze leergang wordt ingegaan op de rol van de overheidsaandeelhouder, een bestuurder of commissaris, maar ook op de petten van een dagelijks bestuurder en algemeen bestuurder bij een gemeenschappelijke regeling. En heeft de vorm van bevoegdheidstoekenning nog invloed op deze verantwoordelijkheden? Hoe houdt u grip op samenwerking? In deze leergang wordt ingegaan op de verschillende rollen en belangen bij zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke samenwerking (verbonden partijen of anderszins).

Sluit deze leergang aan bij uw opleidingsbehoefte?
Wanneer u deze drie vragen beantwoordt, helpt u ons zeer bij het verder ontwikkelen van deze leergang.

Uitspraken van cursisten in 2018-2019 over deze leergang:  
''De leergang bevat een goede combinatie van theorie, praktijk en interactie.''  
''Deskundige en prettige sprekers.''  
''Goede combinatie tussen Governance en Samenwerkingsverbanden, betreft een bredere scope dan alleen juridisch.''

Leerdoelen & doelgroep

Leerdoelen
U krijgt een actueel overzicht van de juridische aspecten bij de keuze voor een samenwerkingsvorm. Daar hoort het wettelijke kader bij en de verdeling van de bevoegdheden. Ook maakt de leergang u wegwijs in actuele thema’s, zoals:

* Op welke manieren kunnen taken en bevoegdheden worden toebedeeld aan een samenwerkingsverband of verbonden partij en wat zijn de gevolgen daarvan?
* Wat kan er allemaal geregeld worden in de gemeenschappelijke regeling?
* Inzicht in de rolverdeling tussen raad en college ten aanzien van de aansturing van verbonden partijen en samenwerkingsverbanden
* Inzicht in de inrichting van verbonden partijen en de rollen en verantwoordelijkheden daarbinnen
* Inzicht in het rollenspel van bestuurders tussen gemeente en het samenwerkingsverband, nadat de taken en bevoegdheden formeel zijn toebedeeld.
* Hoe ben je als strategisch adviseur van betekenis in de gemeentelijke samenwerking: actuele kennis, vaardigheden en procesvoering.

Lees het artikel van Rob de Greef (september 2015) 'Samenwerking wordt raadsleden teveel'

Doelgroep
De leergang richt zich op juristen bij gemeenten, provincies en waterschappen (waaronder ambtenaren en bestuurders) die betrokken zijn bij trajecten om tot samenwerking te komen, of betrokken zijn bij de aansturing of juridische controle van een samenwerkingsverband (ambtenaren en bestuurders).

Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of (020) 598 3694.

Programma & docenten

Programma en planning
Bekijk alle thema's en onderwerpen op het programma-overzicht.
Bekijk de planning met onderwerpen, data en docenten voorjaar 2020.

Wanneer zijn de colleges en wie geeft ze?

Verspreid over twee maanden volgt u diverse colleges (3 dagen), gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

De leergang staat onder leiding van mr. Rob de Greef, die alle dagen aanwezig is en meerdere onderwerpen voor zijn rekening neemt.

Het programma voor deze leergang is gebaseerd op de Handreiking 'Intergemeentelijke samenwerking toegepast' (samengesteld door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/ Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2013.), te vinden op de volgende link op de VNG site.

Docenten en cursusleiding
Hier vindt u een overzicht met informatie over de cursusleiding en de vaste docenten betrokken bij deze leergang.

Didactiek
In drie dagen krijgt u de theorie aangeboden over samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden.

De kennis die u opdoet, wordt nauw gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden. Dit kan gaan over de verdeling van bevoegdheden of de fiscale implicaties van verschillende samenwerkingsvormen. Hierbij brengt de docent zijn expertise in en delen de cursisten hun kennis en ervaring vanuit hun verschillende werkkringen. In deze interactieve opzet verbindt u de theorie direct met uw eigen praktijk.

Ervaringen

Alwine van Doornik is jurist bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord en kijkt met veel plezier terug op de Leergang Governance van Samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs:
 
Alwine van Doornik“Ik heb ontzettend veel nuttige dingen geleerd voor mijn nieuwe baan als jurist bij een Regionale Uitvoeringsdienst. Met name hoe belangrijk het is om echt goed na te denken over welk type samenwerkingsverband het beste past bij de beoogde samenwerking. Alle vormen van samenwerking kwamen tijdens de leergang aan de orde, waardoor ik nu in staat ben om een goed onderbouwd advies hierover te geven. Ook weet ik nu welke consequenties het heeft wanneer je voor een bepaalde samenwerkingsvorm kiest. Als bedrijfsjurist krijg ik geregeld vragen over de bepalingen in de Wgr (Wet gemeenschappelijke regelingen) en de praktische toepassing hiervan. De kennis die ik hierover tijdens de leergang heb opgedaan pas ik nu toe in mijn dagelijkse praktijk.
 
De lessen spraken me aan door het interessante en interactieve karakter. Naast de colleges is er ruimte om te leren van de praktijksituaties die andere cursisten meenemen. Ga je deze leergang volgen, dan wil ik als tip meegeven om je goed voor te bereiden (er wordt veel materiaal verstrekt), dan kun je actief meedoen tijdens de colleges en haal je er allemaal het meeste uit!"

Praktische informatie


StartDe leergang start voorjaar 2020.
InschrijvenVia het online inschrijfformulier.
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
PlanningBekijk de planning 2020 met onderwerpen, data en docenten.
Docenten en cursusleider    Hier vindt u een overzicht met de cursusleiders en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.
GroepsgrootteMaximaal 25 cursisten.
PrijsAlumnikorting leergangen€ 1.750,- (prijs 2020), inclusief cursusmateriaal, uitgebreide lunch en consumpties en examengeld.
Dit bedrag is vrijgesteld van btw. Bekijk hier onze actuele kortingen.
PuntenPWO 1313 PWO-opleidingspunten (puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen)                                                                                 
Hoe werkt het puntenstelsel van de blijvende vakbekwaamheid van de wetgevings- en overheidsjuristen?
CertificaatAls u de leergang afrondt, ontvangt u een certificaat. De leergang wordt niet afgesloten met een examen.
Brochure
Download hier de brochure van deze leergang (pdf)
Gerelateerd aanbod
Leergang Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen
Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Leergang De gemeentejurist van de toekomst: het toepassen van het bestuursrecht in gesprek met politici, bestuurders en burgers
Opleiding Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen
Veelgestelde vragen
Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen over deze leergang.
Monique BeckerHeeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met mw. Monique Becker via m.becker@vu.nl of +31 20 59 83694.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl of +31 20 59 86255.