Leergang Governance van Samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs

Programma-overzicht

In dit overzicht hiernaast ziet u welk thema in welk college aan bod komt. Zo krijgt u een goed beeld van de onderwerpen waarmee u aan de slag gaat.

Collegedag 1

• Inleiding op de leergang en casus bepaling
• Bevoegdheidstoedeling en bevoegdheidsverdeling
• Financiële sturing
 

Collegedag 2

• Governance I: Legal governance; verbonden partijen
• Governance II: Rollen en rolscheiding
• Strategische positie van de ambtenaar
• Casusbehandeling
 

Collegedag 3

• Wet gemeenschappelijke regelingen I: Treffen, toetreden en uittreden
• Wet gemeenschappelijke regelingen II: Gemeenschappelijk openbaar lichaam en bedrijfsvoeringorganisatie
• Wet gemeenschappelijke regelingen III: Gemeenschappelijk orgaan en centrumregeling
• Casusbehandeling

<< Terug naar de hoofdpagina Leergang Governance van Samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs